GIẢI TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 1

  -  
*
Getting started - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you vì chưng during the visit?
Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 9 unit 1

*
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào những câu.)


*
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking khổng lồ Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it inkhổng lồ your exercise book. Then read it with your partner.


*
Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Tyên Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen khổng lồ their conversation & kiểm tra the numbers of the correct pictures.


*
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided inlớn two regions, known as West Malaysia và East Malaysia


*
Write - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter lớn your family. Follow the outline.
Xem thêm: Tắt Tính Năng Chia Sẻ Trên Facebook Bạn Cần Biết, Các Tính Năng Chia Sẻ Trong Facebook Bạn Cần Biết

*
Language Focus - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekkết thúc.


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài bác


Xem thêm: Hướng Dẫn Các Bước Soạn Giáo Án Theo Hướng Đổi Mới, Các Bước Thiết Kế Một Giáo Án

*

Đăng cam kết để thừa nhận giải thuật tốt cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.com gửi các thông báo đến các bạn nhằm nhận ra những giải mã tốt tương tự như tài liệu miễn chi phí.