Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3

     

Giải SBT Unit 3 lớp 6 At home

Mời chúng ta tham khảo Giải sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 3: At Home do backlinks.vn đọc với đăng cài tiếp sau đây sẽ là mối cung cấp tài liệu bổ ích đến các bạn học viên lớp 6 ôn tập cùng với văn bản giải cụ thể với cụ thể giúp các bạn tiếp thụ hoàn toản bài học kinh nghiệm.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3

1. (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 6): Put in this, that, these or those và the name of the object. (Điền this, that, these hoặc those cùng thương hiệu thiết bị vật

b) this - table lamp g) that - chair

d) that - chair h) those - tables

e) this - eraser i) these - books

f) that - board j) that – house


2. (trang 23-24 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành những câu sau)

b) What is that? - That is a table lamp.

c) What are those? - They are chairs.

d) What are these? - They are books.

e) What is this? - This is an armchair.

f) What is that? - It is a stereo.

g) What are these? - They are chair.

h) What is that? - That is a table.

Hướng dẫn dịch

b) Cái gì vậy? - Đó là bóng đèn để bàn.

c) Chúng là các cái gì thế? - Chúng là ghế.

d) Những đặc điểm này là gì? – Chúng là hầu như cuốn sách.

e) Cái này là gì? - Đây là 1 trong loại ghế bành.

f) Cái gì vậy? - Nó là một cái đài.

g) Những điều này là gì? – Chúng là những chiếc ghế.

h) Cái gì vậy? - Đó là một trong bộ bàn.

3. (trang 24-25 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogues. (Hoàn thành các đoạn hội thoại.)

a) How many people are there? - There are five people.

b) How many people are there? - There are seven people.

c) How many people are there? - There are twelve sầu people.


d) How many people are there? - There are four people.

e) How many people are there? - There are eight people.

f) How many people are there? - There are three people.

4. (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences. (Viết các câu văn)

b) old – eleven

c) is - Her - Lan - is she - She – ten

d) What is his name?

His name is Hung.

How old is he?

He is twelve years old.

e) What is her name?

Her name is Mai.

How old is she?

She is fourteen years old.

f) What is his name?

His name is Trung.

How old is he?

He is fifteen years old.

g) What is her name?

Her name is Thuy.

How old is she?

She is twenty years old.

5. (trang 26 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences (Hoàn thành những câu sau )

b) That is a ball.

c) This is an armchair.

d) These are televisions.

e) Those are lamps.

f) This is a stereo.

Hướng dẫn dịch

b) Đó là trái láng.

c) Đây là một trong những dòng ghế bành.

d) Đây là các chiếc truyền họa.

e) Chúng là các chiếc đèn.

f) Đây là một chiếc đài.

6. (trang 26 SBT Tiếng Anh 6): Write the correct questions & answers. (Viết câu hỏi với câu vấn đáp đúng)

b) What is that? - That is a stool.

c) What are these? - These are armchairs.

d) What is that? - That is a table.

e) What are those? - Those are windows.


f) What is this? - This is a couch.

Hướng dẫn dịch

b) Cái gì vậy? - Đó là một cái ghế.

c) Những điều này là chiếc gì? - Đây là những cái ghế bành.

d) Cái gì vậy? - Đó là một bộ bàn.

e) Những chiếc đó là mẫu gì? - Chúng là những chiếc cửa sổ.

f) Cái này là gì? - Đây là một trong những mẫu ghế.

7. (trang 27 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences with too. (Viết câu với too)

a) Lan is a teacher. Mai is a teacher, too.

b) We are engineers. They are engineers, too.

c) Mr. Hoang is a worker. Mr. Thanh is a worker, too.

d) Miss Hoa is a doctor. Miss Linch is a doctor, too.

8. (trang 27 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions và answers (Viết thắc mắc và câu trả lời)

a) How old is Ngan? She is fourteen years old.

How many people are there in her family? There are five people.

b) How old is Chi? She is fifteen years old.

How many people are there in her family? There are three people.

c) How old is Hung? He is ten years old.

How many people are there in his family? There are seven people.

d) How old is Mr. Thanh? He is sixty years old.

How many people are there in his family? There are two people.

Hướng dẫn dịch

a) Ngân bao nhiêu tuổi? Cô ấy 14 tuổi.

Có bao nhiêu tín đồ trong mái ấm gia đình cô ấy? Có năm bạn.

b) Chi từng nào tuổi? Cô ấy mười lăm tuổi.

Có từng nào fan vào mái ấm gia đình cô ấy? Có tía fan.

c) Hùng bao nhiêu tuổi? Anh ta mười tuổi.

Có bao nhiêu tín đồ vào gia đình anh ấy? Có bảy tín đồ.

d) Ông Tkhô cứng bao nhiêu tuổi? Ông ấy đã 60 tuổi.

Có từng nào bạn trong mái ấm gia đình ông ấy? Có hai bạn.

1. (trang 27 SBT Tiếng Anh 6): Write the answers in words. (Viết câu trả lời bằng văn bản.)

a) fifteen h) thirty-eight

b) twenty i) sixty-nine

c) forty-six j) forty

d) fifty-one k) seventy-six

e) fifty-five l) ninety-nine

f) eighty-four m) seventy-two

g) ninety n) twenty-seven

2. (trang 27 SBT Tiếng Anh 6): Write the plurals of the words. (Viết số nhiều của những từ bỏ sau.)

windows clocks

stereos tables

benches lamps

students couches

stools people

3. (trang 28 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)

a) are - tables

b) many - are - There

c) many - are there - are - windows

d) How many students are there? - There are fifty students.

e) How many televisions are there? - There is one television.

4. (trang 28 SBT Tiếng Anh 6): Write the dialogues. (Viết những đoạn hội thoại)

C: How many lights are there? - D: There are four lights.

Xem thêm: Giáo Viên Lại “Kêu Khổ” Vì Mẫu Giáo Án Mới Nhất, Khung Và Mẫu Kế Hoạch Bài Dạy Theo Công Văn 5512

E: How many clocks are there? - F: There is one clochồng.

G: How many televisions are there? - H: There is one television.

I: How many books are there? - J: There are nineteen books.

K: How many telephones are there? - L: There is one telephone.

M: How many armchairs are there? - N: There are three armchairs.

O: How many couches are there? - P: There is one couch.

Q: How many tables are there? – R: There is one table.

S: How many chairs are there? – T: There are six chairs.

Hướng dẫn dịch

C: Có bao nhiêu láng đèn? - D: Có tứ đèn.

E: Có bao nhiêu đồng hồ? - F: Có một đồng hồ.

G: Có bao nhiêu tivi? - H: Có một chiếc TV.

I: Có từng nào cuốn nắn sách? - J: Có mười chín cuốn sách.

K: Có bao nhiêu điện thoại? - L: Có một điện thoại thông minh.

M: Có bao nhiêu ghế bành? - N: Có cha ghế bành.

O: Có từng nào mẫu ghế dài? - P: Có một chiếc ghế.

Q: có từng nào bảng? - R: Có một cái bàn.

S: Có bao nhiêu ghế? - T: Có sáu cái ghế

5. (trang 29 SBT Tiếng Anh 6): Write the plurals of the following words. (Viết dạng số nhiều của các trường đoản cú bên dưới đây)

stools doors chairs

clocks erasers bags

students couches nurses

teachers lamps boards

stereos tables cases


6. (trang 29 SBT Tiếng Anh 6): Put the words in the exercise 5 in the correct column of /s/, /z/, and /-iz/ according to the pronunciation of the final endings. (Đặt các trường đoản cú sống bài 5 vào cột đúng theo cách vạc âm của âm đuôi là /s/, /z/, cùng /-iz/.)

/s/: clocks, students, lamps

/z/: doors, chairs, stools, erasers, bags, teachers, stereos, boards

/iz/: couches, nurses, cases

7. (trang 29 SBT Tiếng Anh 6): Write the words of the following numbers. (Viết các số sau bên dưới dạng trường đoản cú ngữ)

10 ten trăng tròn twenty 43 forty-three

13 thirteen 87 eighty-seven 53 fifty-three

95 ninety-five 21 twenty-one 88 eighty-eight

35 thirty-five 32 thirty-two 74 seventy-four

47 forty-seven 61 sixty-one 66 sixty-six

56 fifty-six 72 seventy-two 67 sixty-seven

1. (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences. (Viết các câu)

b) What does she do? - She is a nurse.

c) What does he do? - He is a student.

d) What does she do? - She is a student.

e) What does he do? - He is an engineer.

f) What does she do? She is a nurse.

Hướng dẫn dịch

b) Cô ấy làm cho gì? - Cô ấy là 1 trong những y tá.

c) Anh ta làm cho gì? - Anh là một sinch viên.

d) Cô ấy làm cho gì? - Cô ấy là 1 sinc viên.

e) Anh ta làm cho gì? - Anh ta là 1 trong những kỹ sư.

f) Cô ấy có tác dụng gì? Cô ấy là một trong những y tá.

2. (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogues. (Hoàn thành đoạn hội thoại.)

b)

A: What is his name?

B: His name is Lam.

A: How old is he?

B: He is forty years old.

A: What does he do?

