Simple things we all can do to reduce pollution

  -  

*Bạn đang xem: Simple things we all can do to reduce pollution

*
Thầy Phan Khắc Nghệ


*
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
Xem thêm:

*
Cô Trang Anh


*
Thầy Nguyễn Tiến Lượng
Xem thêm: Ví Dụ Về Giá Trị Thặng Dư Là Gì? Tổng Hợp Những Kiến Thức Liên Quan

Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks.

Everyone wants khổng lồ reduce pollution. But the pollution problem is (41) ______ complicated as it is serious. It is complicated (42) ______ much pollution is caused by things that benefit people. (43) ______, exhaust from automobiles causes a large percentage of air pollution. But the autothiết bị di động (44) ______ transportation for millions of people. Factories discharge much (45) ______ the material that pollutes the air và (46) ______ greatly reduce pollution immediately, people would have sầu lớn (47) ______ using many things that benefit them. Most of the people bởi vì not want lớn do that, of course. But pollution can be (48) ______ reduced in several ways. Scientists and engineers can work to lớn find ways to lớn lessen the (49) ______ of pollution that such things as automobiles & factories cause. Governments can pass and enforce laws that (50)______ businesses & traffic lớn stop, or to cut down on certain polluting activities.


đông đảo người những muốn bớt tphát âm ô nhiễm. Nhưng sự việc ô nhiễm là phức tạp như tính ngiêm trọng của nó. Nó thật tinh vi chính vì đa phần ô nhiễm đc tạo ra vì phần đa đồ vật ship hàng bé người. Chẳng hạn, khí thải từ xe cộ trang bị tạo ra nhiều phần lượng ô nhiễm bầu không khí. Nhưng xe cộ đồ vật lại cung cấp Việc chuyển vận mang đến sản phẩm triệu người. Các nhà máy sản xuất thải ra nhiều phần các chất làm cho ô nhiễm không khí và tiếp nối để giảm tphát âm đáng chú ý ô nhiễm ngay mau lẹ, đều tín đồ cần được ngừng Việc thực hiện phần nhiều thiết bị hữu ích cho bọn họ. Tất nhiên đa phần hầu hết tín đồ phần lớn k ao ước làm cho điều đó. nhưng ô nhiễm và độc hại hoàn toàn có thể được giảm tgọi thảnh thơi bắng rất nhiều cách. Các công ty kỹ thuật đã nghiên cúu để đưa ra biện pháp bớt tđọc lượng độc hại cơ mà các dòng xe vật dụng cùng xí nghiệp thải ra. nhà nước đề nghị trải qua và phát hành số đông luật đạo kinh nghiệm những vấn đề marketing với giao thông ngừng hoặc cắt giảm một mực mọi chuyển động gây ô nhiễm và độc hại.