Giáo án dạy thêm toán 9 cả năm violet

     
... 67322222122222= ++ ++ + ++ ++ xxxxxxxxc.12212222= + + xxxxxxxxd. 63213352222= ++ + + xxxxxBài 30: Giải phơng trình:a. 251122= + + + xxxx b. 9 171222= ++ + xxxxc. ... giác BDEC là hình thang cân nặng. 18Bài 8: Rút gọn gàng biểu thức:111111112122222221222222222 ++ + + + ++ = + + + + =xxxxxxxxBABài9:Rút ít gọn: )532)(532)(532)(532( ++ ++ + += ABài 10: ... 2173 =++ xxc. 244 =+ xx d. 417 =++ xxBài 33: Giải phơng trình:a. 121 =+ xx b. 341 =++ xxc. 33426 =+ xx d. 92 14 += ++ + xxxBài 34: Giải phơng trình:a. 2113 =+ xx b. 4312 =++ xxc. 92 14 += ++ + xxx...

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm toán 9 cả năm violet


*

*

... -ABCabc400 Giáo án dạy dỗ thêm Toán thù 9 Năm học tập 2008-trăng tròn 09 4/ Hớng dẫn học sinh học ngơi nghỉ nhà: V. Rút ít kinh nghiệmĐoàn Quốc Việt - GV.trung học cơ sở Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HPhường - 34 - Giáo án dạy dỗ thêm Toán thù 9 Năm học 2008-20 09 Gv ... nhân tửa) ab + bố + a + 1 = ba(a + 1) + (a + 1) = (a + 1)(bố + 1)Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 17 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học tập 2008-20 09 Hs lên bảng ... - Giáo án dạy dỗ thêm Toán thù 9 Năm học tập 2008-20 09 Giáo viên đến học sinh khác dấn xét cùng trị các bài bác tập trên bảng.VT = 4 2 32 + + 4 2 32 = = 2( 3 1)2 + + 2( 3 1)2 = 3 12 + +...
*

... 121112111== + = + xxx (một số loại )Bài 5 : 91 01110 099 13212110 099 1 99 981 321211 =+= ++ + = + + + ++ + + + H ớng dẫn học tập trong nhà : Xem kĩ các bài xích tập đã giải sống lớp Làm thêm bài bác tập 69- ... 1 x Giáo án dạy dỗ thêm môn Toán thù 9 4522221 + + + + xxxxxx = 23)2)(2()2(3)2)(2(63)2)(2(52)2(2)2)(1( + = + = + = + ++ + xxxxxxxxxxxxxxxxxb; P= 2 = + 2234;0xxxxTXDxxxxx= += = + 16423223c; ... 5 295 )3043(510.352.253500320245 =+= + =+ b; 134131 + =223313)13(413= + Bài 2: Cho P = (12:)111 ++ + ++ xxxxxxxChứng minc P++ + ++ xxxxxxx=(12:113 ++ + xxxx)=...
*

... trung học cơ sở Trực Chính2 Giáo án dạy dỗ thêm môn Toán thù 9 c; 63 39 61231235153183613)13(4 39 )33(534)32(3134335323 + = ++ = + + + = + + d;636263)362()63(61233661522 =+= + =+ Bài 3:Cho biểu ... trung học cơ sở Trực Chính25 Giáo án dạy thêm môn Toán thù 9 c; (2yxyxyxyxyxyxyx262346)23)(= += + d, 422422 ++ xxxx Với x2 = 242242242242)242()242(44244244244222 ++ = ++ =++ = ++ + xxxxxxxxxxVới ... 2)21(b; 22)32()23( + c;324625 ++ d; 1122 + xxxe;12 + xx Giải: a; 2)21(=1221=b; 22)32()23( + =32432323223 =+= + c;324625 ++ =12321323)13()23(22 += ++ = ++ d;1111)1(2==xxxxe;12 + xx=11)11(2 += + xxBài...
*

... rứa vào A=13111 + = + xc; 21=A 121112111== + = + xxx (loại )Bài 5 : 91 01110 099 13212110 099 1 99 981 321211 =+= ++ + = + + + ++ + + + H ớng dẫn học tập sinh hoạt ... x4;0x Phường. = xxxxxx + + + + + 4522221Gv:Trần Hải Đoàn-Trờng trung học cơ sở Trực Chính17 Giáo án dạy thêm môn Toán thù 9 A = 111114441)22)(22(2222 + === + + ++ xxxxxxxxxxxxb; ... aaaaaaaaaaaaaaaa3)234(310.52323.35323.10052)2(27.3.253222 += += += c; babababa33 Với abab,0;0baabbabababababababababababố + = + + = + ++ + =2)())(())(()()(2Bài 2: a; Chứng minch : X2 +x =+ 13(x+41)232 + Giải:...

Xem thêm: Giới Thiệu Về Cây Chè - Thuyết Minh Về Cây Chè Lớp 9 Hay Nhất


... 3)− + + + − =14 8 3 14 8 328 49 48− + + =− = VPGi¸o viªn : Đỗ Văn Hồ - 19 - Trêng trung học cơ sở Yªn Lương Giáo án Dạy thêm Toán 9 Năm học tập 2010-2011d) ( )( )x x y yx y x y + + + 2 yx y+ ... Bi 4: (1 im) So sỏnh nhì s a v b bit : 2000 199 9a = v 199 9 199 8b = Giáo viên : Vn Ho - 33 - Trờng trung học cơ sở Yên Lng Giáo án Dạy thêm Tân oán 9 Năm học tập 2010-2011- Vẽ vật thị ?-Hãy khẳng định 2 ... =) 2 2 2 9 6 2 45 30 9 6 9 8x x x x x x + + + = + ( 2 2 2(3 1) 1 5(3 1) 4 9 (3 1)x x x + + + = ; vt3; vp3 x = 1/3) . 2 2 22 4 3 3 6 7 2 2x x x x x x + + + = + (reviews tơng...
... xx x xx x x x x x  + − − ÷= + − ÷− + + + + −   + − ÷= + − ÷− + + + +   + + + − − + + + − − + −= = + + + + + + + = = = =− + + + + + b) xét hiệu:( )211 ... 516 11 9 7 7 4 2 5 2 3 23 7 7 54 11 2 7 2 4 11 4 7 2 7 4 4 11 3 72a− + − −− + + + − −= + − −− + + − − + + + + + − − − −= + − − = + − −− − −− − + = + + + = + + − − − = + −Từ (1) ... 4 5 6 10 2 5 2.2. 5 4 10 2 5 2 + − − = + − − + = + − −= + − − = + + = + + = + −( ) ( )210 2 5 2 10 2 5 4 6 2 5 5 2 5 1 5 1 5 1= + − = + − = + = + + = + = + Bài 2: Cho biểu thức 2 1 11:11...
... <(-5,7 + (+3 ,8)>= (-3,8 + 3,8) + (-5,7)= -5,7n) 31,4 + 4,6 + (-18)= (31,4 + 4,6) + (-18)= 36 - 18= 18o) ( -9, 6) + 4,5) - (1,5 -= ( -9, 6 + 9, 6) + (4,5 - 1,5)= 3p) 12345,4321. 2468 ,91 011 + + ... = + + ữ = + + = + = + = + =3 30,75 0,67 1311 112,75 2,27 33 3 3 34 5 7 1311 11 11 114 5 7 31 1 1 13.34 5 7 131 1 1 11111.4 5 7 3C + + = + + + + = + + + + ữ ... (2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1) + (-x4 + x3 + 5x + 2)= 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1 -x4 + x3 + 5x + 2= 2x5 - 4x4 + x2 + 4x + Cách 2: P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2...

Xem thêm: Mongodb — Ưu Và Nhược Điểm Của Mongodb, Khi Nào Nên Dùng Mongodb


... = + +  ÷  = + + = + = + = + =3 30,75 0,67 1311 112,75 2, 27 33 3 3 34 5 7 1311 11 11 114 5 7 31 1 1 13.34 5 7 131 1 1 11111.4 5 7 3C− + + =− + + + + =− + +  ... (-3,8) + <(-5,7 + (+3 ,8)>= (-3,8 + 3,8) + (-5,7)= -5,7n) 31,4 + 4,6 + (-18)= (31,4 + 4,6) + (-18)= 36 – 18= 1837 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 7Ngày: Đủ giáo án tuần 8/2008Ký xem xét của BGHTUẦN 09 Ngày ... sau:i) (-3,8) + <(-5,7 + (+3 ,8)>j) 31,4 + 4,6 + (-18)k) ( -9, 6) + 4,5) – (1,5 –)l) 12345,4321. 2468 ,91 011 + + 12345,4321 . (-2468 ,91 011)Ta áp dụng phần đông đặc thù, bí quyết nhằm tính toán thù hợp lý và phải chăng...
Từ khóa: giao an day them toan 9giao an day them toan 9 ki 2giao an day them toan 9 ki 1giao an day them toan 9 moi nhatgiao an day them toan 9 violetgiao an day them toan 9 ky 2giao an day them toan 9 hoc ki 2giao an day them toan 9 haygiao an day them toan 9 hai cotgiao an day them toan 9 ca namgiáo án điện tử toán thù 9 đại sốgiao an day them toan 9 hoc ki 1giao an day them toan 9 hoc ki iigiao an day them toan 9 ky iigiao an day them toan 9 ki iiBáo cáo quá trình mua sắm chọn lựa CT CPhường Công Nghệ NPVNghiên cứu vãn sự sinh ra lớp đảm bảo an toàn với năng lực phòng làm mòn của thxay bền tiết trời vào điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vãn tổ chức triển khai chạy tàu sản phẩm thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phân phát hiện diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANPhối đúng theo thân chống văn hóa cùng đọc tin với phòng dạy dỗ cùng đào tạo vào bài toán tuim truyền, dạy dỗ, chuyên chở kiến tạo nông xã new thị trấn tkhô hanh tdiệt, tỉnh giấc phú thọPhát triển phượt bền chắc trên các đại lý bảo đảm môi trường xung quanh thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện tại đột nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu vãn tổng phù hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngThơ nôm tđọng giỏi trào phúng hồ nước xuân hươngSở hữu ruộng khu đất với kinh tế NNTT châu ôn (lạng ta sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tnhãi con tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự toàn quốc tự thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtTrách rưới nhiệm của người sử dụng lao rượu cồn đối với lao hễ phụ nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ bỏ trong thực tế các khu công nghiệp tại thành phố HCM (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agringân hàng Trụ sở TP.Sài Gòn trường đoản cú 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng chế tác cv xin bài toán cunghocvui tìm kiếm tìm giao thương nhà khu đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument cầm tắt văn uống bản trong tim bà bầu chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung với phương châm của ngành ruột khoang ttiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 cthị trấn cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài xích cô bé xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau củ

Chuyên mục: Tổng hợp