LANGUAGE FOCUS UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY ĐA DẠNG VĂN HÓA

  -  

Phần language focus ôn tập về cách vạc âm "ed" và các thì cơ bạn dạng trong giờ đồng hồ Anh. Bài viết cung cấp phần đa ngữ pháp cần thiết cũng giống như trả lời giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

wildlife (n): động vật hoang dãphotograph = photo lớn (n); bức ảnhprize< praiz>: giải thưởngrhino <"rainou> (n): nhỏ cơ giácupstair <,ʌp"steəz> (adv): tại tầng trên-neighbour (n): người hàng xóm, người bóng giềnggrateful <‘greiful> (adj): biết ơn

 II. Cấu trúc đề nghị lưu giữ ý:

to lớn complain to sb about sth (v): than phiềnkhổng lồ fail the exam: thi rớtlớn turn down: vặn nhỏCách phân phát âm đuôi “ed” trong giờ Anh

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat (Nghe với đề cập lại):

/t/

/d/

/id/

Walked

Knocked

Jumed

Helped

missed

Explained

Phoned

Rained

Arrived

involved

Wanted

Arrested

Started

Mended

decided

 

Practise reading these sentences:

1. She woalked lớn the window & looked outside.

Bạn đang xem: Language Focus Unit 2: Cultural Diversity Đa Dạng Văn Hóa

2. The driver stopped his oto at the crossing where a woman was knocked down. (fan tài xế ngừng xe cộ của anh ấy ấy lại sống trên địa điểm người thanh nữ bị hạ gục)

3. Jane phoned for an ambulance and the police, but they arrived late. (Jane vẫn Hotline một cái xe pháo cứu vãn thương thơm cùng công an, mà lại bọn họ đã đến muộn)

4. The police arrested the thief yesterday. (Chình họa cạnh bên bắt giữ lại tên trộm ngày hôm qua)

5. He decided to give up smoking. (anh ấy đưa ra quyết định quăng quật dung dịch lá)

2. Grammar:

Exercise 1: Complete the following conversations with the coưect form of the verbs in the box.

(Hoàn thành mọi đoạn hội thoại sau, sử dụng các hễ từ vào khung)

See drink write cook

1. A:______have_______ you_______seen_______ The Titanic yet?

B: Yes, I have sầu. I_______saw_________ it last night. Why?

A: I_______will see_______ it next Friday.

 

2. A: Who_______drank________ all the soda?

B: Not me. I_______have not drunk_________ any sodomain authority at all since last week.

I______have sầu drunk_______ water all week. It’s much healthier.

 

3. A: Susan_______has written________ a lot of books lately.

B:_____did________ she______write________ Wildest Dreams?

A: Yes, she did. She_________wrote_________ that one about five sầu years aso.

Xem thêm: Dựa Vào Văn Bản Chiếu Dời Đô Hịch Tướng Sĩ, Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô

 

4. A: You______have been cooking________ for hours. When are we eating dinner?

B: I’ve just finished. I _________have sầu cooked___________ something special for you.

It’s called “Ants on a tree’’.

A: Gross!

B: Actually, I_______have sầu cooked_________ it for you many times before. It’s just

meatballs with rice noodles.

 Exercise 2: Circle the letter (A, B, c or D) to complete the passaae.

(Khoanh tròn vần âm A,B,C hoặc D để dứt đoạn văn: 

Rosemary Dare is a wildlife photographer. She (1) _____C. has been living_____ in Ugandomain authority for many years. She (2)____ A. has been photographing____ elephants for twenty years.She (3)___ C. has taken___ thousands of pictures since the 1980s. Last year, she (4) ____A. won____ an international prize for nature photography. She (5)____c. has won____ many prizes over the years. Recently, Ms Dare (6)______A. has become_____ interested in rhinos. She (7)_____ c. has been tracking_____ them for the last few months. I am sure we (8)____ A. will see____ some interesting photos soon.

Exercise 3: Complete the following letter with the correct khung of the verbs in brackets.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Bài Viết Vào Nhóm Trên Facebook Lên Trang

(Hoàn thành đoạn thư sau bằng cách phân tách hễ trường đoản cú trong ngoặc)

Dear Mr Jone,

I am writing this letter lớn complain about the noise from Apartment 3C.I ( 1.move)…… moved ……. into lớn Apartment 2C on November 1. Since I (2.move)…… Moved ……in, my upstairs neighbours have their stereo loudly every night. I (3.ask) …… haved asked……them to lớn turn it down several time. But they (4.not stop) … have not stopped ….. the noise yet. I (5.study)…… study …. Every night. I (6.fail)…… will fail…..stops. I would be grateful if you (7.can talk) …… could talk ……to my neighbours & ask them lớn turn down their stereo after 10.00 p.m.