GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11

  -  
... Chuyển xâu ký tự sau thành dạng nhị phân : VN , TIN ĐA : VN : 0101 0 110 0100 1 110 TIN : 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 b2, Dãy bit 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001 tơng ứng mã ASCII dãy ký tự ĐA : HOA c, ... Thông tin gì? Kể tên đơn vị đo thông tin? Câu Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy biến đổi: 2 310 Cơ số 100 1012 Cơ số 10 III Nội dung Nội dung Khái niệm hệ thống tin học * Hệ thống tin học gồm ... thông tin thành dãy Bit Cách làm nh gọi mã hoá thông tin Ví dụ: Lấy ví dụ bóng đèn sáng 1, tối Nếu có trạng thái sau Tối, sáng, sáng, tối, sáng, tối, tối, sáng đợc viết dới dạng sau: 0 1101 001...

Bạn đang xem: Giáo án tin học lớp 11


*

... lành? Năm học 20 08 - 20 09 Page 26 Giáo án sinh học Bùi Thanh Long V Dặn dò: - Học theo câu hỏi SGK - Đọc "Cấu tạo tính chất cơ" Năm học 20 08 - 20 09 Page 27 Giáo án sinh học Bùi Thanh Long Ngày soạn: ... nội dung học V Dặn dò: - Học theo câu hỏi SGK - Kẻ bảng (Trang 9) vào tập - Ôn tập kiến thức lớp Thú Năm học 20 08 - 20 09 Page Giáo án sinh học Bùi Thanh Long Ngày soạn: 19/ 08/ 20 08 Tiết Chương ... bị xương đùi ếch Năm học 20 08 - 20 09 Page 23 Giáo án sinh học Bùi Thanh Long Ngày soạn: 15/ 9/ 20 08 Tiết Bài 8: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG A/ MỤC TIÊU: Học xong này, học sinh phải: Kiến thức...
*

... dạy học: Máy tính có cài đặt phần mềm Learning math (phần mềm học toán) III/ Hoạt động dạy học 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Học toán với phần mềm học toán * ... Bài mới: Giáo viên giới thiệu Thực hành học toán với phần mềm học toán * Hoạt động Giáo viên giới thiệu công - Học sinh hiểu nguyên tắc cụ phần mềm học toán giúp em bước để làm phép toán làm phép ... Hoạt động 3: Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh quan sát thực hành IV/ Củng cố: - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ phần mềm Paint - Giáo viên dặn dò học sinh...
*

... dạy học: Máy tính có cài đặt phần mềm Learning math (phần mềm học toán) III/ Hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Học toán với phần mềm học toán * ... học: 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Em tập soạn thảo Những em biết * Hoạt động Giáo viên ôn lại kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi cảu giáo kỹ học sinh học lớp ... TÍNH Bài HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh nắm chức nằng ý nghóa phàn mềm học toán thực hành tự khởi động phần mềm tự ôn luyện học toán theo phần mềm Học sinh hiểu...
*

... thời gian thao tác nhanh giúp em lưu van nhanh Giáo viên nêu ý nghóa - Học sinh hiểu thực chép gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ HỌC: 2009- 2010  NĂM TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK Gi¸o ¸n tin häc: ... thực tự động chưng trình, biết mô hình hoạt động máy tính, nhận thông tin, xử lí thông tin xuất thông tin II/ Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh lòch sử máy tính, mô hình máy tính khác III/ Hoạt động dạy ... vv… + Đều có tác dụng lưu trữ thông tin gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ HỌC: 2009- 2010  NĂM TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK Gi¸o ¸n tin häc: Khèi máy tính thông tin người tạo - Cách lưu trữ dung...
*

