Mở Rộng Vốn Từ Trung Thực Tự Trọng

  -  
Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng trang 48 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu tổng hợp đầy đủ cả lý thuyết và gợi ý thực hành bài tập SGK cho các em học sinh tham khảo.


Bạn đang xem: Mở rộng vốn từ trung thực tự trọng

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng trang 48 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn bao gồm: Kiến thức mở rộng vốn từ chủ đề Trung thực - Tự trọng, gợi ý trả lời các câu hỏi, bài tập trang 48, 49 SGK Tiếng Việt 4 tập 1.
*

Kiến thức cần nhớ

I. Mở rộng vốn từ Trung thực1. Mở rộng vốn từ Trung thực- Một số từ cùng nghĩa với từ Trung thực: Thẳng thắn, ngay thẳng, chân thật, thành thật, thật lòng, bộc trực - Một số từ trái nghĩa với từ Trung thực: dối trá, gian dối, gian ngoan, gian giảo, lừa bịp, lừa lọc, bịp bợm2. Một số từ có chứa tiếng trung- Trung có nghĩa là “ở giữa”: trung tâm, trung bình, trung thu, trung tâm,… - Trung có nghĩa là “một lòng một dạ”: trung thành, trung thực, trung nghĩa, trung hậu, trung kiên,…3. Một số câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính trung thực- Thẳng như ruột ngựa - Giấy rách phải giữ lấy lềII. Mở rộng vốn từ Tự trọng1. Tự trọng có nghĩa là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình2. Một số từ có chứa tiếng tự- Chỉ phẩm chất tốt đẹp của con người: tự trọng, tự tin, tự lập, tự chủ, tự lực - Chỉ tính xấu của con người: tự kiêu, tự phụ, tự mãn, tự cao,…3. Một số thành ngữ nói về tính tự trọng- Giấy rách phải giữ lấy lề - Cây ngay không sợ chết đứng - Đói cho sạch, rách cho thơm


Xem thêm: Các Loại Hình Đơn Vị Là Gì ? 5 Loại Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

Câu 1 (trang 48 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những từ cùng nghĩa và trái nghĩa với trung thựcGợi ý đáp ánNắm được ý nghĩa của trung thực với gợi ý của các từ cùng nghĩa, trái nghĩa đã cho, em sẽ tìm ra được các từ thuộc hai nhóm trêna) Từ cùng nghĩa : ngay thẳng, ngay thật, chân thật, thật thà, thật lòng, thật bụng, thật tâm, ... b) Từ trái nghĩa : gian dối, giả dối, dối trá, gian xảo, lừa đảo, lừa bịp, gian lận ,...Câu 2 (trang 48 sgk Tiếng Việt 4) : Đặt câu với một từ cùng nghĩa và một câu với một từ trái nghĩa vừa tìm được với trung trựcGợi ý đáp ánEm có thể đặt câu như sau :a) Cậu cầm lấy món quà này đi, thật tâm của mình đấy b) Những kẻ giả dối rồi đây cũng sẽ bị lột mặt.Câu 3 (trang 49 sgk Tiếng Việt 4) :Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọnga) Tin vào bản thân mình b) Quyết định lấy công việc của mình c) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình d) Đánh giá mình quá cao và coi thường người khácGợi ý đáp án


Xem thêm: Cách Đăng Nhập Tumblr, Đăng Ký Khoản Mạng Xã Hội Tumblr, Tumblr Login

c) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mìnhCâu 4 (trang 49 sgk Tiếng Việt 4) : Có thể dùng những thành ngữ, tục ngữ nào đã cho (SGK TV4 tập 1 trang 49) để nói về trung thực hoặc lòng tự trọngGợi ý đáp ánNói về tính trung thực: a,c,d- Thẳng như ruột ngựa- Thuốc đắng giã tật- Cây ngay không sợ chết đứngNói về lòng tự trọng: b,e- Giấy rách phải giữ lấy lề- Đói cho sạch rách cho thơm***Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng trang 48 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, được Đọc tài liệu chia sẻ phía trên hi vọng sẽ giúp ích cho các em trong việc sử dụng, ứng dụng từ vựng chủ đề này đúng và linh hoạt.