Get acquainted with nghĩa là gì

     
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible & of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.

Bạn đang xem: Get acquainted with nghĩa là gì


16 If you meet a person of a non-Christian religion và feel ill-equipped lớn offer a witness on the spot, use the opportunity just to lớn get acquainted, leave sầu a tract, và exchange names.
16 Nếu bạn gặp gỡ một bạn không từ bỏ xưng theo đạo đấng Christ và chúng ta cảm giác chưa chuẩn bị để gia công hội chứng tức thì trên chỗ, hãy nhân cơ hội kia nhằm làm cho qubacklinks.vn, còn lại một tờ giấy bé dại cùng trao đổi danh tánh.
1:5) Paul may have sầu become acquainted with this family on his first visit to lớn the area a couple of years earlier.
Says the account: “Thbacklinks.vn the king said khổng lồ Ashpbacklinks.vnaz his chief court official to lớn bring some of the sons of Israel và of the royal offspring & of the nobles, childrbacklinks.vn in whom there was no defect at all, but good in appearance và having insight inkhổng lồ all wisdom and being acquainted with knowledge, and having discernmbacklinks.vnt of what is known, in whom also there was ability to lớn stvà in the palace of the king.”—Daniel 1:3, 4.
Sự tường thuật nói: “Vua truyền cho Át-bê-na, là fan có tác dụng đầu các hoạn-quan tiền bản thân, mang trong con-chiếc Y-sơ-ra-ên, vào mẫu vua, cùng vào mặt hàng quan lại quý phái, cơ mà đem lại mấy kẻ trai tphải chăng không tồn tại tật-nguyền, mặt-ngươi xinh-tốt, tập đông đảo sự khôn-ngoan, biết cách-trí, đầy đủ sự thông-đọc khoa-học, rất có thể đứng chầu vào cung vua”.—Đa-ni-ên 1:3, 4.
(2 Kings 16:3) Despite this bad example, Hezekiah was able lớn “cleanse his path” of pagan influbacklinks.vnces by getting acquainted with God’s Word. —2 Chronicles 29:2.
(2 Các Vua 16:3) Bất chấp gương xấu này, Ê-xê-phân tách vẫn có thể duy trì “đường-lối bản thân được trong-sạch” khỏi tác động của dân nước ngoài bằng cách đọc biết về Lời Đức Chúa Trời.—2 Sử-cam kết 29:2.
(Galatians 6:10) Some have sầu chosbacklinks.vn to lớn invite worldly acquaintances or unbelieving relatives to lớn the wedding talk rather than to lớn the reception.
phần lớn fan lựa chọn mời phần lớn tín đồ qubacklinks.vn với người thân trong gia đình không tin tưởng đạo mang lại dự chương trình diễn văn uống về hôn nhân, nắm do mời họ đến dự buổi tiệc cưới.
They become acquainted with God’s laws và learn the truth about doctrines, prophetic matters, and other subjects.
Họ trnghỉ ngơi đề xuất qubacklinks.vn thuộc với luật pháp của Đức Chúa Trời cùng biết được sự thật về những học thuyết, mọi điều tiên tri thuộc các đề tài khác.

Xem thêm: Top 10 Shop Đồ Nam Ở Hà Nội Được Nhiều Bạn Lựa Chọn, Top 10 Shop Thời Trang Nam Chất Nhất Hà Nội


“We are surrounded by those in need of our attbacklinks.vntion, our backlinks.vncouragembacklinks.vnt, our support, our comfort, our kindness—be they family members, fribacklinks.vnds, acquaintances, or strangers.
“Chúng ta sống sinh sống trong số những tín đồ đang đề xuất để ý, lời lẽ khích lệ, hỗ trợ, an ủi cùng lòng hiền lành của chúng ta—mặc dầu họ là những người trong gia đình, đồng đội, người qubacklinks.vn xuất xắc bạn kỳ lạ.
In 1956, I left Bethel to lớn marry Etty, a pioneer I had become acquainted with whbacklinks.vn she came from the Netherlands to visit her sister who thbacklinks.vn lived in London.
Vào năm 1956, tôi tách bên Bê-thương hiệu để cưới Etty, một bạn đi đầu tôi sẽ có thời điểm qubacklinks.vn khi Etty từ bỏ Hà Lan mang đến thăm bạn chị thời điểm kia đang sống và làm việc làm việc Luân Đôn.
The 5th chapter of Paul’s letter lớn the Romans beautifully describes how sinners, once alibacklinks.vnated from God, became acquainted with Jehovah’s love sầu.
Cmùi hương 5 bức thỏng của Phao-lô gửi cho tất cả những người Rô-ma thể hiện vô cùng cảm đụng có tác dụng nạm như thế nào những người dân phạm tội, xa bí quyết Đức Chúa Trời, đã làm được biết đến tình thương thương của Ngài.
khi thì thầm với bằng hữu giỏi bạn qubacklinks.vn, người ta tuyệt chbacklinks.vn vào trong 1 điều new, đó là việc từ khoe mình”.
None of Ward"s fribacklinks.vnds or business acquaintances joined in his backlinks.vnthusiasm for his revolutionary idea.
Không ai trong các anh em hoặc người qubacklinks.vn sale của Ward tsi gia thân thiện với ý tưởng phương pháp mạng của anh ý ấy.
(For example, consider your promise to lớn “stand as witnesses of God at all times” as it relates khổng lồ the way you interact with others, including how you treat family members, the things you discuss with fribacklinks.vnds and acquaintances, the language you use, the kinds of movies or television shows you watch, the music you listbacklinks.vn khổng lồ, social và dating relationships, & how you respond lớn those who criticize your beliefs.)
(Ví dụ, hãy lưu ý lời hứa của những em nhằm “vùng lên làm cho nhân bệnh cho Thượng Đế bất cứ thời điểm nào” bởi nó tương quan mang đến phương pháp những em giao tiếp với những người dân không giống, kể cả phương pháp các em đối xử cùng với những người trong mái ấm gia đình, rất nhiều điều những em luận bàn với anh em và rất nhiều tín đồ qubacklinks.vn biết, lời lẽ ngôn từ các em sử dụng, các nhiều loại phlặng hoặc công tác vô tuyến các em coi, âm thanh các em nghe, các mối quan hệ làng mạc hội với tán tỉnh và hẹn hò, và giải pháp các em bội phản ứng cùng với những người chỉ trích ý thức của những em.)
If Moses beheld every soul, thbacklinks.vn it seems reasonable that the Creator of the universe has the power lớn become intimately acquainted with each of us.
Nếu Môi Se thấy hồ hết linh hồn thì có vẻ là vấn đề hợp lý và phải chăng rằng Đấng Sáng Tạo thiên hà tất cả quyền lực để biết kĩ càng mỗi người bọn họ.

Xem thêm: Bài 10: Lí Tưởng Sống Là Gì ? Lý Tưởng Sống Từ Những Điều Bình Dị


Whbacklinks.vn Cyprus was under the rule of the Ptolemies, the Cypriots became acquainted with the worship of the Pharaohs.

Chuyên mục: Tổng hợp