B: He is an engineer.

c)

A: What is her name?

B: Her name is Chi.

A: How old is she?

B: She is thirty-four years old.

A: What does she do?

B: She is a nurse.

d)

A: What is her name?

B: Her name is Lan.

A: How old is she?

B: She is twelve years old.

A: What does she do?

B: She is a student.

e)

A: What is her name?

B: Her name is Minh

A: How old is she?

B: She is forty-five sầu years old

A: What does she do?

B: She is a doctor.

Hướng dẫn dịch

b)

A: Tên của anh ý ấy là gì?

B: Tên anh ấy là Lâm.

A: Nó từng nào tuổi?

B: Anh ấy 40 tuổi.

A: Anh ấy có tác dụng gì?

B: Anh ta là 1 trong kỹ sư.

c)

A: Tên cô ấy là gì?

B: Tên cô ấy là Chi.

A: Cô ấy bao nhiêu tuổi?

B: Cô ấy ba mươi bốn tuổi.

A: Cô ấy làm cho gì?

B: Cô ấy là y tá.

d)

A: Tên cô ấy là gì?

B: Tên cô ấy là Lan.

A: Cô ấy từng nào tuổi?

B: Cô ấy 12 tuổi.

A: Cô ấy làm cho gì?

B: Cô ấy là một trong sinc viên.

e)

A: Tên cô ấy là gì?

B: Tên cô ấy là Minch.

A: Cô ấy từng nào tuổi?

B: Cô ấy bốn mươi lăm tuổi.

A: Cô ấy làm cho gì?

B: Cô ấy là bác bỏ sĩ.

3. (trang 32 SBT Tiếng Anh 6): Write the answers. (Viết những câu trả lời)

a) There are three people.

b) There are six people.

c) There are two people.

4. (trang 33 SBT Tiếng Anh 6): Look up the meaning of the words in the box & match them with the words in column A. (Tra nghĩa của những tự vào bảng và nối chúng với từ sinh hoạt cột A)


A B
I my
You your
He  his
She  her
It  its
We  our
You  your
They  their

5. (trang 33 SBT Tiếng Anh 6): Read. Then write the answers. (Đọc, sau đó viết câu trả lời)

a) There are five people in his family.

b) His father is forty-two years old.

c) He is a doctor.

d) She is thirty-nine years old.

e) She is a nurse.

f) He is ten years old.

g) She is twelve.

h) They are students.

i) No, they aren"t.

Hướng dẫn dịch

Đây là mái ấm gia đình tôi. Chúng tôi vẫn ở vào Sảnh. Có năm người vào mái ấm gia đình tôi: cha tôi, bà bầu tôi, anh trai, em gái tôi và tôi. Cha tôi tứ mươi nhị tuổi. Ông là 1 trong những bác bỏ sĩ. Mẹ tôi ba mươi chín tuổi. Cô ấy là một trong y tá. Anh tôi mười tuổi. Chị gái tôi mười nhị tuổi. Họ đông đảo là học viên.

6. (trang 34 SBT Tiếng Anh 6): Fill in the gaps with my, his, her and their. (Điền vào khu vực trống my, his, her cùng their)

a) my

b) my - his

c) Her

d) Their

7. (trang 34 SBT Tiếng Anh 6): What vị you do? Write the questions & answers. (quý khách hàng làm nghề gì? Viết câu hỏi và câu trả lời)

a) What does he do? – He is a teacher.

b) What does she do? – She is a doctor.

c) What does she do? – She is an engineer.

d) What vì you do? – I am a student.

Hướng dẫn dịch

a) Anh ta làm cho gì? - Anh là một thầy giáo.

b) Cô ấy làm cho gì? - Cô ấy là bác sĩ.

c) Cô ấy có tác dụng gì? - Cô ấy là 1 trong những kỹ sư.

d) Quý khách hàng làm cho gì? - Tôi là một trong sinch viên.

Ngoại nội dung Giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3: At trang chủ, mời các bạn tìm hiểu thêm các tài liệu giờ Anh không giống trên backlinks.vn như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Những bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,... để sở hữu mối cung cấp tài liệu bổ ích mang đến chúng ta ôn tập và củng rứa kỹ năng và kiến thức.

Xem thêm: Kết Quả Hình Ảnh Cô Giáo Và Học Sinh Đẹp, Ý Nghĩa, Chân Thực Nhất


Bên cạnh câu hỏi thúc đẩy với backlinks.vn qua fanpage facebook backlinks.vn, mời bạn đọc tyêu thích gia nhóm học hành tiếng Anh lớp 6 tương tự như giờ đồng hồ Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh trung học cơ sở.


Chuyên mục: Tổng hợp