Nghĩa Của Từ Location Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Location Là Gì

*
*
*

locate
*

locate /lou"keit/ nước ngoài rượu cồn từ xác định đúng địa điểm, xác định đúng chỗ; phạt hiện nay vị trí (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào một trong những vị trí (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt địa điểm (để tùy chỉnh thiết lập đường xe lửa, thiết kế vật phẩm...)
định tuyếnđịnh vịlocate mode: chính sách định vịto lớn locate a point: xác xác định trí một điểmkhổng lồ locate from center hole: xác định theo lỗ tâmlớn locate from outside diameter: định vị theo đường kính ngoàiđịnh xứvạch dấuLĩnh vực: toán và tinđịnh vị tríto lớn locate a point: xác xác định trí một điểmđược đặtto lớn locateđịnh vịlớn locatetìm kiếm o định vị, định tuyến
*Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Cốc Cốc Không Vào Được Facebook, Blog, Cách Sửa Lỗi Cốc Cốc Không Vào Được Mạng

*

*

locate

Từ điển Collocation

locate verb

1 find the position of sb/sth

ADV. accurately, precisely The machine can accurately locate radioactive sầu material. | quickly | easily

VERB + LOCATE be able/unable khổng lồ, can/could We haven"t yet been able lớn locate a suitable site. | try to lớn | fail lớn | be easy to lớn Some stars are quite easy to lớn locate with a telescope. | be difficult lớn 2 be located be in a place

ADV. centrally The khách sạn is centrally located between Dam Square and Central Station. | conveniently, ideally, strategically | physically Two people can meet in virtual reality even if physically located in different continents. | abroad

PREP.. at, between, cthất bại to, in, on, near, outside, within, etc. Your accommodation is conveniently located within walking distance of the town centre.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Cách Kiểm Tra Và Xóa Ứng Dụng Trên Facebook Của Bạn, Hướng Dẫn Gỡ, Loại Bỏ Ứng Dụng Trên Facebook

English Synonym and Antonym Dictionary

locates|located|locatingsyn.: place settle site situate turn up

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu