Đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 cấp tỉnh

  -  

Tổng hợp đề thi HSG Toán 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 cấp tỉnh


Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.


Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.


Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 29 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.


Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.


Đề thi học sinh giỏi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu.


Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp huyện, năm học 2020-2021 có đáp án. Đáp án Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện năm 2020-2021


Đề khảo sát chất lượng mũi nhọn môn Toán lớp 8 huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi 23 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.


Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài.

Xem thêm: Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Làm Việc Của Nhà Máy Nhiệt Điện Đốt ThanĐề thi Olympic Toán tuổi thơ THCS lớp 8 thành phố Thanh Hóa. Ngày thi 19 tháng 4 năm 2021. Thời gian làm bài 60 phút.


Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An năm học 2020 – 2021. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.


Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thành phố Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021, môn Toán lớp 8. Hình thức thi tự luận, gồm 5 bài.


Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 8, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức Tự luận gồm 5 câu.


Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Hình thức thi Tự luận (gồm 5 câu). Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài. Đáp án Đề thi Olympic Toán lớp 8 huyện Quốc Oai năm học 2020-2021


Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.


Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Xem thêm: Thư Mục Backup Iphone Ở Đâu Trên Win 10, File Backup Iphone Nằm Ở Đâu Trên Windows 10


Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.


Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8, tỉnh Lai Châu, năm học 2020 – 2021. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh lớp 8 cấp tỉnh năm học 2020 – 2021. Môn Toán. Ngày thi 11 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm <…>