Unit 2 lớp 7: getting started

  -  
- Chọn bài xích -Unit 1: BACK TO SCHOOLUnit 2: PERSONAL INFORMATIONUnit 3: AT HOMEUnit 4: AT SCHOOLUnit 5: WORK AND PLAYUnit 6: AFTER SCHOOLUnit 7: THE WORLD OF WORKUnit 8: PLACESUnit 9: AT HOME AND AWAYUnit 10: HEALTH AND HYGIENCEUnit 11: KEEP. FIT, STAY HEALTHYUnit 12: LET"S EAT!Unit 13: ACTIVITIESUnit 14: FREETIME FUNUnit 15: GOING OUTUnit 16: PEOPLE AND PLACES

Mục lục

4. Listen và read. Then answer the questions.6. Read. Then answer.4. Listen. Then practice with a partner.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7: getting started


Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION giúp bạn giải các bài xích tập vào sách giờ đồng hồ anh, sách giải bài xích tập tiếng anh 7 tập trung vào vấn đề sử dụng ngữ điệu (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để cải cách và phát triển tư kỹ năng (nghe, nói, đọc cùng viết):

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK Tiếng Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành cùng với bạn học, nói số điện thoại cảm ứng thông minh của các tín đồ này.)

a) Dao Van An 7345610: seven – three – four – five sầu – six – one – oh.

b) Pđắm đuối Viet Anh 8269561: eight – two – six – nine – five sầu – six – one.

c) Ptê mê Thanh Ba 5267117: five sầu – two – six – seven – one – one – seven.

d) Dinch Thi Bang 9259288: nine – two – five sầu – nine – two – double eight.

e) Vu Thanh hao Bat 6275564: six – two – seven – double five sầu – six – four.

f) Bui Ngoc Linc 8231236: eight – two – three – one – two – three- six.

2. Listen và write the telephone numbers.

(Lắng nghe với viết các số điện thoại cảm ứng thông minh.)

Bài nghe:

a) 8 251 654 b) 8 250 514c) 8 521 963 d) 8 351 793e) 8 237 041 f) 8 821 652

3. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số điện thoại thông minh của người sử dụng là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình đang Điện thoại tư vấn cho mình nhanh chóng.


Now ask your classmates & complete the danh sách. (Bây giờ hỏi các bạn vào lớp của em với xong xuôi danh mục này.)

Ví dụ:

*

4. Listen & read. Then answer the questions.

(Nghe cùng đọc. Sau đó vấn đáp các câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin kính chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin xin chào. Có nên Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : Tâm phía trên. Tối mai bạn bao gồm rảnh không?

Phong: Ừ. Mình rhình họa.

Tâm : Bạn có muốn đi coi phlặng không?

Phong: Muốn chứ đọng. Mấy giờ phyên ổn đã bắt đầu?

Tâm : Phyên ổn đang bắt đầu thời điểm 7 giờ đồng hồ.

Chúng ta đã gặp gỡ nhau thời gian 6 giờ 45.

Phong: Chúng ta đã chạm mặt nhau sinh sống đâu?

Tâm : Chúng ta đang gặp nhau trước rạp phyên ổn.

Phong: Hay đấy. Mình sẽ chạm mặt các bạn vào trong ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai đang gặp gỡ nhau?)

=> Tam và Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ đã làm gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ đã gặp mặt nhau lúc nào/ thời gian mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ đang gặp nhau ngơi nghỉ đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Sau kia viết các câu trả lời.)

Bài nghe:

*

6. Read. Then answer.

(Đọc. Sau đó vấn đáp.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn đối thoại này, Hân rất có thể là chị hoặc em của Lan. Nhìn trong hình bản thân thấy Hân còn siêu ttốt nên mình sẽ dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin xin chào. Có nên Lan đó không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Ai sẽ hotline đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh nói cách khác cthị trấn với Lan được không?

Hân : Rất tiếc. Bây giờ chị ấy không tồn tại ở nhà.

Phong: Lúc làm sao thì chị ấy đang về?

Hân : Khoảng 6 tiếng chị ấy vẫn về.


Phong: Được rồi. Vui lòng nói mang đến chị ấy là anh đã Call lại sau 6 giờ đồng hồ.

