LIÊN HỆ BẢN THÂN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

  -  
*

*

Mặc định Cỡ chữ
*
*

Mục tiêu tổng quát: Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Cải thiện môi truờng đầu tư, kinh doanh. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dược liệu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng. Đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển các loại hình du lịch. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại.

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về phát triển kinh tế xã hội

Nghị quyếtđề ra một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, cụ thể:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 21-22%, khu vực Công nghiệp và Xây dựng 28-29%, khu vực Dịch vụ 43-44%; GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 20.000 tỷ đồng trở lên (trong đó, vốn đầu tư khu vực tư nhân 14.600 tỷ đồng); Phấn đấu thành lập mới 380 doanh nghiệp; Giá trị xuất khẩu 162 triệu USD; Diện tích cây ăn quả trồng mới 2.000 ha, diện tích cây Mắc Ca trồng mới 400 ha, diện tích Sâm Ngọc Linh trồng mới 500 ha, các cây dược liệu khác trồng mới 2.000 ha; Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; Tổng đàn bò 89.000 con (trong đó, bò sữa 5.000 con); Trồng mới 3.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt trên 63,1%; Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phấn đấu đạt 1,5 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh; Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 83%.

Về văn hóa - xã hội và môi trường: Dân số trung bình năm 2021 khoảng 567.000 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54% (trong đó đào tạo nghề đạt 38%); Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%; Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 30%; Phấn đấu 42% số trường mầm non, 63% số trường tiểu học, 44% số trường trung học cơ sở, 50% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 39,6 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 35,6%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 55%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 84%; Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch đạt 75%; Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%; Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở đạt 98,5%; Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 93%.

Về quốc phòng, an ninh: Đến năm 2021, có trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Nghị quyết nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Mở rộng và phát triển các loại cây dược liệu, nhất là phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Xây dựng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Tiếp tục trồng rừng và nâng cao độ che phủ rừng, nhất là trồng các loại cây gỗ lớn, gỗ quý. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng. Thực hiện tốt công tác giao khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

2. Tập trung phát triển Cụm công nghiệp tại thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Đăk Tô; trong đó, tạo quỹ đất để đầu tư hạ tầng kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm đến đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu, nhà máy chế biến gỗ; phấn đấu trong năm 2021 thu hút đầu tư 01 nhà máy chế biến dược liệu và 01 nhà máy chế biến gỗ.

3. Khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh phát triển du lịch; đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ du lịch để thu hút du khách.

4. Thực hiện tốt Đề án phát triển nguồn vật lực, tài lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, đẩy mạnh phát triển sản xuất để tạo nguồn thu mới.

Xem thêm: App Chỉnh Sửa Ảnh Trên Máy Tính Miễn Phí Đơn Giản Tốt Nhất Hiện Nay

5. Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là đô thị thành phố Kon Tum. Đẩy mạnh triển khai các dự án chỉnh trang đô thị kết hợp khai thác quỹ đất; quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hình thành các khu đô thị mới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư chiến lược.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo nguồn lao động chất lượng cao phục vụ nhu cầu lao động trên địa bàn. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh.

8. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

9. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Rà soát, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân theo quy định của pháp luật.

10. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xem thêm: Bảng Mô Tả Công Việc Của Giám Đốc Điều Hành (Ceo) Là Gì? Mô Tả Công Việc Vị Trí Giám Đốc Điều Hành

11. Mở rộng và tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện, có chiều sâu với các tỉnh giáp biên với Lào và Campuchia, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Triển khai nội dung ký kết hợp tác trên một số lĩnh vực với các địa phương của Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel.../.