React Native Mapview: What Is Latitudedelta Longitude Là Gì

  -  

Latitude=-63572375290155Longitude=106744840359415Điều này vượt quá kích thước cột bảng của tôi và tôi đang gặp lỗi.

Bạn đang xem: React Native Mapview: What Is Latitudedelta Longitude Là Gì

Đang xem: Longitude là gì

Bạn có chắc đây là lat / long? Tối đa / tối thiểu của chúng là lat +90 đến -90 dài +180 đến -180, tôi sẽ nói rằng có một dấu phẩy bị thiếu … lưu nó dưới dạng float trong db sẽ là đủ, nếu nó được định dạng chính xác. Nhưng tôi nghĩ có gì đó không ổn vì giá trị của bạn không thể là sự thật Bạn đang sử dụng một số API để có được các giá trị này. Có lẽ, API đi kèm với tài liệu. Tài liệu nói gì về các đơn vị? Tôi nghi ngờ rằng những con số thực sự là -63,572375290155 và 106,744840359415, nằm ngay ngoài khơi Nam Cực. Một vĩ độ hoặc kinh độ với bảy chữ số thập phân là chính xác đến 5 feet. Bất kỳ hơn 8 chữ số thập phân là tiếng ồn.

Phạm vi vĩ độ hợp lệ theo độ là -90 và +90 cho bán cầu nam và bắc tương ứng. Kinh độ nằm trong phạm vi -180 và +180 chỉ định tọa độ phía tây và phía đông của Kinh tuyến gốc, tương ứng.

Để tham khảo, Xích đạo có vĩ độ 0 °, cực Bắc có vĩ độ 90 ° bắc (viết 90 ° N hoặc + 90 °) và cực Nam có vĩ độ -90 °.

Các Thủ Meridian có một kinh độ từ 0 ° đi qua Greenwich, Anh. Đường ngày quốc tế (IDL) gần như theo kinh độ 180 °. Một kinh độ có giá trị dương rơi ở bán cầu đông và giá trị âm rơi ở bán cầu tây.

Xem thêm: Cách Tạo Server Để Truy Cập Trang Web Trong Mạng Nội Bộ Docx

Độ chính xác thập phân

Sáu (6) vị trí thập phân chính xác trong tọa độ sử dụng ký hiệu độ thập phân ở độ phân giải 10 cm (hoặc 0,1 mét). Mỗi chênh lệch 0,000001 trong độ thập phân tọa độ dài khoảng 10 cm. Ví dụ: hình ảnh của Google Earth và Google Maps thường ở độ phân giải 1 mét và một số nơi có độ phân giải cao hơn 1 inch mỗi pixel. Độ phân giải một mét có thể được biểu diễn bằng 5 vị trí thập phân để hơn 6 vị trí thập phân là không liên quan đến độ phân giải đó. Khoảng cách giữa các kinh độ tại xích đạo giống như vĩ độ, nhưng khoảng cách giữa các kinh độ đạt đến 0 tại các cực khi các đường kinh tuyến hội tụ tại điểm đó.

Nếu giá trị Latitude được báo cáo là -6,3572375290155 hoặc -63,572375290155 thì bạn có thể làm tròn và lưu trữ tối đa 6 chữ số thập phân cho độ chính xác 10 cm (hoặc 0,1 mét).

Đối với độ chính xác milimet (mm) sau đó biểu thị lat / lon với 8 chữ số thập phân ở định dạng độ thập phân. Vì hầu hết các ứng dụng không cần mức độ chính xác 6 chữ số thập phân là đủ cho hầu hết các trường hợp.

Theo hướng khác, toàn bộ độ thập phân biểu thị khoảng cách ~ 111 km (hoặc 60 hải lý) và chênh lệch 0,1 độ thập phân biểu thị khoảng cách ~ 11 km.

Xem thêm: Có Nên Dùng Phần Mềm Diệt Virus Bkav Miễn Phí? Ần Mềm Diệt Virus Bkav Miễn Phí?

Dưới đây là bảng # vị trí thập phân chênh lệch về vĩ độ với độ delta và khoảng cách ước tính tính bằng mét, sử dụng 0,0 làm điểm bắt đầu.

decimal decimal distanceplaces degrees (in meters)——- ——— ———– 1 0.1000000 11,057.43 11 km 2 0.0100000 1,105.74 1 km 3 0.0010000 110.57 4 0.0001000 11.06 5 0.0000100 1.11 6 0.0000010 0.11 11 cm 7 0.0000001 0.01 1 cmĐại diện độ-phút-giây (DMS)

Thí dụ:

0 ° 0 “0 “W, 0 ° 0″ 0” N -> 0 ° 0 “0 “W, 0 ° 0″ 1” N => 30.715 mét0 ° 0 “0 “W, 0 ° 0″ 0” N -> 0 ° 0 “0 “W, 0 ° 0″ 0.1” N => 3.0715 mét