DOWNLOAD GIAO TRINH TOI PHAM HOC 

  -  

Download Ebook giáo trình tội phạm học năm 2017 và 2008 – Trường Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Bạn đang xem: Download giao trinh toi pham hoc 

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Tội phạm học – Đại học Luật Hà Nội – NXB CAND 2017

*

Giới thiệu giáo trình tội phạm học 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Tội phạm học là ngành khoa học thực nghiệm nhìn cứu về tội phạm hiện thực, nguyên nhân của tội phạm và kiểm soát tội phạm nhằm mục đích phòng ngừa tội phạm. Với ý nghĩa quan trọng như vậy tội phạm học đã được xác định là một môn khoa học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Là học liệu quan trọng giáo trình tội phạm học đã được Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn lần đầu năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004. Trên cơ sở đánh giá những điểm chưa thống nhất, những điểm còn hạn chế của giáo trình này trong sự so sánh với các tài liệu về tội phạm học của Việt Nam cũng như một số giáo trình của các cơ sở đào tạo nước ngoài hiện nay, Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trương biên soạn mới giáo trình tội phạm học theo hướng chuẩn hóa một số khái niệm và tập trung vào nội dung thuộc phần đại cương của tôi phạm học với mục đích trang bị cho người học kiến thức về phương pháp nghiên cứu của tội phạm học và khả năng vận dụng phương pháp này vào việc nghiên cứu thực nghiệm cụ thể.

Xem thêm: Chỉ Tiêu Lợi Nhuận Thuần Từ Hoạt Động Kinh Doanh (Net Operating Profit)

Trong lần biên soạn này, tập thể tác giả là những nhà sáu có tâm huyết và kinh nghiệm đã tham khảo các giáo trình, tài liệu hiện có của trường về tội phạm học, tham khảo các quan điểm khác nhau của nhiều nhà khoa học, nhà giáo trong nước và ngoài nước được thể hiện trong giáo trình các sách tham khảo về tội phạm học cũng như đánh giá thực trạng vận dụng kiến thức tội phạm học khi thực hiện các đề tài nghiên cứu thực nghiệm về tội phạm học của người học và lấy đó làm cơ sở cho việc biên soạn mới giáo trình tội phạm học này. Giáo trình đã được các nhà khoa học có uy tín thẩm định về nội dung, được hội đồng đánh giá nghiệm thu thông qua và hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội quyết định cho xuất bản, lưu hành.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Bài Viết Vào Nhóm Trên Facebook Lên Trang

Trường Đại học Luật Hà Nội xin được trân trọng giới thiệu giáo trình tội phạm học và rất mong được sự góp Ý phê bình của bạn đọc để giáo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.

*
Chủ biên: GS.TS. Lê Thị Sơn

Nội dung giáo trình tội phạm học 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Khái niệm và nhiệm vụ của tội phạm họcChương II: Quá trình hình thành và phát triển của tội phạm họcChương III: Phương pháp nghiên cứu của tội phạm họcChương IV: Tình hình tội phạmChương V: Nguyên nhân của tội phạmChương VI: Nhân thân người phạm tộiChương VII: Nạn nhân của tội phạmChương VIII: Phòng ngừa tội phạm

*


*

*

Download Ebook giáo trình Tội phạm học 2017 PDF

Do hệ thống dữ liệu của backlinks.vn thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!

Giáo trình Tội phạm học – Đại học Luật Hà Nội – NXB CAND 2008

*

Download Ebook giáo trình Tội phạm học 2008 PDF

Xem trước giáo trình Tội phạm học 2008

Giáo trình tội phạm học - Trường Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình tội phạm học, giáo trình tội phạm học đại học luật tp hcm, download giáo trình tội phạm học, giáo trình tội phạm học dương tuyết miên, bài giảng tội phạm học, vai trò của tội phạm học, khái niệm tội phạm học, tài liệu môn tội phạm học, đối tượng nghiên cứu của tội phạm học, Giáo trình Luật hình sự phần các tội phạm Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tội phạm học Dương Tuyết Miên PDF, Giáo trình tội phạm học Đại học Luật TP HCM