Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

     
*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*
Mẫu report giữ giao dịch chuyển tiền tệ thẳng và con gián tiếp sau Thông bốn 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC trực tiếp cùng gián tiếp, bao gồm cả phiên bản word với Excel, hướng dẫn phương pháp lập Báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Mẫu report lưu lại chuyển khoản tệ theo Thông tứ 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản tự chuyển động gớm doanh
1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung cấp các dịch vụ và lợi nhuận khác01
2. Tiền bỏ ra trả cho những người cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động03
4. Tiền lãi vay sẽ trả04
5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn sẽ nộp05
6. Tiền thu không giống từ chuyển động khiếp doanh06
7. Tiền chi khác đến hoạt động gớm doanh07
Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ hoạt động kinh doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ hoạt động đầu tư
1. Tiền bỏ ra nhằm mua sắm, kiến thiết TSCĐ, BĐSĐT cùng những gia sản lâu dài khác21
2. Tiền thu từ thanh khô lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT và những gia sản dài hạn khác22
3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay vốn, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ thành lập cổ phiếu, nhấn vốn góp của nhà ssinh hoạt hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những công ty tải, thâu tóm về CP của người tiêu dùng sẽ phạt hành32
3. Tiền thu tự đi vay33
4. Tiền trả nợ cội vay mượn và nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, ROI đã trả mang lại công ty sngơi nghỉ hữu35
Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ hoạt động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương tự tiền đầu kỳHình ảnh hưởng trọn của biến đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền cùng tương tự chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chí không có số liệu thì công ty lớn không hẳn trình bày nhưng không được tấn công lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối với trường hợp thuê hình thức dịch vụ làm cho kế toán, làm kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề các dịch vụ kế tân oán, thương hiệu đơn vị chức năng hỗ trợ hình thức kế toán thù.

Xem thêm: Lý Thuyết Ngôn Ngữ Lập Trình Đầu Tiên Trên Thế Giới? Series Nhập Môn Lập Trình


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú hoạt động tởm doanh

1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung ứng các dịch vụ với doanh thu khác

01

2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung ứng sản phẩm & hàng hóa với dịch vụ

02

3. Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người lao động

03

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

5. Tiền bỏ ra nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống trường đoản cú vận động ghê doanh

06

7. Tiền chi không giống mang đến vận động khiếp doanh

07

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú chuyển động khiếp doanh

20

II. Lưu chuyển khoản tự vận động đầu tư

1. Tiền đưa ra nhằm bán buôn, desgin TSCĐ với các tài sản lâu dài khác

21

2. Tiền thu từ tkhô nóng lý, nhượng bán TSCĐ với các gia sản lâu dài khác

22

3. Tiền đưa ra cho vay, cài đặt các qui định nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại những điều khoản nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu tiền lãi giải ngân cho vay, cổ tức và ROI được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần trường đoản cú chuyển động đầu tư

30

III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự chuyển động tài chính

1. Tiền thu trường đoản cú tạo ra CP, dìm vốn góp của công ty sngơi nghỉ hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho những nhà tải, mua lại CP của người tiêu dùng sẽ phạt hành

32

3. Tiền vay thời gian ngắn, dài hạn dấn được

33

4. Tiền bỏ ra trả nợ cội vay

34

5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư vẫn trả đến nhà ssinh hoạt hữu

36

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ chuyển động tài chính

40

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương tự chi phí đầu kỳ

60

Hình ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các tiêu chí không có số liệu thì doanh nghiệp lớn không hẳn trình bày mà lại không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Xem thêm: Cách Làm Thịt Bán Bánh Mì Thịt Để Bán, Cách Làm Bánh Mì Thịt Để Bán


Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế tân oán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị hỗ trợ các dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán thù phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, thương hiệu với thúc đẩy Đơn vị cung ứng hình thức dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu report lưu giao dịch chuyển tiền tệ về tại đây:1. Tải Mẫu báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ phiên bản Word:


Chuyên mục: Tổng hợp