ĐỀ THI TOAN LOP 4 NĂM 2021 TẢI NHIỀU

  -  

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học tập 20trăng tròn - 202một là đề thi định kì cuối học kì 1 có lời giải cụ thể đương nhiên. Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp những em học sinh ôn tập, củng thế kiến thức và kỹ năng, chuẩn bị đến bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt hiệu quả cao, mặt khác đây cũng là tài liệu có lợi cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học sinh. Sau trên đây mời các thầy cô thuộc những em tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề Thi Toan Lop 4 Năm 2021 Tải Nhiều


Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Toán học tập kì 1 đang được mua nhiều: Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù Miễn phí tổn

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong các số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tứ mươi bố triệu ko ngàn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530


B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu nào không nên ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy nhiên với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn bao gồm 192 học sinh chia làm những nhóm, từng đội gồm 8 học viên. Khối hận lớp Năm có 207 học viên chia thành những nhóm, từng team có 9 học viên. Hỏi cả hai khối bao gồm toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)


Câu 3. Dũng cùng Minc có tổng số 64 viên bi, hiểu được nếu như Dũng đến Minc 8 viên bi thì số bi của đôi bạn đều bằng nhau. Hỏi từng các bạn bao gồm từng nào viên bi? ( 2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20đôi mươi x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: ba trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tứ trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25mét vuông 4600cmét vuông ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB song tuy nhiên với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Câu 2: Giải đúng quá trình và thật sạch (2đ)

Giải

Số nhóm của học viên khối hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số team của học viên kăn năn lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số đội của tất cả hai khối hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Xem thêm: Không Để Sót Người Có Doanh Thu Lớn Từ Youtube Ads Trong Năm 2021?

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng cho Minc 8 viên bi thì số bi của hai bạn cân nhau đề xuất số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minch là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minc tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)


Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20trăng tròn x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20đôi mươi x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn với đánh dấu công dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số như thế nào trong các số dưới đây tất cả chữ số 8 biểu hiện mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số như thế nào phân tách hết cho 2 tuy vậy không phân tách không còn mang lại 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào địa điểm chnóng. 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù đọng, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù túng, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù túng, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vậy kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe tất cả 5 xe cộ to, từng xe cộ chngơi nghỉ 27 tạ gạo với bao gồm 4 xe pháo nhỏ tuổi, từng xe cộ chở 18 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe pháo chsinh sống từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà con cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay nay?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài bác 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng Hcông nhân là: (0,25 điểm)


(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài Hcông nhân là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cmét vuông (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS có thể giải biện pháp khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe pháo xe hơi chsinh sống được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe pháo nhỏ tuổi chlàm việc được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe chsống được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu hiện giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu bây chừ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2018

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 mang đến câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái của phnghiền nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư vào phnghiền phân chia 4325 : 123 là:

A. 2

B.143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp nhằm viết vào chỗ chấm 9mét vuông 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng cách tiện lợi nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dmét vuông 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2điểm) Một cửa hàng phân phối vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi vừa phải hàng ngày siêu thị bán được từng nào mét vải? (Biết mỗi tuần có 7 ngày cùng shop bán vải vóc trong cả tuần).

Bài 8: (1điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu cấp chiều rộng lên gấp đôi cùng chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích S mảnh đất new là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) S

b) Đ (1 điểm)

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm


518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dmét vuông 65cmét vuông = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc phân phối trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày phân phối trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán tốt số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS khá, giỏi; chnóng năng động theo phương án làm bài bác của HS. Khuyến khích sự sáng tạo lúc có tác dụng bài xích.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bằng Access, Hướng Dẫn Cách Tạo Mới Nhất 2020

Nếu cấp chiều rộng lên 2 lần cùng chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích vội vàng lên mốc giới hạn là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 lớp 4 mới nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học kì 1

Ngoài ra các chúng ta cũng có thể theo dõi và quan sát chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài tập SGK Tân oán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng đến bài thi cuối học kì 1 đạt hiệu quả cao. Mời các em thuộc các thầy cô tham khảo, update đề thi, bài bác tập tiên tiến nhất bên trên backlinks.vn.