Decrease đi với giới từ nào

     
*
Cách diễn đạt sự tăng/bớt vào task 1 IELTS - backlinks.vn


Bạn đang xem: Decrease đi với giới từ nào

*
*
Tư vấn du học tập Anh văn
*Xem thêm: Tập Chung Và Tập Trung Là Đúng Chính Tả? Tập Trung Hay Tập Chung Là Đúng Chính Tả

*

*Xem thêm: Download Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Hằng Năm

*

Nhiều bạn luôn luôn “toát mồ hôi hột” mỗi khi “chinc chiến” task 1 vì chưng chưa luyện tập vô số cách biểu đạt khác nhau Lúc thể hiện triệu chứng “tăng”, “giảm” bên trên biểu trang bị, dẫn cho bí quyết viết lủng củng cùng lặp từ bỏ. Trong bài viết này, backlinks.vn vẫn chia sẻ với các bạn một vài cách diễn tả khác nhau để dễ dãi quá “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng động từ

Động từ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân những đụng tự này chỉ đơn thuần mô tả nghĩa “giảm”, chúng đề xuất đi cùng các trạng từ để nhấn mạnh vấn đề tâm lý. Các trạng tự nhưng mà chúng ta nên áp dụng kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động từ gồm trạng thái: Các rượu cồn tự này cũng sở hữu nghĩa “giảm” mà lại bạn dạng thân nó vẫn bao gồm nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, bạn ko nên áp dụng kèm với các trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng những đụng trường đoản cú để diễn đạt, bạn cũng có thể sử dụng những danh từ bỏ kèm theo với một số tính từ để biểu đạt một biện pháp nhiều chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách biểu đạt khác

– The price sank khổng lồ new low point

– The price went inlớn không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went bachồng khổng lồ the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ bỏ những điều đó, lúc diễn đạt sự tăng thêm của bảng biểu đồ vật, chúng ta cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng rượu cồn từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân những động từ bỏ này chỉ 1-1 thuần mô tả nghĩa “tăng”, bắt buộc đi cùng những trạng trường đoản cú nhằm nhấn mạnh tâm lý. Các trạng trường đoản cú nên thực hiện kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb có trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các hễ từ bỏ này cũng sở hữu nghĩa “tăng” nhưng lại phiên bản thân nó sẽ bao quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ kèm theo cùng với một số trong những tính trường đoản cú để mô tả một phương pháp nhiều chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số giải pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed khổng lồ a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội 4 lần)/ quintupled (vội vàng 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period


Chuyên mục: Tổng hợp