Mẫu nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

     
*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường. LUẬT MỚI
*
Mẫu số: C1-02/NS(Ban hành tất nhiên Thông bốn số84/2016/TT-BTC của Sở Tài chính)

Không ghi vào Quanh Vùng này

GIẤY NỘP.. TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền khía cạnh □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ………...

Bạn đang xem: Mẫu nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tđắm say chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế: ...........................................

Tỉnh, TP: .............................................................................................

Người nộp thay: ........................................................................................................

Tỉnh, TP: ...........................................................................................

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK trợ thời thu □ TK tịch thu trả thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ..

Msinh hoạt trên NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo vnạp năng lượng bạn dạng của ban ngành gồm thđộ ẩm quyền: Kiểm toán thù nhà nước □ Thanh hao tra tài bao gồm □

Tkhô giòn tra nhà nước □ Cơ quan có thđộ ẩm quyền không giống □

Tên cơ quan quản lý thu: ...........................................................................

Phần dành riêng cho người nộp thuế ghi

Phần giành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối kết hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số ra quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung những khoản nộp NSNN

Số ngulặng tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã đái mục

Tổng cộng

Tổng số chi phí ghi bằng văn bản (2): ....................................................................................

...................................................................................................................................

Xem thêm: Muốn Mở Cửa Hàng Bán Mỹ Phẩm Từ Các Cô Chủ Trẻ, Dự Trù Mở Shop Mỹ Phẩm Cần Bao Nhiêu Vốn

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP. TIỀNNgày... mon... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày... tháng... năm...

Người nộp tiền

Kế toán thù trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, cam kết, chúng ta tên với đóng góp dấu)

Ghi chú: Trường đúng theo nộp thuế năng lượng điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu như có), Tổng cục Thuế (nếu như có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước tiến hành cam kết số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường phù hợp nộp thuế điện tử trường đoản cú Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế, hệ thống tự động hóa điền số tmê man chiếu nhằm giao hàng công tác làm chủ.

Xem thêm: Shop Đồng Giá 10K, Cửa Hàng Trực Tuyến, Shop Đồng Giá 10K, Cửa Hàng Trực Tuyến

(2) Trường đúng theo nộp tiền bởi VND thì ghi bằng văn bản theo tổng cộng tiền VND; Trường hợp nộp chi phí bằng ngoại tệ thì ghi bằng văn bản theo tổng thể nguyên ổn tệ và một số loại ngoại tệ.


Chuyên mục: Tổng hợp