Giáo án dạy thêm toán 9 cả năm violet

  -  
... 67322222122222= ++ ++ + ++ ++ xxxxxxxxc.12212222= + + xxxxxxxxd. 63213352222= ++ + + xxxxxBài 30: Giải phơng trình:a. 251122= + + + xxxx b. 9 171222= ++ + xxxxc. ... giác BDEC là hình thang cân. 18Bài 8: Rút gọn biểu thức:111111112122222221222222222 ++ + + + ++ = + + + + =xxxxxxxxBABài9:Rút gọn: )532)(532)(532)(532( ++ ++ + += ABài 10: ... 2173 =++ xxc. 244 =+ xx d. 417 =++ xxBài 33: Giải phơng trình:a. 121 =+ xx b. 341 =++ xxc. 33426 =+ xx d. 92 14 += ++ + xxxBài 34: Giải phơng trình:a. 2113 =+ xx b. 4312 =++ xxc. 92 14 += ++ + xxx...

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm toán 9 cả năm violet


*

*

... -ABCabc400 Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệmĐoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 34 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 Gv ... nhân tửa) ab + ba + a + 1 = ba(a + 1) + (a + 1) = (a + 1)(ba + 1)Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 17 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 Hs lên bảng ... - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 Giáo viên cho học sinh khác nhận xét và chữa các bài tập trên bảng.VT = 4 2 32 + + 4 2 32 = = 2( 3 1)2 + + 2( 3 1)2 = 3 12 + +...
*

... 121112111== + = + xxx (loại )Bài 5 : 91 01110 099 13212110 099 1 99 981 321211 =+= ++ + = + + + ++ + + + H ớng dẫn học ở nhà : Xem kĩ các bài tập đã giải ở lớp Làm thêm bài tập 69- ... 1 x Giáo án dạy thêm môn Toán 9 4522221 + + + + xxxxxx = 23)2)(2()2(3)2)(2(63)2)(2(52)2(2)2)(1( + = + = + = + ++ + xxxxxxxxxxxxxxxxxb; P= 2 = + 2234;0xxxxTXDxxxxx= += = + 16423223c; ... 5 295 )3043(510.352.253500320245 =+= + =+ b; 134131 + =223313)13(413= + Bài 2: Cho P = (12:)111 ++ + ++ xxxxxxxChứng minh P++ + ++ xxxxxxx=(12:113 ++ + xxxx)=...
*

... THCS Trực Chính2 Giáo án dạy thêm môn Toán 9 c; 63 39 61231235153183613)13(4 39 )33(534)32(3134335323 + = ++ = + + + = + + d;636263)362()63(61233661522 =+= + =+ Bài 3:Cho biểu ... THCS Trực Chính25 Giáo án dạy thêm môn Toán 9 c; (2yxyxyxyxyxyxyx262346)23)(= += + d, 422422 ++ xxxx Với x2 = 242242242242)242()242(44244244244222 ++ = ++ =++ = ++ + xxxxxxxxxxVới ... 2)21(b; 22)32()23( + c;324625 ++ d; 1122 + xxxe;12 + xx Giải: a; 2)21(=1221=b; 22)32()23( + =32432323223 =+= + c;324625 ++ =12321323)13()23(22 += ++ = ++ d;1111)1(2==xxxxe;12 + xx=11)11(2 += + xxBài...
*

... thay vào A=13111 + = + xc; 21=A 121112111== + = + xxx (loại )Bài 5 : 91 01110 099 13212110 099 1 99 981 321211 =+= ++ + = + + + ++ + + + H ớng dẫn học ở ... x4;0x P = xxxxxx + + + + + 4522221Gv:Trần Hải Đoàn-Trờng THCS Trực Chính17 Giáo án dạy thêm môn Toán 9 A = 111114441)22)(22(2222 + === + + ++ xxxxxxxxxxxxb; ... aaaaaaaaaaaaaaaa3)234(310.52323.35323.10052)2(27.3.253222 += += += c; babababa33 Với abab,0;0baabbabababababababababababa + = + + = + ++ + =2)())(())(()()(2Bài 2: a; Chứng minh : X2 +x =+ 13(x+41)232 + Giải:...

Xem thêm: Giới Thiệu Về Cây Chè - Thuyết Minh Về Cây Chè Lớp 9 Hay Nhất


... 3)− + + + − =14 8 3 14 8 328 49 48− + + =− = VPGi¸o viªn : Đỗ Văn Hồ - 19 - Trêng THCS Yªn Lương Giáo án Dạy thêm Toán 9 Năm học 2010-2011d) ( )( )x x y yx y x y + + + 2 yx y+ ... Bi 4: (1 im) So sỏnh hai s a v b bit : 2000 199 9a = v 199 9 199 8b = Giáo viên : Vn Ho - 33 - Trờng THCS Yên Lng Giáo án Dạy thêm Toán 9 Năm học 2010-2011- Vẽ đồ thị ?-Hãy xác định 2 ... =) 2 2 2 9 6 2 45 30 9 6 9 8x x x x x x + + + = + ( 2 2 2(3 1) 1 5(3 1) 4 9 (3 1)x x x + + + = ; vt3; vp3 x = 1/3) . 2 2 22 4 3 3 6 7 2 2x x x x x x + + + = + (đánh giá tơng...
... xx x xx x x x x x  + − − ÷= + − ÷− + + + + −   + − ÷= + − ÷− + + + +   + + + − − + + + − − + −= = + + + + + + + = = = =− + + + + + b) xét hiệu:( )211 ... 516 11 9 7 7 4 2 5 2 3 23 7 7 54 11 2 7 2 4 11 4 7 2 7 4 4 11 3 72a− + − −− + + + − −= + − −− + + − − + + + + + − − − −= + − − = + − −− − −− − + = + + + = + + − − − = + −Từ (1) ... 4 5 6 10 2 5 2.2. 5 4 10 2 5 2 + − − = + − − + = + − −= + − − = + + = + + = + −( ) ( )210 2 5 2 10 2 5 4 6 2 5 5 2 5 1 5 1 5 1= + − = + − = + = + + = + = + Bài 2: Cho biểu thức 2 1 11:11...
... <(-5,7 + (+3 ,8)>= (-3,8 + 3,8) + (-5,7)= -5,7n) 31,4 + 4,6 + (-18)= (31,4 + 4,6) + (-18)= 36 - 18= 18o) ( -9, 6) + 4,5) - (1,5 -= ( -9, 6 + 9, 6) + (4,5 - 1,5)= 3p) 12345,4321. 2468 ,91 011 + + ... = + + ữ = + + = + = + = + =3 30,75 0,67 1311 112,75 2,27 33 3 3 34 5 7 1311 11 11 114 5 7 31 1 1 13.34 5 7 131 1 1 11111.4 5 7 3C + + = + + + + = + + + + ữ ... (2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1) + (-x4 + x3 + 5x + 2)= 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1 -x4 + x3 + 5x + 2= 2x5 - 4x4 + x2 + 4x + Cách 2: P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2...

Xem thêm: Mongodb — Ưu Và Nhược Điểm Của Mongodb, Khi Nào Nên Dùng Mongodb


... = + +  ÷  = + + = + = + = + =3 30,75 0,67 1311 112,75 2, 27 33 3 3 34 5 7 1311 11 11 114 5 7 31 1 1 13.34 5 7 131 1 1 11111.4 5 7 3C− + + =− + + + + =− + +  ... (-3,8) + <(-5,7 + (+3 ,8)>= (-3,8 + 3,8) + (-5,7)= -5,7n) 31,4 + 4,6 + (-18)= (31,4 + 4,6) + (-18)= 36 – 18= 1837 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 7Ngày: Đủ giáo án tuần 8/2008Ký duyệt của BGHTUẦN 09 Ngày ... sau:i) (-3,8) + <(-5,7 + (+3 ,8)>j) 31,4 + 4,6 + (-18)k) ( -9, 6) + 4,5) – (1,5 –)l) 12345,4321. 2468 ,91 011 + + 12345,4321 . (-2468 ,91 011)Ta áp dụng những tính chất, công thức để tính toán hợp lý...
Từ khóa: giao an day them toan 9giao an day them toan 9 ki 2giao an day them toan 9 ki 1giao an day them toan 9 moi nhatgiao an day them toan 9 violetgiao an day them toan 9 ky 2giao an day them toan 9 hoc ki 2giao an day them toan 9 haygiao an day them toan 9 hai cotgiao an day them toan 9 ca namgiáo án điện tử toán 9 đại sốgiao an day them toan 9 hoc ki 1giao an day them toan 9 hoc ki iigiao an day them toan 9 ky iigiao an day them toan 9 ki iiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau