MẪU ĐƠN XIN NGHỈ HỌC LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

  -  

Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị

Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị được backlinks.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị đưa ra thông tin học viên và lý do nghỉ học.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ học lớp trung cấp chính trị

Nội dung kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượngBài thu hoạch lớp trung cấp chính trịCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Học viện Chính trị - Hành chính Tôi tên là:...........................................................................................................................Ngày sinh: ............./............./.................Chức vụ:............................................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................Hiện đang học lớp:.............................................................................................................Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ buổi học ngày........................tháng.........năm...........thuộc Học phần (khối kiến thức):......................................................................................Với lý do : ....................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi xin bảo đảm thực hiện đúng quy định đào tạo hiện hành của Học viện.Xin chân thành cảm ơn!Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUANCỬ HỌC VIÊN ĐI HỌC....................

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Facebook Bằng Hình Ảnh, Truy Cập Facebook Nhanh

ngày............tháng........

Xem thêm: Người Phán Xử Tiền Truyện Tap 2 : Long ‘Bá Đạo’ Rút Súng ‘Xử’ Ông Trùm?

năm........Người làm đơn(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, PHÊ DUYỆT CỦA HỌC VIỆNGhi chú: Những tình huống đặc biệt phát sinh trong giờ lên lớp, học viên báo cáo Giáo viên chủ nhiệm xem xét, giải quyết.
Mẫu đơn xin nghỉ ốm Đơn xin nghỉ ốm cho nhân viên, học sinh Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ học mới nhất Công văn khẩn: Học sinh Sài Gòn được nghỉ học tránh bão từ sáng 25/12 Sài Gòn cho học sinh nghỉ học tránh bão từ sáng ngày 25/12 Mẫu thông báo nghỉ học Thông báo nghỉ học Mẫu đơn xin phép nghỉ học giữa buổi Đơn xin phép nghỉ học giữa buổi
*
Văn bản 64/SGDĐT-VP Bảo đảm sức khỏe và chống rét cho học sinh Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh Đơn xin nghỉ học của phụ huynh Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2021 Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên