Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 3 năm 2019

  -  
Với mong muốn giúp các em gồm thêm tư liệu nhằm xem thêm và những thầy cô giáo hiện có thêm tư liệu ra đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3. backlinks.vn xin được gửi đến các em học viên cùng quý thầy thầy giáo Sở đề chất vấn học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng cùng với tài liệu này để giúp các em làm cho quen với các dạng đề, kết cấu đề nhằm sáng sủa hơn trong kỳ thi sắp tới đây. Chúc các em có được kết quả giỏi vào kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 3 năm 2019


Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi cùng file nghe)Mẫu ra đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Đề bình chọn học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng độc nhất. (4 điểm)1. Hello, My .......... is Linda.
a. name b. is c. I amét vuông. What is .........name?a. name b. my c. your3. Nó là cây viết chì.a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.4. How bởi vì you ....... your name?a. what b. is c. spell5. ......... this a library? - Yes, it is.a. Is b. who c. What6.What is this?a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.7. Is this a school bag?a. No. b. Yes, it is. c. it is not8. Queen priryma soochl.a. Queen primary school b. Primary Queen c. school QueenII. Thêm vào một trong những chữ cái để tạo nên thành một từ bỏ trả chỉnh: (1 điểm)a. comp_ter b. Li_raryc. _encil d. fr_endIII. Nối đều trường đoản cú Tiếng Việt làm việc cột A tương xứng cùng với phần nhiều từ Tiếng anh sinh sống cột B (2 điểm).
AB1) cây viết mựca/ apple2) quả táob/ pencil3) cây viết chìc/ pen4) đồ vật chuốt viết chìd/ School bag5) chiếc cặpe/ rubber6) cây thước kẻf/ book7) viên tẩyg/ Pencil sharpener8) quyển sáchh/ ruler
IV. Sắp xếp các trường đoản cú thành câu hoàn hảo. (2 điểm)1. fine. /Thank / I / you / am.=> .........................................2. do/ spell / name / how / your / you?=> ...........................................3. Mai / am / I / .=> ...........................................4. are / How / you /?=> ...........................................V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)1. What"s your name?............................................2. How are you?............................................
Đáp án:I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng độc nhất. (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Shop Cách Đăng Ký, Gửi Hàng Qua Giao Hàng Tiết Kiệm Đăng Nhập

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8aII. Thêm vào trong 1 chữ cái để sản xuất thành một từ hoàn chỉnh: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.computer b. Librarypencil d. friendIII. Nối hầu hết từ Tiếng việt nghỉ ngơi cột A phù hợp với phần nhiều trường đoản cú Tiếng anh sinh hoạt cột B (2 điểm) IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- fV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.1. I am fine. Thank you.2. How bởi you spell your name?3. I am Mai.4. How are you? Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Operation Assistant Là Gì ? Việc Làm Quản Lý Điều Hành Tố Chất Cần Có Của Một Operation Manager!

1. My name is + name.2. I am fine.
Bài tập tiếng Anh lớp 3 trường đoản cú Unit 1 mang đến Unit 5 Bài tập giờ Anh lớp 3 Bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 dịp nghỉ ngơi dịch Covid-19 31 đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3
Học tập
*
Lớp 3
*
Đề thi học kì 1 Lớp 3
Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020 - 2021
*
9.841 164 đề kiểm tra cuối học tập kì 1 tự lớp 1 đi học 5
Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tứ 22 36.268 26 đề thi cuối học tập kì I môn Tân oán, Tiếng Việt, Tin học tập, Tiếng Anh, Đạo đức, TNXH lớp 3
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông bốn 22 84.755 6 đề chất vấn học tập kì 1 lớp 3 môn Toán
Sở đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông tứ 22 61.768 5 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3