đề thi lớp 3 cuối kì 2

     

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 gồm lời giải chi tiết là tư liệu tham khảo giỏi giành riêng cho quý thầy cô và các vị prúc huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học tập kì 2 cho những em học viên. Các em học sinh hoàn toàn có thể luyện tập nhằm mục tiêu củng núm thêm kỹ năng và kiến thức của chính bản thân mình. Mời những em học viên thuộc những thầy cô tìm hiểu thêm mua về chi tiết đề thi.

Bạn đang xem: đề thi lớp 3 cuối kì 2


Để tiện đàm phán, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về đào tạo với học tập các môn học lớp 3, backlinks.vn mời các thầy giáo viên, các bậc prúc huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng biệt giành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 3. Rất ao ước nhận được sự cỗ vũ của những thầy cô cùng các bạn.


Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán Hay chọn lọc

I. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2020 - 2021 II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 20trăng tròn III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Số ngay thức thì trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số tức khắc sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn số 1 trong các số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong những 786 có giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x trong phxay tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 22107 75362 - 24935
4805 × 4 20645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc không nên (S) vào vị trí chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Cho 3m 5centimet = ... centimet Số tương thích để điền vào chỗ chấm là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo tương thích nhằm điền vào địa điểm chấm là:

A. m

B. dm

C. cm

c. 1 kilogam bằng :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong thuộc một năm , ngày 27 tháng bốn là sản phẩm công nghệ năm thì ngày 01/05 là :

A. Thđọng hai

B. Thứ ba

C. Thđọng tư

D. Thứ đọng năm

Bài 5: Trong hình tứ giác ABCD gồm nhị góc vuông với nhị góc ko vuông.


Viết tiếp vào địa điểm chnóng mang lại đam mê hợp

a. Góc có đỉnh ... là góc vuông

b. Góc bao gồm đỉnh ... là góc không vuông

c. Kẻ thêm một quãng trực tiếp vào mẫu vẽ sẽ được một hình chữ nhật cùng một hình tam giác

Bài 6: Một siêu thị gồm 65015 quyển vở. Người chủ siêu thị đang phân phối vsống mang lại 4 trường đái học, mỗi ngôi trường 15000 quyển vsinh sống. Hỏi của hàng sót lại từng nào quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thđọng hai

Bài 5.

Góc có đỉnh A, D là góc vuông

Góc có đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vở siêu thị vẫn buôn bán là :

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vngơi nghỉ shop còn lại là :

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước công dụng đúng: (3 điểm)

1. Số ngay tức khắc sau của số 53789 là:

A.53788

B.53790

C.53780

D.53799

2. Kết quả của phép tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết quả của phép tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết quả của phnghiền tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết quả của phép tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết kết quả phù hợp vào khu vực chấm:


1. Một hình chữ nhật bao gồm kích thước nhỏng hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 3 5925 + 3567
2570 : 5 98764 – 36427

Bài 4: Tính quý hiếm biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán (2 điểm)

Một cửa hàng có 9612m vải. Đã bán tốt

*
số vải. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào mét vải?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải vóc cửa hàng vẫn buôn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải cửa hàng còn sót lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải shop sẽ buôn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải shop sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000 B. 600 C. 60 D. 6

Câu 2: Trong những số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

A. 83 599 B. 83 514 C. 83 583 D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780 B. X = 19480 C. X = 19520 D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5km = …m là:

A. 5000 B. 500 C. 50 D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XII B. XXI C. XXII D. XIX

Câu 6: Giá trị của phnghiền tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323 B. 2143 C. 2051 D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn tất cả diện tích S bởi 36cmét vuông là:

A. 16cm B. 20cm C. 24cm D. 28cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8 b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6 b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân đào được 4200m con đường. Hỏi 5 công nhân như thế đào được từng nào mét đường? (Biết sức đào của từng công nhân như nhau).

Câu 11: Tính nkhô cứng giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
A A A A C C C

II. Phần từ luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122 b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552 b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 công nhân đào được số mét đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 người công nhân đào được số mét đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong những 48 289 trực thuộc hàng:

A. Hàng nghìn B. Hàng trăm C. Hàng chục D. Hàng đơn vị

Câu 2: Trong những số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số bé xíu duy nhất là:

A. 18 892 B. 18 293 C. 18 028 D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phnghiền tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550 B. 66530 C. 67350 D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có mức giá trị bằng:

A. 17 B. 27 C. 18 D. 28

Câu 5: Số tương thích để điền vào địa điểm chấm 7m 2dm = …milimet là:

A. 2700 B. 7002 C. 7200 D. 7020

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487 B. X = 24627 C. X = 24564 D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật có chiều nhiều năm 8m cùng chiều rộng 4m là:

A. 22m2 B. 38m2 C. 32m2 D. 36m2

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293 b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492 d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922 b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan sở hữu 5 bút chì hết 12000 đồng. Hỏi giả dụ Lan sở hữu 8 cây bút chì như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ tiên phong hàng đầu, 5, 8 hãy viết toàn bộ những số gồm ba chữ số (những chữ số không được lặp lại).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B D C A C B C

II. Phần từ luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456

Câu 10:

1 cây viết chì có giá tiền là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây bút chì có mức giá tiền là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số tất cả tía chữ số (các chữ số ko lặp lại) được lập từ ba chữ số 1, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số tất cả năm chục ngàn, sáu ngàn, nhị trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số lập tức trước số lớn nhất tất cả năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh là 8cm thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật gồm chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần tự luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe download chsinh sống được 36 700kg mặt hàng. Hỏi 7 xe download như vậy chsinh sống được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết nút chở của mỗi xe cộ là hệt nhau.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn số 1 gồm 4 chữ số cùng với số chẵn lớn số 1 có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối hận 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS tự Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4đôi mươi x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cộ tải chnghỉ ngơi được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe tải chsinh sống số mặt hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích cần tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:


1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong những 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phnghiền tính nhân cùng phân chia tương thích vào chỗ chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu tất cả 10 000 đồng. Châu download nhị quyển vngơi nghỉ, giá chỉ mỗi quyển vngơi nghỉ là 4500 đồng. Hỏi Châu còn lại từng nào tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông bao gồm cạnh 6cm. Diện tích mảnh đất nền đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền lốt >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn ABCD nhiều năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch men xếp lên từng xe pháo cài là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch xếp lên 3 xe thiết lập là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch (0,25)

III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D đặt trước tác dụng đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số ngay tức khắc trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay thức thì sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B. 2

B. 63 cmét vuông

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) Một số chia cho 9 dư 3, Vậy số kia chia mang lại 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 7dm, chiều lâu năm vội vàng 4 lần chiều rộng lớn. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>


b/ Số phù hợp điền vào nơi chấm của một giờ 15 phút ít = ….. phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm 6 hình tứ đọng giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phnghiền tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều dài là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 2

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số như thế nào lớn số 1 trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

Xem thêm: Fb Bị Khóa Phải Làm Sao - Cách Mở Khóa Facebook Bị Block

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số liền sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông gồm cạnh 5cm. Tính diện tích S hình vuông đó?

A. 25cm.

B. 25cmét vuông.

C. 20cm.

D. 20cmét vuông.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 tất cả năm chữ số là: ……….

b) Số nhỏ xíu độc nhất vô nhị bao gồm năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo máy trường đoản cú từ bỏ bé nhỏ mang lại lớn: …………………………………………………

b) Theo vật dụng tự từ bỏ mập mang đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một nhóm người công nhân đào mặt đường. Trong 5 ngày đào được 1615m đường. Hỏi vào 7 ngày team người công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho biết thêm hình dưới đây bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán số 2

Câu 1: (1 đ) Số như thế nào lớn số 1 trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số liền sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông có cạnh 5centimet. Tính diện tích hình vuông vắn đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn số 1 gồm năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số bé nhỏ độc nhất bao gồm năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính cực hiếm của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo thiết bị tự từ bỏ bé xíu cho lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo lắp thêm trường đoản cú từ bỏ lớn mang lại bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Mỗi câu trả lời và phxay tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615m đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét con đường đào được trong 1 ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét đường đào được trong 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét con đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số lập tức sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là lắp thêm sáu. Ngày 4 mon 5 là thứ mấy?

a- Thứ bốn b- Thứ đọng sáu c- Thđọng năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm b- 96centimet c- 906centimet d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96centimet, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm b- 43centimet c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

Xem thêm: Tìm Việc Đánh Văn Bản Thuê Tại Nhà, Tìm Việc Đánh Văn Bản Thuê

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232…………………………. ………………………………………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích S hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng lớn là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 cây viết chì hết 5400 đồng. Hỏi tải 6 cây viết chì như thế hết từng nào tiền?

Câu 5: (0.5đ) An suy nghĩ ra một số trong những, ví như mang số đó phân chia đến 5 thì được thương là 4 cùng số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm kiếm số đó?

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán số 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c c d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232X = 2864 : 8 (0.25đ) X = 1232 x 5 (0.25đ)X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ)

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)

Câu 4:

Giá tiền 1 cây bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5:

Số dư của phxay phân chia đến 5 lớn nhất vẫn là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ về ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 4

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:


Chuyên mục: Tổng hợp