Lập báo cáo tiếng anh là gì

     

Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của bạn được dễ ợt và thuận lợi rộng, các bạn không thể thiếu kỹ năng và kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau phía trên, công ty chúng tôi vẫn tổng hòa hợp list từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán - kiểm tân oán nhưng mà chúng ta xuất xắc gặp gỡ trong nghành nghề này, mong muốn chúng để giúp các bạn dễ ợt thao tác trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm tân oán bằng giờ Anh dễ dãi rộng.

Bạn đang xem: Lập báo cáo tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là các tự vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế toán thịnh hành duy nhất hiện thời, thuộc công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: giá thành yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông chồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách chi tiêu phát hành cơ bản dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ hễ cùng đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền đợi kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người sở hữu trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nỗ lực định

37. General & administrative sầu expenses: Ngân sách chi tiêu cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công vắt, biện pháp trong kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá bán gia sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Msống tè khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguim giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà sngơi nghỉ hữu

71. Payables khổng lồ employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Ngân sách chi tiêu cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ nđính hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế và những khoản phải nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành lúc kế tân oán thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề xuất trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản đề xuất thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô giòn toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô nóng toán bởi gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô giòn toán không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan cho kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: Ngân sách thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chuyển động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: Chi phí bảo đảm sản phẩm giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá gốc

** Các cách làm trong tiếng anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngBàn bạc mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ nên trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ bắt buộc trả đầu kỳ + những khoản ưu đãi nhận thấy + Các khoản chi phí nợ trả cho đơn vị cung ứng + bù trừ giữa nợ phải thu cùng nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị tkhô nóng lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Hơn 100 Bài Tập Pascal Cơ Bản, Nâng Cao, (Doc) 61 Bai Tap Pascal Co Ban

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Trên đây là đều tự vựng siêng ngành kế tân oán được sử dụng các độc nhất vô nhị sinh hoạt từng công ty.

Xem thêm: Bá Vương Chi Mộng Pour Pc Gratuit (Windows Et Mac), Download Bá Vương Chi Mộng

Để rất có thể làm xuất sắc rộng trong từng nghành của ngành kế toán, thì tức thì cất cánh giờ đồng hồ chúng ta nên lý thuyết xu hướng phát triển trong sự nghiệp của chính bản thân mình. Mà rất có thể phương pháp tốt cùng công dụng duy nhất bay giờ đồng hồ là ko dứt nâng cấp kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệm tay nghề làm việc của mình qua những khóa giảng dạy kế tân oán ngơi nghỉ các trung trọng tâm.Chuyên mục: Tổng hợp