Hân : Vâng ạ. Em vẫn nói đến chị ấy. Tạm biệt.

Phong: Tạm biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai vẫn gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang vấn đáp năng lượng điện thoại?)

=> Han, Lan’s sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói về ai?)

=> They’re talking about Lan.

d) When will she be back? (lúc nào cô ấy trsống về?)

=> She will be baông xã about 6 o’cloông xã.

e) When will Phong điện thoại tư vấn her again? (Khi làm sao Phong đang gọi lại mang lại cô ấy?)

=> Phong will điện thoại tư vấn her again after six.

Xem thêm: Tra Từ Điểm Trung Bình Trong Tiếng Anh Là Gì ? Điểm Trung Bình Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Gpa

7. Play with words.

(Ctương đối cùng với chữ.)

Bài nghe:

Will you come lớn my party?

(Quý Khách sẽ đến dự bữa tiệc của mình chứ?)

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi lưu giữ.)

*

B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen and repeat.

(Nghe cùng lặp lại.)

Bài nghe:

first (sản phẩm công nghệ nhất)second (thứ hai)third (lắp thêm ba)
fourth (trang bị tư)fifth (thứ năm)sixth (sản phẩm sáu)
seventh (máy bảy)eighth (vật dụng tám)ninth (sản phẩm công nghệ chín)
tenth (thứ mười)eleventh (trang bị mười một)twelfth (vật dụng mười hai)
thirteenth (sản phẩm công nghệ mười ba)fourteenth (trang bị mười bốn)fifteenth (vật dụng mười năm)
sixteenth (sản phẩm công nghệ mười sáu)seventeenth (thứ mười bảy)eighteenth (lắp thêm mười tám)
nineteenth (sản phẩm mười chín)twentieth (máy nhị mươi)twenty-first (sản phẩm nhị mốt)
twenty-second (sản phẩm công nghệ hai hai)twenty-third (vật dụng nhị ba)twenty-fourth (sản phẩm công nghệ nhị tư)
twenty-fifth (lắp thêm nhị năm)twenty-sixth (sản phẩm nhị sáu)twenty-seventh (vật dụng nhì bảy)
twenty-eighth (vật dụng hai tám)twenty-ninth (thứ nhì chín)thirtieth (sản phẩm công nghệ ba mươi)
thirty-first (lắp thêm cha mốt)

2. Listen & write the dates.

(Nghe cùng viết các tháng ngày.)

Bài nghe:

*

a) the first of Julyb) the nineteenthc) the sixthd) the fourteenthe) the seventeenthf) the thirty-first

3. Write the months in order from first lớn twelfth.

(Viết những mon theo trang bị từ bỏ từ tháng trước tiên mang đến tháng thứ mười hai.)

*

January : Tháng MộtJuly : Tháng Bảy
February: Tháng HaiAugust : Tháng Tám
March : Tháng BaSeptember: Tháng Chín
April : Tháng TưOctober : Tháng Mười
May : Tháng NămNovember : Tháng Mười Một
June : Tháng SáuDecember : Tháng Mười Hai

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau kia rèn luyện với bạn làm việc.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Thầy Tân: Mời fan sau đó.

Hoa : Em kính chào thầy.

Thầy Tân: Chào em. Tên em là gì?

Hoa : Phạm Thị Hoa ạ.

Thầy Tân: Ngày sinh của em là gì?

Hoa : Ngày 8 mon 6. Sinh nhật tới em sẽ được 14 tuổi.

Thầy Tân: Địa chỉ của em?

Hoa : Số 12 con đường Trần Hưng Đạo. Em sống cùng với cô chú.

Thầy Tân: Số điện thoại cảm ứng thông minh của em?

Hoa : 8 262 019.

Thầy Tân: Cảm ơn em, Hoa. Em có ưa thích trường bọn họ không?

Hoa : Dạ tất cả. Nó siêu đẹp nhất. Nhưng em hết sức băn khoăn lo lắng.

Em không có người các bạn như thế nào cả. Em ko được vui đến lắm.

Thầy Tân: Đừng lo. Thầy chắc chắn rằng chẳng bao thọ nữa em sẽ có rất nhiều bạn bắt đầu.


*

Trả lời câu hỏi:

a) How old is Hoa now? (Bây giờ Hoa từng nào tuổi?)

=> She is thirteen now.

b) How old will she be on her next birthday? (Cô ấy đã bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?)

=> She will be 14 on her next birthday.

c) When is her birthday? (Sinch nhật của cô ấy vào trong ngày nào?)

=> It’s on the eighteenth of June.

d) Who does Hoa live with? (Hoa sinh sống với ai?)

=> She lives with her uncle & aunt.

e) Why is Hoa worried? (Tại sao Hoa lại lo lắng?)

=> She’s worried because she doesn’t have any friends.

Về em.)

f) How old will you be on your next birthday? (Em đang bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?)

=> I’ll be fourteen on my next birthday.

g) Who bởi vì you live with? (Em sinh sống cùng với ai?)

=> I live with my parents.

h) What is your address? (Địa chỉ của em?)

=> My address is 1102 Giai Phong Street.

5. Read the dialogue again. Then complete this form.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó xong xuôi phiếu sau.)

Student Registration Form

(Phiếu đăng kí học sinh)

Name : Pham mê Thi Hoa

Date of birth : June 8th

Address : 12 Tran Hung Dao Street

Telephone number: 8 262 019

6. Read. Then complete the thẻ.

(Đọc. Sau kia xong thiệp mời này.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Lan 12 tuổi. Vào Chủ Nhật, 25 mon 5, cô ấy sẽ được 13 tuổi. Cô ấy vẫn tổ chức triển khai một buổi tiệc đến sinc nhật của cô ấy ấy. Cô ấy sẽ mời một vài tín đồ chúng ta.

Cô ấy sống ở số 24 mặt đường Lý Thường Kiệt. Bữa tiệc sẽ ra mắt tận nơi của cô ấy ấy. Nó vẫn bước đầu dịp 5 giờ đồng hồ chiều cùng xong xuôi thời điểm 9h.

Complete this invitation thẻ lớn Lan’s tiệc nhỏ. (Hoàn thành tấm thiệp mời tham dự các buổi lễ hội sinc nhật của Lan.)

Dear Nam,

I am having a birthday party on Sunday, May 25th. The buổi tiệc ngọt will be at my house at 24 Ly Thuong Kiet Street from 5 pm lớn 9 pm.

I hope you will come và join the fun.

Love sầu,

Lan Telephone: 8 674 758

7. Think & write. Imagine you will be a guest at Lan’s birthday các buổi party.

(Suy nghĩ cùng viết. Hãy tưởng tượng em đã là khách hàng mời dự bữa tiệc sinch nhật của Lan.)

a) What will you give sầu Lan? (quý khách đã khuyến mãi gì mang lại Lan?)

=> I’ll give her a beautiful pen-box. (hộp đựng bút)

b) How will you get khổng lồ her home? (Quý khách hàng mang lại công ty Lan bởi phương tiện đi lại gì?)

=> I’ll get to her home by bicycle.

c) What games will you play? (quý khách hàng sẽ chơi trò giải trí gì?)

=> I’ll plays the game “Let’s sing”.

d) What will you eat? (Quý Khách vẫn ăn uống gì?)

=> I’ll eat cakes, sweets & fruits.


e) What will you drink? (quý khách hàng vẫn uống gì?)

=> I’ll drink soft drink.

f) What time will you leave? (khi nào bạn ra về?)

=> I’ll leave at about 8.30 pm.

8. Now write an invitation lớn your birthday tiệc ngọt.

Xem thêm: Cách Mở Rộng Màn Hình Máy Tính Với Magnifier Trên Windows 7, Cách Mở Rộng Màn Hình Pascal, Full Màn Hình

(Bây tiếng hãy viết một thiệp mời cho tới tiệc sinch nhật của doanh nghiệp.)

June 25th

Dear Tkhô giòn,

I am having a birthday các buổi tiệc nhỏ next Sunday, June 27th. The tiệc nhỏ will be at my house at 112 Le Duan street, from 6 pm lớn 10 pm. Will you come lớn join in with us? I hope you will come & have sầu a great time.