... DÙNG DẠY HỌC III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC IV ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Nội dung KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU - Biết khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình - Biết khái niệm chương trình ... đạt thuật toán thông qua ngôn ngữ lập trình gọi lập trình - Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa -Lập trình việc sử dụng cấu trúc cho biết khái niệm lập trình liệu lệnh ngôn ngữ lập trình cụ thể ... biết ngôn ngữ lập trình? , sách giáo khoa, trang - Xem trước học: Các thành phần ngôn ngữ lập trình CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm thành phần ngôn ngữ lập trình...
... lục 1, giáo án) c) Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh d) Các bước lên lớp Trang Giáo án tin lớp 12 Đặng Thế Phong Ổn định tổ chức: Nắm sơ tình hình:cán lớp, gv ... quan hệ Câu (2 điểm) Nhập liệu với nội dung sau đây: Trang 48 Giáo án tin lớp 12 Đặng Thế Phong 4) Dặn dò: Hết Trang 49 Giáo án tin lớp 12 Đặng Thế Phong Chương II:31 (15,10,2,4) Hệ quản trị sở liệu ... Hoạt động giáo viên Trang 21 Hoạt động học sinh Ghi bảng a Tạo tập tin Access: Bước 1:Trong cửa sổ H5, kích vào: File/New xuất cửa sổ H6 Giáo án tin lớp 12 Đặng Thế Phong H6 Hoạt động giáo viên...
... số biểu thức toán học yêu cầu viết tin học (NNLT); cho thêm theo cột, cột biểu thức toán học, cột biểu thức tin học tương ứng tìm chỗ sai biểu thức so với toán GIÁO ÁN TIN HỌC 11 Trang 13 TRƯỜNG ... không ? Phép toán NNLT Pascal sử dụng số phép toán GV : Toán học có phép toán ? sau: HS : Đưa số phép toán thường dùng - Với số nguyên : +, -, * (nah6n), div GIÁO ÁN TIN HỌC 11 Trang 11 TRƯỜNG THPT ... Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung GV : Vấn đáp: Khi cần viết chương trình quản lý học sinh ta cần sử lý thông tin dạng ? GIÁO ÁN TIN HỌC 11 Trang TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH – TỔ TOÁN TIN – GV:...

Xem thêm: The Coffee House Bình Dương, 145 Coffee House Bã¬Nh Dæ°Æ¡Ng


... toán đơn giản II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: giáo án, bảng phụ, sgk Học sinh: sgk III PHƯƠNG PHÁP Trần Choi GV trường THPT Phạm Văn Đồng , huyện Mộ Đức, , Quảng Ngãi Page 46 GIÁO ÁN TIN HỌC 11 ... hạng số, biến, hàm số toán tử phép toán số học biểu thức có tên gọi gì? Treo bảng có chứa biểu thức toán học, yêu cầu: sử dụng phép toán số học để biễu diễn biểu thức toán học thành biểu thức NNLT ... rẽ nhánh thiếu đủ Hđ GV Hđ HS Trần Choi GV trường THPT Phạm Văn Đồng , huyện Mộ Đức, , Quảng Ngãi Nd ghi bảng Page 27 GIÁO ÁN TIN HỌC 11 NĂM HỌC 2012 - 2013 - Với toán làm để tìm - So sánh: Max(a,...
... Ngữ Tin Học Tỉnh Kiên Giang GIÁO ÁN TIN HỌC 11 Học sinh Sgk Tư thái độ : Phát triển tư lôgic, linh hoạt, có tính sáng tạo Biết thể tính cẩn thận xác tính toán lập luận III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt ... chứng minh chtrình Sai Giáo viên: Nguyễn Việt Bắc Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tỉnh Kiên Giang GIÁO ÁN TIN HỌC 11 IV ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI (2phút) Nội dung học Câu hỏi, tập nhà - So sánh giống khác cặp ... kinh nghiệm Giáo viên: Nguyễn Việt Bắc Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tỉnh Kiên Giang GIÁO ÁN TIN HỌC 11 CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP Tiết : 11 Tuần : Ngày soạn: BÀI : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH I MỤC...
... Thø Tên : Bài ngµy th¸ng n¨m 2009 THÔNG TIN XUNG QUANH TA I/ Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh : - Nhận biết dang thông tin - Biết người sử dụng dạng thông tin khác với kiểu khác cho mục đích khác ... thông tin: - m - Văn - Hình ảnh * Hoạt động 3: Giáo viên phân tích dạng thông tin tác dụng dạng - Học sinh hình dung hiểu thông tin tới máy tính ngược lại máy tính lưu trữ quản lí dạng thông tin ... kiểm tra cũ 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Thông tin xung quanh em * Hoạt động Giáo viên đưa ví dụ đặt câu hỏi thảo luận liên quan đến dạng thông tin - Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính thực...
... thông tin cần khai - Chú ý lắng nghe ghi vào - Kiểu ghi báo bao gồm: Tên kiểu ghi, thường định Tên thuộc tính, kiểu liệu nghĩa sau: thuộc tính - Ghi vào Type = ... trường 1>; : ; End; - Sau có kiểu ghi biến ghi khai báo sau: : ; Const Max:=60; - Type ; ví dụ bảng kết thi Hocsinh=record ... ghi bảng Hoạt động Hoạt động trò Gán giá trị: thầy - Ghi đề mục 2.Gán - Ghi vào - Có cách để gán giá trị cho giá trị: biến ghi ? Có cách - Có cách để gán giá • Dùng lệnh gán trực tiếp: để gán...
... trình gì? Ngôn ngữ lập trình ngôn TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ ngữ nào? Ta tìm hiểu LẬP TRÌNH GV: Có loại ngôn ngữ lập trình Về ngôn ngữ lập trình nào? Lập trình sử dụng cấu trúc HS: Ngôn ngữ lập trình bậc ... lệnh ngôn ngôn ngữ máy ngữ lập trình cụ thể để mô tả GV: Phân biệt ngôn ngữ lập trình bậc liệu diễn đạt thao tác cao ngôn ngữ máy? thuật toán HS:- Ngôn ngữ máy ngôn ngữ chương trình viết ngôn ... ngôn ngữ máy (chương trình đích) Chương trình gọi chương Chương trình dịch trình dịch chương trình đặc biệt có chức GV: Vậy chương trình dịch gì? chuyển đổi chương trình viết ngôn ngữ lập trình...
... GV:Một số khái niệm ngôn ngữ lập trình cần nắm ta sang mục2 II.Một số khái niệm: 1.Tên: Mọi đối tượng chương trình phải đặt tên theo nguyên tắc ngôn ngữ lập trình chương trình dịch cụ thể Trong ... C++:Cin,Cout, Getchar c.Tên người lập trình đặt:Tên tên sai người lập trình đặt dùng theo ý nghĩa GV:Hằng gì? riêng, xác định cách khai báo trước GV:Trong ngôn ngữ lập trình thường Các tên không trùng với ... khác tên dành riêng tên chuẩn? HS: dược dùng với b.Tên chuẩn: tên ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa Tuy nghĩa, mục nhiên người lập trình khai báo đích xác định tên dành riêng dùng với ý nghĩa khác...

