GIÁO ÁN TIẾNG ANH 3 SÁCH MỚI

  -  
... front of the class - Check ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/2014 WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the kết thúc of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 3 sách mới

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... word Tony và y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen và write • Teacher: Ask Ss to say what they...
*

... păn năn chương thơm trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: huyết x 18 tuần = 54 tiết - Học kỳ II: huyết x 17 tuần = 51 máu III Giới thiệu phương pháp học Tiếng Anh Trên lớp: - Trật tự lắng tai giáo ... lắng tai giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ kiến - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học Tiếng Anh, hạn chế thực hiện Tiếng Việt - Mạnh dạn phân phát âm chuẩn chỉnh, thực hành thực tế nói những Học công ty - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : ngôi trường học class(n) : lớp học tập classroom(n): chống học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) khổng lồ...
*

... exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS P. 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the over of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - đôi mươi 16 - Ss wil be ... phân một số loại học viên Từ GV gồm giải pháp huấn luyện và đào tạo, giáo dục, trợ giúp HS tương thích B Objectives:The content of the test 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - 20 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P..04 Date: 21 /8/năm ngoái A CLOSER LOOK I Aims By the over of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I MY NEW SCHOOL Tiết 05 Ngày dạy:27 /8/2014 ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I ? How many "yes" answers should a good friover have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 to lớn kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I minutes -lưu ý some information -Ask Ss lớn read the passages again, then...
*

... bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v đến yên 9ph 4.Listen and kiểm tra -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung tma lanh trc nghe ni dung trực rỡ v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du toắt c núi ... Unit * Toắt nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinc HHT gian 4ph Warm up and reviews ... Unit * Ttinh ma nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up và Đánh Giá...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT HOME Unit AT HOME ... pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : trăng tròn / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Làm Sao Để Xóa Tin Nhắn Trên Messenger : 15 Bước (Kèm Ảnh), Cách Xóa Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản Nhất


... có) II GTBM 4. Listen và kiểm tra - Hớng dẫn hs quan liêu gần cạnh tranh mãnh đân oán nội - Quan ngay cạnh tnhãi nhép đân oán nội dung tnhãi ranh Đọc lần 1, yêu cầu hs nghe dung ttrẻ ranh - Nghe, lưu lại tranh mãnh đánh dấu vào tranh con nghe đợc ... Hoạt cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan gần kề toắt con đân oán câu chữ trỡ.(Trực rỡ vẽ địa danh) - Nghe, khắc ghi ttrẻ ranh - Đổi chéo nhằm khám nghiệm dìm xét - Quan giáp nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Hoạt đụng trò - Nói viết - Nhận xét - Quan gần kề tranh con đân oán câu chữ trỡ.(Ttinh ma vẽ địa danh) - Nghe, đánh dấu trạng rỡ - Đổi chéo để khám nghiệm dìm xét - Quan tiếp giáp nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in cthảm bại pairs...
... 39 TrêngTH- trung học cơ sở Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the over of the lesson Ss will able ... A letter was received by Nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give sầu the remark 26 TrêngTH- trung học cơ sở Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how khổng lồ the demo on paper sheet...
... friends - Do Ex 1, (Phường.4) - Prepare the new lesson: A -8 (P.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the over of the lesson Ss will be able lớn know the ... not weak She is strong Homework: (1) - Do the Ex in workbook Rethành viên : (Phường.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE BODY Lesson 3: A Parts of the body.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... và thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage khổng lồ describe their friover Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên Có Số Nghìn Là 20,, Chữ Số Hàng Chục


... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims & objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...