GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2014

  -  

Đề thi đại học Môn Lý kăn năn A, A1 năm 2014. ĐỀ THI và ĐÁPhường ÁN được trình diễn không thiếu, cụ thể cùng chi tiết. Bạn có thể coi gợi ý câu trả lời đề thi Môn Lý năm trước cũng giống như tra giải đáp đề thi đại học môn Môn Lý Kăn năn A năm 2014 bằng lòng trường đoản cú bộ GD&ĐT. 

Đề thi ĐH môn Vật Lý Khối A, A1 năm năm trước – Mã đề 825

*
*
*
*

Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý kân hận A, A1 năm 2014 :

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 825: 1d ,2a ,3b ,4a ,5b ,6d ,7a ,8d ,9b ,10a ,11c ,12d ,13b ,14b ,15a ,16a ,17b ,18c ,19c ,20c ,21c ,22d ,23d ,24c ,25a ,26c ,27b ,28c ,29d ,30a ,31d, 32b ,33a ,34c ,35a ,36d ,37b ,38a ,39c ,40b ,41d ,42d ,43b ,44d ,45d ,46b ,47a ,48b ,49c ,50c Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 493: 1d ,2b ,3b ,4a ,5a ,6d ,7d ,8b ,9c ,10c ,11a ,12b ,13c ,14d ,15c ,16a ,17b ,18d ,19a ,20c ,21b ,22d ,23b ,24a ,25b ,26d ,27b ,28c ,29c ,30c ,31d, 32b ,33c ,34a ,35a ,36a ,37d ,38b ,39a ,40d ,41c ,42a ,43a ,44c ,45a ,46c ,47d ,48c ,49d ,50d

Đáp án Đại Học năm trước môn Lý kăn năn A, A1 mã đề 746: 1d ,2b ,3d ,4b ,5d ,6a ,7c ,8c ,9a ,10c ,11c ,12b ,13a ,14c ,15a ,16b ,17b ,18a ,19c ,20d ,21d ,22b ,23c ,24c ,25a ,26b ,27d ,28a ,29d ,30b ,31a, 32c ,33b ,34c ,35A ,36d ,37a ,38b ,39c ,40d ,41b ,42d ,43c ,44b ,45b ,46d ,47a ,48d ,49d ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 319: 1c ,2b ,3b ,4d ,5c ,6d ,7d ,8a ,9a ,10a ,11a ,12b ,13d ,14b ,15b ,16d ,17c ,18b ,19d ,20c ,21d ,22a ,23b ,24a ,25a ,26a ,27c ,28c ,29b ,30b ,31c, 32c ,33c ,34d ,35b ,36a ,37b ,38b ,39d ,40d ,41b ,42d ,43d ,44a ,45c ,46b ,47a ,48a ,49c ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 692: 1a ,2b ,3a ,4a ,5c ,6a ,7d ,8d ,9d ,10d ,11b ,12d ,13b ,14a ,15a ,16d ,17b ,18a ,19b ,20c ,21a ,22c ,23c ,24c ,25b ,26d ,27a ,28c ,29a ,30a ,31a, 32b ,33d ,34c ,35d ,36b ,37a ,38d ,39c ,40b ,41c ,42d ,43b ,44c ,45c ,46a ,47b ,48b ,49b ,50d

Đáp án Đại Học năm trước môn Lý khối A, A1 mã đề 259: 1c ,2a ,3d ,4b ,5c ,6d ,7c ,8b ,9b ,10b ,11a ,12d ,13d ,14d ,15b ,16a ,17d ,18b ,19c ,20a ,21a ,22a ,23b ,24b ,25c ,26c ,27b ,28b ,29d ,30c ,31c, 32d ,33d ,34a ,35b ,36c ,37a ,38d ,38b ,40d ,41c ,42d ,43a ,44d ,45a ,46c ,47c ,48b ,49b ,50c