Xem thêm: 2 Cách Tìm Nhạc Trên Youtube Music, Cách Tìm Tên Bài Hát Trên Một Video Youtube


... §8 SOẠN THẢO, DỊCH, Turbo pascal THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GV:(hỏi học sinh cách soạn thảo văn Khởi động chương trình Word, sau chuyển sang Turbo Pascal: hướng dẫn học sinh cách soạn ... để thực máy ta phải làm gì? HS: Soạn thảo chương trình ngôn ngữ lập trình Pascal, sau dịch chương trình sang ngôn ngữ máy, thực GV: Các bước soạn thảo, dịch, thực hiện, ta tìm hiểu §8 phẩy động ... dụ: chương trình hoàn chỉnh có sử dụng thủ tục vào/ra GV:(Yêu cầu học sinh giải thích lệnh) Lệnh readln cuối chương trình dùng để tạm dừng thực chương trình cho người dùng quan sát kết chương trình...
Từ khóa: giáo án tin học lớp 7 mới nhấtgiáo án tin học lớp 10 mới nhấtgiáo án tin học lớp 11 bài 11giáo án tin học lớp 11 fullgiáo án tin học lớp 3 mớigiáo án sinh học lớp 8 mới nhất 2009 9 cả năm soạn kỹ từng chi tiếtgiáo án tin học lớp 11 chuẩngiáo án tin học lớp 11 năm 2012giao an sinh hoc lop 8 moi nhatgiao an sinh hoc lop 9 moi nhatgiáo án tin học lớp 11 cấu trúc chương trình docxgiáo án tin học lớp 11 bài tập và thực hành mảng potgiáo án tin học lớp 11 bài tập thực hành kiểu xâu docxgiáo án tin học lớp 10 bài 11giao an tin hoc lop 6 bai 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau