ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3

  -  
*

Trung trung ương dạy dỗ giỏi ra mắt tới bạn đọc Đề thi Violympic Tân oán giờ đồng hồ anh lớp 3. Mời độc giả xem thêm.

Bạn đang xem: đề thi toán tiếng anh lớp 3


Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1:

Calculate: 26 x 4 + 137 = .....

a. 213

b. 241

c. 231

d. 214

Question 2:

A number has a digit 3 in the ones place.

It is greater than 64 but less than 82.

What number is it?

a. 73

b. 75

c. 72

d. 74

Question 3:

How many months are there in five sầu years?

a. 60

b. 50

c. 120

d. 40

Question 4:

Which number comes next in the series below?

42 36 30 24 .......

a. 15

b. 21

c. 18

d. 20

Question 5:

If x is distinct 3-digit number and 37

a. 98

b. 102

c. 100

d. 99

Exam number 2: Sắp xếp những quý giá theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tăng dần

5*4

4*8+20

2*2

6*5

6*3

12*5

2*1

4*4

6*8

5*2

3*1

5*10

6*2

3*3

21*3

5*7

5*3

6*6

2*7

6*4+27


Answer:

(7)

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

How many bows are there?

*

Answer:

There are ........ bows.

Question 2:

How many days are there in April?

Answer: There are ........ days.

Question 3:

Convert: 6centimet = ...... mm.

Question 4:

If x : 6 = 17 then x = .........

Xem thêm: Lẫn Lộn Bánh Cốm 11 Hàng Than (Cơ Sở Chính Gốc), Bánh Cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than

Question 5:

The hàng hóa of 6 and the greatest 1-digit number is ...........

Question 6:

There are six students in a drawing class. Each student draws a picture below. How many stars bởi vì they draw in all?

*

Answer: They draw ...... stars in all.

Question 7:

*

The perimeter of the triangle below is ......... centimet.

Question 8:

How many hours are there in three days?

Answer: There are .......... hours.

Question 9:

The product of 40 và a number, m, is a 2-digit number that greater than 40. The value of m is ..........

Question 10:

If 2a1 > 47 x 6 then a = ........

Đáp án:

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật vật

Question 1: b. 241

Question 2: a. 73

Question 3: a. 60

Question 4: c. 18

Question 5: b. 102

Exam number 2: Sắp xếp các giá trị theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tăng dần

(7)


Nova Eguide phía nghiệp trọn vẹn, công tác đồng hành thuộc Sở GD&ĐT.

Xem thêm: Vì Sao Mĩ Tham Gia Chiến Tranh Muộn, Tại Sao Mỹ Lại Tham Gia Chiến Tranh Thứ 2 Muộn

Để chọn ngành nghề, chọn ngôi trường ko lúc nào ăn năn hận tuyệt truy vấn ngay vào website novai.vn để được cung ứng.