Hòa tan hoàn toàn 0 1 mol fes2 trong 200ml dung dịch hno3 4m

     
*Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 0 1 mol fes2 trong 200ml dung dịch hno3 4m


Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml hỗn hợp HNO3 4M, sản phẩm thu được có dung dịch X với một chất khí bay ra. Dung dịch X có thể phối hợp buổi tối nhiều m gam Cu. Biết trong những quy trình bên trên, thành phầm khử độc nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là:


*
Nhóm học tập facebook miễn giá thành cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa đào tạo lớp 3-12 bất kỳ trên backlinks.vn. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online trên phầm mềm backlinks.vn. Tải ngay!


Đáp án A

*


Ngâm một lá kyên loại có khối lượng 50g vào dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kyên loại đó là sắt kẽm kim loại nào?
Xem thêm: Cara Mengatasi Your Connection Is Not Private : Masterweb, Fix Connection Errors

Hòa rã 14,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là:


Hỗn hợp X gồm Cu và sắt có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m gam X phản ứng toàn bộ với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là:


Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. lúc lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kyên ổn loại M. Hòa rã hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được đôi mươi,16 (lít) khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:


Hòa rã hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg cùng Zn trong dung dịch HCl dư thấy bao gồm 0,6 gam khí H2 cất cánh ra. Kân hận lượng muối chế tạo thành trong hỗn hợp là:
Xem thêm: Chỉnh Sửa Video Trên PcChuyên mục: Tổng hợp