Soạn Văn Lớp 6 Tập 2 Ngắn Nhất

  -  

Ngữ văn lớp 6 Tập 2 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 6 tập 2, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 6 tập 2, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập ngữ văn 6 tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 6 tập 2. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Soạn Văn Lớp 6 Tập 2 Ngắn Nhất

Giải bài tập ngữ văn lớp 6 – Tập 2 – Soạn bài ngữ văn 6

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2

Bài 18 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 19 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 20 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 21 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 22 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 23 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 24 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 25 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 26 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 27 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 28 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 29 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 30 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 31 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 32 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 33 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn ngữ văn lớp 6 – Tập 2 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(backlinks.vn)


Giải bài tập Content


Expand All
Bài 18 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Bài học đường đời đầu tiên
Giải câu 1 (Trang 10 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 10 – 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Phó từ
Giải câu 1 – Phó từ là gì (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Phó từ là gì (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Giải câu 1 – Thế nào là văn miêu tả (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Thế nào là văn miêu tả (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 16 – 17 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 19 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Sông nước Cà Mau
Giải câu 1 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – So sánh
Giải câu 1 – So sánh là gì? (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – So sánh là gì? (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – So sánh là gì? (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Giải câu 1 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 20 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 2 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
Giải câu 1 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập bức tranh của em gái tôi (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập bức tranh của em gái tôi (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Giải câu 1 (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 21 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 4 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Vượt thác (Võ Quảng)
Giải câu 1 vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4* vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập vượt thác (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – So sánh (Tiếp theo)
Giải câu 1 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Tác dụng của so sánh (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Tác dụng của so sánh (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập So sánh (Tiếp theo) (Trang 44 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập So sánh (Tiếp theo) (Trang 44 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Luyện tập So sánh (Tiếp theo) (Trang 44 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Phương pháp tả cảnh
Giải câu 1 Phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 46 – 47 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 46 – 47 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Luyện tập phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 48 – 49 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 5: Văn tả cảnh
Giải Đề 1 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 2 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 3 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 4 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 22 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê)
Giải câu 1 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập Buổi học cuối cùng (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập Buổi học cuối cùng (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Nhân hóa
Giải câu 1 – Nhân hóa là gì? (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Nhân hóa là gì? (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Phương pháp tả người
Giải câu 1 (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 61 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 23 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Đêm nay Bác không ngủ
Giải câu 1 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ẩn dụ
Giải câu 1 – Ẩn dụ là gì? (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Ẩn dụ là gì? (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Luyện nói về văn miêu tả
Giải câu 1 (Trang 71 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 71 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 71 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 24 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 4 Bài học SGK | 28 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Lượm (Tố Hữu)
Giải câu 1 Lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 Lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 Lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập Lượm (Tố Hữu) (Trang 78 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập Lượm (Tố Hữu) (Trang 78 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Mưa (Trần Đăng Khoa)
Giải câu 1 Mưa (Trang 81 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Mưa (Trang 81 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Mưa (Trang 81 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 Mưa (Trang 82 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập Mưa (Trang 82 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập Mưa (Trang 82 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Hoán dụ
Giải câu 1 Hoán dụ là gì (Trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Hoán dụ là gì (Trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Hoán dụ là gì (Trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 các kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 các kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 các kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập hoán dụ (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập hoán dụ (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Luyện tập hoán dụ (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Tập làm thơ bốn chữ
Giải câu 1 chuẩn bị ở nhà (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 chuẩn bị ở nhà (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 chuẩn bị ở nhà (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 chuẩn bị ở nhà (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 chuẩn bị ở nhà (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Tập làm thơ bốn chữ trên lớp (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 25 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 22 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cô Tô (Nguyễn Tuân)
Giải câu 1 Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)


Xem thêm: Taxi Thái Bình: Danh Bạ Số Điện Thoại Taxi Phiệt Học Thái Bình

Giải câu 2 luyện tập Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Các thành phần chính của câu
Giải câu 1 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Vị Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Vị Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Chủ Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Chủ Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Chủ Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người
Giải đề 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 5 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 26 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cây tre Việt Nam
Giải câu 1 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 100 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Câu trần thuật đơn
Giải câu 1 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 102 – 103 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ
Giải câu 1 – (Trang 103 – 105 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 105 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 27 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Lòng yêu nước
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Lao xao
Giải câu 1 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Câu trần thuật đơn có từ LÀ
Giải câu 1 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 115 – 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 28 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 4 Bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Ôn tập truyện và kí
Giải câu 1 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Câu trần thuật đơn không có từ LÀ
Giải câu 1 (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Câu miêu tả và câu tồn tại (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu miêu tả và câu tồn tại (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập văn miêu tả
Giải câu 1 (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 7 – Văn miêu tả sáng tạo
Giải đề 1 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 29 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Giải câu 1 – Câu thiếu chủ ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu thiếu chủ ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Câu thiếu vị ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu thiếu vị ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết đơn
Giải câu 1 – Khi nào cần viết đơn? (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Khi nào cần viết đơn? (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 133 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 30 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giải câu 1 (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5* (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu Luyện tập (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Giải câu hỏi – Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
Giải câu 1 – Các lỗi thường mắc khi viết đơn (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Các lỗi thường mắc khi viết đơn (Trang 143 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Các lỗi thường mắc khi viết đơn (Trang 143 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 31 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 2 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Động Phong Nha
Giải câu 1 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu Luyện tập (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
Giải câu 1 – Công dụng (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Công dụng (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Chữa một số lỗi thường gặp (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Chữa một số lỗi thường gặp (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 152 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 152 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 152 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 32 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 Bài học SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Tổng kết phần văn
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Tổng kết phần tập làm văn
Giải câu 1 – Các loại văn bản và những phương thức biểu đạt đã học (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Các loại văn bản và những phương thức biểu đạt đã học (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Các loại văn bản và những phương thức biểu đạt đã học (Trang 155 – 156 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Đặc điểm và cách làm (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm và cách làm (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 7 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
Giải câu 1 – Công dụng (Trang 157 – 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Công dụng (Trang 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Chữa một số lỗi thường gặp (Trang 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 33 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 2 Bài học SGK | 6 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Giải câu 1 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Giải câu hỏi phần I – Trắc nghiệm (Trang 164 – 166 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu hỏi phần II – Tự luận (Trang 166 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Tác giả


Xem thêm: Truyện Tể Tướng Giả Đứng Đắn

Quỳnh Anh Xem các bài viết

Học giỏi xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài rất tâm huyết rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn!