Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kỳ 1 Năm 2017

  -  

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 bao gồm cả đáp án. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận với các dạng bài tập chuẩn kiến thức học kì 1 lớp 2 môn Toán giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Khuyến năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lê Lợi, Đồng Nai năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2016 - 2017
Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2017

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

(Thời gian làm bài 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: (1 điểm) Số liền trước của 69 là:

A. 60 B. 68 C. 70 D. 80

Câu 2: (1 điểm) 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 9 B. 90 C. 900 D. 1

Câu 3: (1 điểm) 100 – 34 + 15 = .....

A. 51 B. 91 C. 85 D. 81

Câu 4: (1 điểm) 1 giờ chiều hay còn gọi là:

A. 1 giờ B. 23 giờ C. 13 giờ D. 15 giờ

Câu 5: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26 b) 46 + 54


c) 93 – 37 d) 100 – 28

Câu 7: (2 điểm) Đoạn thẳng thứ nhất dài 28cm, đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 1dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết:

46 > Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2

I. Trắc nghiệm: 5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

D

C

C

II. Tự luận: 5 điểm

Câu 6: (2 điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính chính xác: 0,5 điểm

Câu 7: (2 điểm)

1dm = 10cm 0,5 điểm

Đoạn thẳng thứ hai dài là: 0,25 điểm

28 + 10 = 38 (cm) 1 điểm

Đáp số: 38cm 0,25 điểm

Câu 8: (1 điểm)

46Tải về Bản in
Xem thêm: Page Wordpress Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Post Và Page Trong Wordpress Là Gì
*
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận
*
Xem thêm: Tôi Không Thể Đăng Nhập Và Đặt Xe, The London Quarterly Review