MẶT TRẬN LIÊN VIỆT THÀNH LẬP NĂM NÀO

  -  
bfss_flashfile = "http://www.backlinks.vn/templates/rhuk_solarflare_ii/flash/logo.swf"; bfss_width = 620; bfss_height = 110; bfss_id = "fls_moview";


Bạn đang xem: Mặt trận liên việt thành lập năm nào

----*Liên kết website*---- Đảng cộng sản VN Quốc hội VN Văn phòng quốc hội Chính phủ VN Người đại biểu
*
*
*
*Xem thêm:

*
Hôm nay
*
Ngày hôm qua
*
Cả tuần
*
Cả tháng
*
Tất cả5583723

bfss_flashfile = "http://www.backlinks.vn/templates/rhuk_solarflare_ii/flash/banner_su.swf"; bfss_width = 190; bfss_height = 93; bfss_id = "fls_moview";


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Đề Đại Học Khối A 2014 Môn Toán: Đáp Án Và Bình Luận

*
Muốn tìm hiểu về một quốc gia, người ta thường thông qua cánh cửa mầu nhiệm mang tên LỊCH SỬ
*
*

Đại hội quyết định thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành một mặt trận lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Mặt trận Liên Việt bao gồm tất cả các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái, các cá nhân yêu nước nhằm kết chặt khối đại đoàn kết toàn dân để kháng chiến kiến quốc.

Đại hội quyết định thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành một mặt trận lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Mặt trận Liên Việt bao gồm tất cả các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái, các cá nhân yêu nước nhằm kết chặt khối đại đoàn kết toàn dân để kháng chiến kiến quốc. Tuyên ngôn của Đại hội có ghi rõ mục đích của Mặt trận Liên Việt là tiêu diệt thực dân Pháp, đánh bại can thiệp Mỹ, trừng trị Việt gian phản quốc, thực hiện một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường và góp sức vào việc bảo vệ hòa bình, dân chủ thế giới”. Đại hội đã ấn định Chính cương, Điều lệ mới của Mặt trận Liên Việt theo phương châm: đảm bảo sự đòan kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân yêu nước để đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và bọn tay sai.

Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt đã củng cố và tăng cường khối đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nông vững chắc do giai cấp công nhân lãnh đạo.

dịch vụ entity