Hấp Thụ Hoàn Toàn 4.48 Lít Khí Co2 Vào 500Ml

  -  
*Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 4.48 lít khí co2 vào 500ml


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học bất kỳ tại backlinks.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app backlinks.vn. Tải ngay!


Đáp ánC

*

nNaOH = 0,5.0,1 = 0,05 mol

n Ba(OH)2= 0,2.0,5 = 0,1 mol

⇒nOH- = 0,1.2 + 0,05 = 0,25 mol

nBa2+= 0,1 mol

*

*

à tạo ra 2 ion CO32- (y mol) vàHCO3- : x mol

Ta có hệ phương trình:

*

Ba2+ + CO32- " BaCO3↓

⇒mBaCO3= 0,05.197 = 9,85 g
Xem thêm: Cách Trộn Màu Trong Photoshop ? Hướng Dẫn Sử Dụng Blending Mode Trong Photoshop

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn a gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) gồm hỗn hợp hai khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất và có tỉ lệ số mol lần lượt là 1: 3. Giá trị của a là


Đốt nóng hỗn hợp X gồm Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Nếu cho những chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,4 mol H2. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là:


Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:
Xem thêm: Siêu Anh Hùng Deadpool Và Hội Avengers Sẽ Chính Thức "Về Một Nhà" Trong Phần 3, Lại Còn Được Dán Nhãn Cho Người Lớn!