Liên Hệ Bản Thân Lớp Đảng Viên Mới

  -  

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là một chức danh mà mọi người dân Việt Nam đều mong muốn đạt được. Đó là một niềm tự hào của bản thân, một niềm tự tôn của dân tộc. Sau một quá trình phấn đấu, người đã tham gia lớp Đảng viên mới phải thực hiện bài thu hoạch liên hệ bản thân lớp Đảng viên mới để đủ điều kiện xét duyệt Đảng viên. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm bài thu hoạch liên hệ bản thân lớp Đảng viên mới.

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân lớp đảng viên mới

1. Khi nào làm bài thu hoạch liên hệ bản thân lớp Đảng viên mới?

Sau một quá trình phấn đấu trong học tập, công tác Đoàn – Hội bạn sẽ được tham gia học lớp cảm tình Đảng. Sau khi kết thúc quá trình học lớp cảm tình Đảng, bạn sẽ thực hiện một bài kiểm tra để được xét duyệt Đảng viên dự bị. Nếu đạt kết quả đáp ứng yêu cầu theo quy định, bạn sẽ được duyệt với tư cách là Đảng viên dự bị.

*

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới liên hệ bản thân là một dấu mốc quan trọng, có vai trò quyết định việc xét duyệt tư cách Đảng viên của cá nhân làm bài thu hoạch.

Để đáp ứng yêu cầu của một bài thu hoạch liên hệ bản thân lớp Đảng viên mới, người làm bài thu hoạch phải có những nội dung dưới đây.

Xem thêm: So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân Sinh 10, So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân

Phần thứ nhất, nêu được vai trò, vị trí và nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải xác định được vị trí của Đảng viên là ai, đóng vai trò như thế nào trong công cuộc xây dựng đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng. Từ đó xác định nhiệm vụ của người Đảng viên, vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ nhân dân.

Phần thứ hai, nêu cao tinh thần không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là một người Đảng viên mẫu mực, có đủ các tố chất “Cần, kiệm, liêm chính” và “Chí công vô tư”. Cụ thể những luận điểm mà người làm bài thu hoạch có thể tham khảo như:

+ Thực hiện tốt những tiêu chuẩn về Đảng viên được quy định rõ trong Điều lệ Đảng như: Lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, nhận thức, năng lực, kiến thức của người Đảng viên, Phẩm chất, đạo đức và lối sống, phong cách, Ý thức kỷ luật, giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết, Quan hệ mật thiết với quần chúng, Kết hợp hài hòa giữa Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân,…

+ Là Đảng viên sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,…


Phần thứ ba, cũng là phần kết thúc, liên hệ bản thân. Người làm bài thu hoạch nêu cảm nghĩ của mình đối với chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng. Bên cạnh đó, không nên quên ghi lời hứa thực hiện đúng là một người Đảng viên mẫu mực, tấm gương cho nhiều cá nhân khác trong xã hội.

Xem thêm: Download Sách Của Giáo Sư Hàng Thanh Xịn, Tổng Hợp Sách Võ Thuật

Những chia sẻ trên đây chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về bài thu hoạch liên hệ bản thân lớp Đảng viên mới và cách làm bài thu hoạch hoàn chỉnh nhất. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành bài thu hoạch liên hệ bản thân lớp Đảng viên mới thật tốt.