Dưới thời bắc thuộc mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mâu thuẫn bao phủ vào làng mạc hội việt nam bên dưới thời Bắc thuộc là

A.

Bạn đang xem: Dưới thời bắc thuộc mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là

mâu thuẫn thân kẻ thống trị dân cày cùng với địa chủ phong kiến

B. mâu thuẫn giữa dân chúng ta cùng với chính quyền đô hộ phưong Bắc

C. xích míc thân quí tộc, phong loài kiến cả nước với tổ chức chính quyền đô hộ phưong Bắc

D. mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam cùng với chính sthống trị của phưong Bắc


*


Dưới thời kì Bắc nằm trong, xích míc cơ bạn dạng tuyệt nhất vào xóm hội toàn quốc là mâu thuẫn nào?

A. Mâu thuẫn Nông dân với địa chủ.

B. Mâu thuẫn thân quần chúng. # Âu Lạc cùng với chính quyền đô hộ pmùi hương Bắc.

C.Mâu thuẫn thân chính quyền đô hộ phương thơm Bắc với quý tộc phong loài kiến nước ta.

D. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến đất nước hình chữ S.


Dưới thời Bắc trực thuộc, xích míc bao phủ vào thôn hội VN là

A. Mâu thuẫn giữa nông dân cùng với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan liêu lại cai trị

C. Mâu thuần thân quần chúng ta cùng với cơ quan ban ngành đô hộ phương Bắc

D. Mâu thuẫn thân nông nô với các công ty đồn điền người Hán

D. Mâu thuẫn thân nông nô cùng với các nhà đồn điền fan Hán


Mâu thuẫn cơ bản vào làng hội nước ta giai đoạn Bắc thuộc là gì?

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa công ty phong con kiến.

B. Mâu thuẫn giữa quần chúng. # toàn nước cùng với tổ chức chính quyền đô hộ.

C. Mâu thuẫn thời điểm giữa quý tộc, phong kiến toàn nước với tổ chức chính quyền đô hộ.

Xem thêm: Cách Viết Mail Xin Việc Chuyên Nghiệp Gửi Mail Xin Việc, Hướng Dẫn Cách Viết Mail Xin Việc Đúng Chuẩn

D. Mâu thuẫn thân địa chủ Việt Nam cùng với chính quyền đô hộ.


Mâu thuẫn chính trong làng mạc hội châu Âu thời phong kiến là gì?

A. Mâu thuẫn Nông nô – địa chủ

B.Mâu thuẫn giữa Nông nô - Lãnh chúa

C. Mâu thuẫn thân dân cày – địa chủ

D. Mâu thuẫn giữa công ty nô – bầy tớ.


Trong thôn hội phương Đông là xích míc cơ bản duy nhất là mâu thuẫn thân những thống trị nào?

A: Nhà vua với dân cày công xã.

B:Qúy tộc cùng với dân cày cchồng.

C: Qúy tộc cùng với quân lính.

D: Địa nhà với nông dân.


Trong giai đoạn đế quốc công ty nghĩa, mâu thuẫn nào là xích míc cơ phiên bản tuyệt nhất có tác dụng nở rộ những phong trào giải pđợi dân tộc?

A. Mâu thuẫn thân đế quốc cùng với đế quốc

B. Mâu thuẫn thân đế quốc với quần chúng những nước nằm trong địa

C.

Xem thêm: Thủ Tục Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Ở Đâu, Giấy Khai Sinh Là Gì

Mâu thuẫn thân thống trị bốn sản cùng với người công nhân cùng dân chúng lao động

D. Mâu thuẫn giữa đế quốc cùng với trào lưu người công nhân nghỉ ngơi các nước nằm trong địa


Hiện giờ, xích míc cơ bản độc nhất vào xã hội mười cha bang trực thuộc địa Anh sống Bắc Mỹ là gì?