MẪU THƯ PHÀN NÀN BẰNG TIẾNG ANH

  -  

1 Thầy - 1 trò Luyện nhiều - Nhớ lâu

*

*

1. Giới thiệu:

Thư viết với mục đích phàn nàn về một vấn đềPhần lớn thư thuộc loạiformal(trang trọng)​

2.Cấu trúc bài viết thư phàn nàn:

Lời chào: Dear Name/Mr. /Mrs. (nếu biết rõ tên) hoặc Dear Sir/Madam/Sir or Madam/Department (nếu không có thông tin cụ thể)Mở bài: Miêu tả tình huống phàn nàn.I am writing to complain about…:Tôi viết thư để phàn nàn về…I am sorry to inform you that…:Tôi thấy rất tiếc để thông báo rằng…I am writing to place a complaint against…:Tôi viết thư này để phàn nàn về…On (date), I purchased (item) – (model number) at store (address):Vào (ngày), tôi đã mua (món hàng) – (mã hiệu) ở tại cửa hàng (địa chỉ).

Bạn đang xem: Mẫu thư phàn nàn bằng tiếng anh

This is the third time this mistake has occurred and I am dissatisfied with the service you offer:Đây là lần thứ 3 điều này xảy ra và tôi không hài lòng với dịch vụ mà bạn cung cấp.Thân bài:

+Trình bày về vấn đề, chỉ ra những vấn đề gặp phải dẫn đến complaints. Nêu ra lịch sử của vấn đề nếu xảy ra nhiều lần.

I think the reason is that…:Tôi nghĩ lí do là...Could you check/take special care about…:Bạn có thể kiểm tra/có sự quan tâm đặc biệt về…I was shocked to see that…:Tôi bị sốc khi thấy rằng…I have to say that…:Tôi phải nói rằng…I must point out that…:Tôi phải chỉ ra rằng…It is very rude/impolite for somebody to do something:Ai đó thật thô lỗ/bất lịch sự khi làm gì đó.

+Đề nghị giải pháp: nếu nghĩ đến giải pháp nào đó hữu ích, có thể đề xuất cho người mà bạn than phiền.

I think the best solution would be…:Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là…I would much appreciate it if you…:Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn…I request that you refund the money in full:Tôi yêu cầu bạn hoàn tiền đầy đủ.I would be grateful if you could send me a replacement or refund:Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể đổi hoặc là hoàn lại tiền cho tôi.I think the best way to solve the problem is to replace it with a better one:Tôi nghĩ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thay thế nó với cái tốt hơn.If our demand is not accepted and put in practice, we would resort to other measures:Nếu yêu cầu của chúng tôi không được chấp nhận và thực hiện, chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp khác.

Xem thêm: Cách Tạo Bản Sao Lưu Dữ Liệu Máy Tính, Sao Lưu Và Khôi Phục Pc Của Bạn

Kết bài:

+Sử dụng ngôn ngữ khách quan hoặc chủ động để thể hiện vấn đề.

Please ensure this sort of problem does not arise again:Xin đảm bảo vấn đề này không lặp lại lần nữa.This mistake must be corrected as soon as possible:Sai lầm này nên được chỉnh sửa sớm nhất có thể.I hope you will look into the matter and give me an immediate reply:Tôi hi vọng bạn sẽ xem xét vấn đề này và phản hồi tôi sớm.

+Cung cấp thông tin liên hệ để nhà cung cấp có thể phản hồi.

Please call me at (phone number) or send me email via (email address) to let me know how you would like to deal with this:Xin vui lòng gọi điện cho tôi theo số điện thoại (số điện thoại) hoặc gửi cho tôi thư điện tử theo địa chỉ (địa chỉ thư điện tử) để cho tôi biết cách bạn giải quyết vấn đề này.You can contact me on (phone number) to discuss this matter further:Bạn có thể liên hệ tôi theo số điện thoại (số điện thoại) để thảo luận thêm về vấn đề này.

+Gia hạn thời gian cần có phản hồi hoặc hành động từ phía nhà cung cấp.

I am looking forward to hearing your response and action for this issue latest by (time):Tôi mong nhận được phản hồi và hành động của bạn cho vấn đề này trước (thời gian).

Xem thêm: Biến Điện 220V Thành 110V Lioa Chính Hãng, Giao Hàng Nhanh, Giá Tốt

I expect to hear from your company with a solution by (date):Tôi mong nhận được giải pháp từ công ty của bạn trước ngày (ngày).Kết thúc:Yours faithfully,(Kính thư) nếu chưa quen biết người nhận,Yours sincerely,(Kính thư) nếu đã quen biết người nhận. Ngoài ra, có thể dùngYours truly, Yours respectfully,(Kính thư) hoặcAll the best, Best wishes, Best regards,(Chúc mọi điều tốt lành)Ký tên

3. Ví dụ:

You have bought a washing machine. First you found that the machine did not work properly, and you had it changed. Then you found that the new one seriously entangled the clothes. Write to the manager of the company to complain about it. In your letter:

Describe what you purchasedExplain why you are not happy with the purchaseTell the manger what you would like him or her to do about the situation