Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a. Giống nhau:

- Pháp điều khoản bảo đảm an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của vua và các quan tiền đại thần.

Bạn đang xem: Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

- Cấm giết mổ mổ trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần:

- Bảo vệ quyềnlợi bốn hữu

- Chưa bảo vệquyền lợi và nghĩa vụ của phú nữ

Thời Lê Sơ:

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của giang sơn, khuyếnkhích trở nên tân tiến gớm tế- Giữ gìn truyền thống xuất sắc đẹp nhất của dân tộc- Bảo vệ một số trong những quyền hạn của phụ nữ.- Hạn chế cách tân và phát triển nô tì- Pháp công cụ thời Lê sơ không hề thiếu, trả chỉnhhơn diễn đạt sinh hoạt cỗ hiện tượng Hồng Đức


*

- Giống nhau : Đều bảo vệ quyền lợi của vua, tôn thất, giai cấp ách thống trị . - Khác nhau :

Thời Lý - TrầnThời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi bốn hữu

- Chưa đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của phú nữ

- Bảo vệ quyền lợi của nước nhà, khuyến khích trở nên tân tiến tài chính.

- Giữ gìn truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một số quyền lợi và nghĩa vụ của đàn bà.

- Hạn chế cải cách và phát triển nô tì.

- Pháp qui định thời Lê sơ không thiếu thốn, hoàn chỉnh hơn biểu hiện sinh sống "Luật Hồng Đức".


a. Giống nhau:

- Pháp dụng cụ bảo vệ quyền hạn của vua với các quan đại thần.

- Cnóng thịt phẫu thuật trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần

- Bảo vệ quyềnlợi tứ hữu

- Chưa bảo vệquyền hạn của phú nữ

Thời Lê Sơ

- Bảo vệ quyền lợi của giang sơn, khuyếnkhích phát triển kinh tế- Giữ gìn truyền thống cuội nguồn xuất sắc đẹp mắt của dân tộc- Bảo vệ một số quyền lợi và nghĩa vụ của thiếu nữ.- Hạn chế cải tiến và phát triển nô tì- Pháp nguyên lý thời Lê sơ không hề thiếu, hoàn chỉnhhơn biểu thị sống bộ vẻ ngoài Hồng Đức


- Giống nhau:

+ Pháp mức sử dụng bảo đảm an toàn quyền lợi và nghĩa vụ của vua và những quan lại đại thần.

+ Cấm Việc giết mổ trâu, trườn.

- Khác nhau:

Thời Lý - Trần Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tứ hữu

- Chưa đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của phú nữ

- Bảo vệ quyền hạn của giang sơn, khuyến khích phát triển kinh tế tài chính.

- Giữ gìn truyền thống cuội nguồn xuất sắc đẹp nhất của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một vài quyền hạn của thanh nữ.

- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.

- Pháp vẻ ngoài thời Lê sơ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh rộng diễn đạt nghỉ ngơi "Luật Hồng Đức".


Luật pháp thời Lê sơ tất cả gì giống và không giống với điều khoản thời Lý- Trần?

m.n giúp mik nhah nganh mk cảm ơn


GIỐNG:

+ Pháp giải pháp đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của vua và các quan đại thần

+ Cấm giết thịt phẫu thuật trâu trườn.

KHÁC:

*Thời Lý-Trần:

+Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ bốn hữu.

+Chưa đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của thiếu nữ.

*Thời Lê Sơ:

+Bảo vệ quyền hạn của non sông, khuyến nghị trở nên tân tiến tài chính.

+Giữ gìn truyền thống lịch sử xuất sắc đẹp của dân tộc bản địa.

+Bảo vệ một số trong những quyền lợi của thanh nữ.

=>Pháp hiện tượng thời Lê Sơ không thiếu thốn rộng, hoàn hảo rộng biểu lộ ngơi nghỉ cỗ điều khoản Hồng Đức.


như là là bao gồm các công cụ lệ nhằm đảm bảo an toàn ách thống trị kẻ thống trị và bị trị, khuyến kích trồng trọt chăn uống nuôi

không giống là tất cả thêm 1 số chế độ để b vệ prúc nữ


* Giống nhau:

- Pháp phương tiện bảo đảm quyền hạn của vua với các quan lại đại thần.

* Khác nhau:

Thời Lý- Trần:

- Bảo vệ quyềnlợi tứ hữu.

- Chưa bảo vệquyền lợi củathiếu phụ.

Thời Lê Sơ:

- Bảo vệ quyền hạn của non sông, khuyếnkhích cách tân và phát triển kinh tế.- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.- Bảo vệ một trong những quyền hạn của thanh nữ.- Hạn chế cải tiến và phát triển nô tì.- Pháp chế độ thời Lê sơ vừa đủ, hoàn chỉnhhơn miêu tả sống bộ luật pháp Hồng Đức.


a. Giống nhau:

- Pháp phương pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của vua với những quan tiền đại thần.

- Cấm giết mổ mổ trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần

- Bảo vệ quyềnlợi tư hữu

- Chưa bảo vệquyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ

Thời Lê Sơ

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của non sông, khuyếnkhích cải cách và phát triển gớm tế- Giữ gìn truyền thống lịch sử xuất sắc đẹp nhất của dân tộc- Bảo vệ một số trong những quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế cải cách và phát triển nô tì- Pháp giải pháp thời Lê sơ vừa đủ, trả chỉnhrộng mô tả ở bộ chế độ Hồng Đức


Những điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ cùng thời Lý - Trần :- Giống nhau là về bản chất mang ý nghĩa ách thống trị và đẳng cấp. Mục đích hầu hết nhằm bảo đảm quyền hạn của ách thống trị ách thống trị, đầu tiên là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của những quan liêu lại cao cấp, cùng thế chính sách quân chủ trung ương tập quyền. Có một số trong những điều công cụ khuyến nghị nông nghiệp trồng trọt cải tiến và phát triển, bất biến xóm hội.- Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Sở dụng cụ Hồng Đức được phát hành là bộ công cụ hoàn chỉnh, rất đầy đủ, văn minh tuyệt nhất trong số cỗ nguyên tắc thời phong loài kiến làm việc nước ta. Một số điều vào cỗ qui định Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho những người đàn bà (về kinh tế tài chính, mái ấm gia đình, làng hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Những điểm kiểu như và khác biệt giữa luật pháp thời Lê sơ với thời Lý - Trần :- Giống nhau là về thực chất mang ý nghĩa kẻ thống trị cùng đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để đảm bảo an toàn quyền hạn của giai cấp kẻ thống trị, trước hết là độc quyền sệt lợi của vua, triều đình, của những quan lại lại thời thượng, thuộc nuốm cơ chế quân chủ trung ương tập quyền. Có một trong những điều luật khuyến nghị nông nghiệp trồng trọt cách tân và phát triển, bất biến thôn hội.- Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được công ty nước khôn xiết quyên tâm. Sở lý lẽ Hồng Đức được phát hành là bộ biện pháp hoàn hảo, vừa đủ, tiến bộ độc nhất vô nhị trong các bộ mức sử dụng thời phong kiến sinh hoạt VN. Một số điều trong bộ công cụ Hồng Đức bảo đảm an toàn quyền lợi và nghĩa vụ cho tất cả những người đàn bà (về kinh tế, gia đình, buôn bản hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

* Giống nhau :

- Nhà nước được tổ chức theo cơ chế quân chủ tập quyền (Mọi quyền bính nằm trong tay vua)

- Giúp Việc mang lại vua tất cả những quan, đại thần, quan vnạp năng lượng võ

* Khác nhau :

- Thời bên Trần :

+ Có chức Thái Thượng Hoàng

+ Đặt thêm một số trong những cơ quan nlỗi Quốc Sử Viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ

+ Cả nước chia thành 12 lộ

- Thời Lý : Không bao gồm những cơ quan đó


Đúng 0
Bình luận (1)
SGK lớp 7 trang 104

Luật pháp thời Lê sơ có điểm làm sao giống như và khác quy định thời Lí - Trần?


Lớp 7 Lịch sử Bài 21. Ôn tập chương thơm IV
2
0
Gửi Hủy

Những điểm giống như và không giống nhau giữa điều khoản thời Lê sơ với thời Lý - Trần :- Giống nhau là về thực chất mang ý nghĩa giai cấp với đẳng cấp. Mục đích hầu hết nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp kẻ thống trị, đầu tiên là đặc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của các quan liêu lại cao cấp, cùng chũm chế độ quân công ty TW tập quyền. Có một số điều hiện tượng khuyến nghị NNTT phát triển, ổn định thôn hội.- Khác nhau, quy định thời Lê sơ được đơn vị nước khôn xiết quyên tâm. Bộ biện pháp Hồng Đức được phát hành là cỗ chính sách hoàn chỉnh, tương đối đầy đủ, tiến bộ độc nhất vô nhị trong những bộ lao lý thời phong con kiến ngơi nghỉ toàn quốc. Một số điều vào cỗ vẻ ngoài Hồng Đức bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho những người đàn bà (về kinh tế tài chính, mái ấm gia đình, làng hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Những điểm như là với khác biệt giữa quy định thời Lê sơ cùng thời Lý - Trần :- Giống nhau là về thực chất mang tính chất ách thống trị với sang trọng. Mục đích đa số nhằm bảo vệ quyền hạn của giai cấp kẻ thống trị, thứ nhất là độc quyền sệt lợi của vua, triều đình, của những quan lại thời thượng, cùng cố chính sách quân công ty trung ương tập quyền. Có một số trong những điều nguyên tắc khuyến khích nông nghiệp cải tiến và phát triển, bất biến làng mạc hội.- Khác nhau, quy định thời Lê sơ được công ty nước vô cùng quyên tâm. Sở luật pháp Hồng Đức được phát hành là cỗ pháp luật hoàn hảo, vừa đủ, hiện đại độc nhất vô nhị trong những cỗ mức sử dụng thời phong kiến làm việc toàn quốc. Một số điều vào cỗ lao lý Hồng Đức bảo đảm an toàn nghĩa vụ và quyền lợi cho tất cả những người phụ nữ (về tài chính, mái ấm gia đình, thôn hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Lập bảng so sánh điểm như thể và không giống nhau về luật pháp thời lê sơ cùng thời lý trần?


Lớp 7 Lịch sử Bài 21. Ôn tập cmùi hương IV
4
0
Gửi Hủy

Tsi mê khảo !

*


Đúng 3
Bình luận (0)

* Giống nhau:

- Về thực chất những mang tính thống trị và sang trọng.

- Mục đích đa phần là để đảm bảo an toàn quyền lợi của ách thống trị thống trị, trước tiên là đặc quyền sệt lợi của vua, triều đình, của những quan tiền lại cao cấp, củng chũm chính sách quân nhà TW tập quyền.

- Đều bao gồm một vài điều vẻ ngoài khuyến nghị NNTT cải tiến và phát triển, bình ổn thôn hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ bốn hữu

- Chưa bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi của prúc nữ

- Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi của giang sơn, khuyến khích cải tiến và phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống lịch sử xuất sắc đẹp nhất của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một số quyền lợi của thiếu phụ.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Hàm Số Bậc Nhất Lớp 9 Có Đáp Án, 40 Câu Trắc Nghiệm Hàm Số Bậc Nhất Có Đáp Án

- Hạn chế phát triển nô tì.

- Pháp biện pháp thời Lê sơ không hề thiếu, hoàn chỉnh rộng trình bày sinh sống bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 1

Bình luận (0)

* Giống nhau:

- Về bản chất đa số mang tính chất kẻ thống trị và quý phái.

- Mục đích hầu hết là nhằm đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của giai cấp ách thống trị, thứ 1 là độc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của các quan lại thời thượng, củng rứa chính sách quân chủ trung ương tập quyền.

- Đều có một số điều mức sử dụng khuyến khích nông nghiệp & trồng trọt cải cách và phát triển, định hình làng hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền hạn tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của prúc nữ

- Bảo vệ quyền hạn của đất nước, khuyến nghị cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

- Giữ gìn truyền thống lịch sử xuất sắc đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một vài nghĩa vụ và quyền lợi của thiếu nữ.

- Hạn chế cách tân và phát triển nô tì.

- Pháp hình thức thời Lê sơ khá đầy đủ, hoàn hảo hơn biểu hiện ở cỗ "Luật Hồng Đức".


Đúng 2

Bình luận (0)

Pháp phương tiện thời Lê Sơ bao gồm gì như thể và khác cùng với những thời kỳ trước đó


Lớp 7 Lịch sử
1
1
Gửi Hủy

* Giống nhau:

- Về thực chất rất nhiều mang tính kẻ thống trị với quý phái.

- Mục đích chủ yếu là để đảm bảo quyền lợi của giai cấp giai cấp, thứ 1 là độc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của những quan tiền lại thời thượng, củng cầm chế độ quân công ty trung ương tập quyền.

- Đều gồm một số điều hiện tượng khuyến khích NNTT cải tiến và phát triển, bất biến làng hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ tư hữu

- Chưa đảm bảo quyền hạn của prúc nữ

- Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi của non sông, khuyến nghị cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

- Giữ gìn truyền thống lâu đời tốt đẹp của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một vài nghĩa vụ và quyền lợi của đàn bà.

- Hạn chế cách tân và phát triển nô tì.

- Pháp lao lý thời Lê sơ không thiếu thốn, hoàn hảo hơn biểu đạt nghỉ ngơi bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 1

Bình luận (0)

lao lý thời trằn bao gồm gì khác với pháp luật thời Lýmong mỏi chúng ta góp mình


Lớp 7 Lịch sử
3
0
Gửi Hủy

+ Khác nhau:- Nhà Lý phát hành bộ Hình thư- Nhà Trần phát hành cỗ cơ chế sở hữu tên Quốc triều hình pháp luật, cơ sở luật pháp được tăng cường cùng hoàn thiện hơn ( tất cả thêm cơ quan Thẩm hình viện siêng xét xử khiếu nại cáo)

+ Giống nhau: Có những lý lẽ bảo vệ vua và hoàng cung, đảm bảo gia tài ở trong phòng nước, xem trọng sản xuấtnông nghiệp, xác nhận cùng bảo đảm quyền bốn hữu tài sản


Đúng 0

Bình luận (0)

ĐẦY ĐỦ LUN NEK

* Giống nhau:

- Về thực chất mọi mang tính kẻ thống trị cùng đẳng cấp và sang trọng.

- Mục đích chủ yếu là nhằm bảo đảm an toàn quyền hạn của giai cấp kẻ thống trị, đầu tiên là đặc quyền sệt lợi của vua, triều đình, của các quan lại lại thời thượng, củng chũm chính sách quân nhà TW tập quyền.

- Đều gồm một trong những điều điều khoản khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định làng hội.

* Khác nhau:

- Thời Lý:ban hành bộHình thư. Sở giải pháp thành vnạp năng lượng trước tiên của nước ta (1042). Tuy nhiên, cỗ lý lẽ new chỉ mang ý nghĩa hóa học sơ knhì, chưa đầy đủ.

- Thời Trần: Ban hànhQuốc triều hình giải pháp.ĐặtThẩm hình việnđể xét việc kiện cáo. Đặt chuông tại điện Long Trì nhằm dân kêu oan.=> Tiến bộ trong pháp luật cùng việc quản ngại lí non sông rộng đối với thời Lý.


Đúng 0
Bình luận (0)

S Khác nhau

Thời Lý - Trần :

Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi tư hữu

- Chưa đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của prúc nữ

Thời Lê sơ :

- Bảo vệ quyền hạn của đất nước, khuyến nghị phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống xuất sắc rất đẹp của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một số trong những nghĩa vụ và quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế cải tiến và phát triển nô tì.

- Pháp chế độ thời Lê sơ không thiếu thốn, hoàn chỉnh hơn diễn tả ngơi nghỉ cỗ "Luật Hồng Đức".


Đúng 0
Bình luận (0)

C1:Thời Lê Sơ văn uống hóavà dạy dỗ co thành quả gì công ty yếu?

C2: So sánh phát hình thức thời Lê Sơ thời Lý -Trần ?

C3 :Những biện pháp nhà Lê Sơ vẫn triển khai nhằm pháp triển nông nhiệp là gì?

C4:Thời Lê Sơ XH gồm có giai cấp với thế hệ nào?


Lớp 7 Lịch sử
5
0
Gửi Hủy

1)

* Những chiến thắng về văn hóa:

- Văn uống học:

+ Văn học chữ Hán và chữ Nôm đầy đủ cải cách và phát triển. Có các tác phđộ ẩm lừng danh như:Quân trung tự mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

+ Văn thơ thời Lê sơ có văn bản yêu thương nước sâu sắc, miêu tả niềm từ bỏ hào dân tộc, khí phách nhân vật cùng ý thức bất khuất của dân tộc.

- Sử học:có không ít tác phẩm như:Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thỏng, Lam Sơn thực lục,…

- Địa lí:cóHồng Đức bản thứ, Dư địa chí, An Nam hình thăng vật dụng.

- Y học:cóBản thảo thực đồ vật toát yếu đuối.

- Toán thù học:cóĐại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

- Nghệ thuật sảnh khấunlỗi ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được hồi phục hối hả và phát triển, nhất là chèo, tuồng.

- Nghệ thuật kiến trúc cùng điêu khắc:sở hữu nhiều nét đặc sắc. Biểu hiện tại ngơi nghỉ các công trình xây dựng lăng tđộ ẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh hao Hóa). Điêu tự khắc thời Lê Sơ tất cả phong thái kăn năn béo phệ, kinh nghiệm chuyên nghiệp.

* Những thành tựu về dạy dỗ, khoa cử:

- Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

Xem thêm: Cách Tải Mp3, Mp4 Hãy Trao Cho Anh Về Máy Tính Và Điện Thoại

Dựng lại Quốc Tử Giám, msống nhiều trường học, msinh hoạt khoa thi. Nội dung học tập thi cử là sách của đạo Nho. Một năm tổ chức triển khai ba kì thi: Hương - Hội - Đình.