ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2018 PDF

  -  

Download cỗ đề thi ưng thuận những môn học trung học phổ thông tổ quốc 2018bao gồm giải đáp cùng lời giải chi tiết pdf góp cho bạn học xem thêm, tìm hiểu,dễ dàng giao lưu và học hỏi tiếp thụ kiến thức

*

Chuẩn bị mang đến kỳ xuất sắc nghiệp THPT 20trăng tròn tiếp sau này, nhằm ôn luyện kết quả, những sĩ tử cần chú ý mang lại ôn luyện có kế hoạch và giữ lại sức khỏe bản thân nhé. Một số bộ đề thi chủ yếu thứcTHPT non sông 2018các môn, đông đảo bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhé.

Đề thichính thứctrung học phổ thông đất nước 2018các môn:

Đề thichủ yếu thứctrung học phổ thông tổ quốc 2018môn Toán

Mã đề 101Mã đề 109Mã đề 117
Mã đề 102Mã đề 110Mã đề 118
Mã đề 103Mã đề 111Mã đề 119
Mã đề 104Mã đề 112Mã đề 120
Mã đề 105Mã đề 113Mã đề 121
Mã đề 106Mã đề 114Mã đề 122
Mã đề 107Mã đề 115Mã đề 123
Mã đề 108Mã đề 116Mã đề 124

Đề thichủ yếu thứcTHPT quốc gia 2018môn Tiếng anh

Mã đề 401Mã đề 409Mã đề 417
Mã đề 402Mã đề 410Mã đề 418
Mã đề 403Mã đề 411Mã đề 419
Mã đề 404Mã đề 412Mã đề 420
Mã đề 405Mã đề 413Mã đề 421
Mã đề 406Mã đề 414Mã đề 422
Mã đề 407Mã đề 415Mã đề 423
Mã đề 408Mã đề 416Mã đề 424

Đề thichính thứcTHPT nước nhà 2018môn Vật lí

Mã đề 201Mã đề 209Mã đề 217
Mã đề 202Mã đề 210Mã đề 218
Mã đề 203Mã đề 211Mã đề 219
Mã đề 204Mã đề 212Mã đề 220
Mã đề 205Mã đề 213Mã đề 221
Mã đề 206Mã đề 214Mã đề 222
Mã đề 207Mã đề 215Mã đề 223
Mã đề 208Mã đề 216Mã đề 224

Đề thichính thứcTHPT non sông 2018môn Hóa học

Mã đề 201Mã đề 209Mã đề 217
Mã đề 202Mã đề 210Mã đề 218
Mã đề 203Mã đề 211Mã đề 219
Mã đề 204Mã đề 212Mã đề 220
Mã đề 205Mã đề 213Mã đề 221
Mã đề 206Mã đề 214Mã đề 222
Mã đề 207Mã đề 215Mã đề 223
Mã đề 208Mã đề 216Mã đề 224

Đề thichủ yếu thứctrung học phổ thông đất nước 2018môn Sinch học

Mã đề 201Mã đề 209Mã đề 217
Mã đề 202Mã đề 210Mã đề 218
Mã đề 203Mã đề 211Mã đề 219
Mã đề 204Mã đề 212Mã đề 220
Mã đề 205Mã đề 213Mã đề 221
Mã đề 206Mã đề 214Mã đề 222
Mã đề 207Mã đề 215Mã đề 223
Mã đề 208Mã đề 216Mã đề 224

Đề thichính thứctrung học phổ thông tổ quốc 2018môn Lịch sử

Mã đề 301Mã đề 309Mã đề 317
Mã đề 302Mã đề 310Mã đề 318
Mã đề 303Mã đề 311Mã đề 319
Mã đề 304Mã đề 312Mã đề 320
Mã đề 305Mã đề 313Mã đề 321
Mã đề 306Mã đề 314Mã đề 322
Mã đề 307Mã đề 315Mã đề 323
Mã đề 308Mã đề 316Mã đề 324

Đề thithiết yếu thứctrung học phổ thông non sông 2018môn Địa lí

Mã đề 301Mã đề 309Mã đề 317
Mã đề 302Mã đề 310Mã đề 318
Mã đề 303Mã đề 311Mã đề 319
Mã đề 304Mã đề 312Mã đề 320
Mã đề 305Mã đề 313Mã đề 321
Mã đề 306Mã đề 314Mã đề 322
Mã đề 307Mã đề 315Mã đề 323
Mã đề 308Mã đề 316Mã đề 324

Đề thithiết yếu thứcTHPT nước nhà 2018môn Giáo dục đào tạo công dân

Mã đề 301Mã đề 309Mã đề 317
Mã đề 302Mã đề 310Mã đề 318
Mã đề 303Mã đề 311Mã đề 319
Mã đề 304Mã đề 312Mã đề 320
Mã đề 305Mã đề 313Mã đề 321
Mã đề 306Mã đề 314Mã đề 322
Mã đề 307Mã đề 315Mã đề 323
Mã đề 308Mã đề 316Mã đề 324