Một Người Thợ Làm Trong 2 Ngày

  -  
Hãy nhập thắc mắc của chúng ta, backlinks.vn vẫn tìm kiếm đều câu hỏi bao gồm sẵn cho bạn. Nếu ko vừa lòng cùng với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo thành thắc mắc new.

Bạn đang xem: Một người thợ làm trong 2 ngàyMột tín đồ thợ làm trong thời gian hai ngày hàng ngày làm cho 8giờ thì được 112 thành phầm .Hỏi người thợ đó có tác dụng trong 3 ngày mỗi ngày làm cho 9h thì được từng nào sản phẩm cùng loại?
Số tiếng ng thợ làm đc là :

8.2=16(h)

Số thành phầm làm trong 1 h là :

112:16=7(san pham)

Số h làm cho trog 3 ngày là :

9.3=27 (h)

Số sản phẩm làm cho được là :

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ kia có tác dụng vào 3 ngày hằng ngày có tác dụng 9 h thì được 189 sản phẩmSố h tín đồ thợ lm đc là:

8.2=16(h)

1h lm được số sản phẩm là;

112:16=7(sản phẩm)

số h lm trg 3 ngày là:

9.3=27(h)

số sản phẩm lm được là:

7.27=189(sản phẩm)

đs=189 sản phẩm

#HỌC TỐT#thời gian fan thợ làm được là :

2 x 8 = 16 ( tiếng )

1 giờ đồng hồ làm cho được số sản phẩm là :

112 : 16 = 7 ( thành phầm )

khoảng thời gian làm trong 3 ngày là :

9 x 3 = 27 ( tiếng )

số thành phầm có tác dụng được là :

7 x 27 = 189 ( thành phầm )

Đs : 189 sản phẩm


Giải

Số tiếng người thợ có tác dụng được là :

2 x 8 = 16 ( giờ )

Số thành phầm làm trong 1 giờ là :

112 : 16 = 7 ( thành phầm )

Số tiếng có tác dụng trong 3 ngày là :

9 x 3 = 27 ( giờ )

Số sản phẩm làm được là :

27 x 7 = 189 ( thành phầm )

Đs : 189 sản phẩm

Nhớ tíchồng nhé

Ai kết các bạn với mìnhđi mình không còn lượt rồi


2 ngày - 8 giờ đồng hồ / ngày- 112 sản phẩm

3 ngày - 9 giờ / ngày- .... thành phầm ?

Nếu có tác dụng 3 ngày hàng ngày 8 tiếng thì có tác dụng được số thành phầm là:

112 x 3 : 2 = 168 (sản phẩm)

Nếu làm cho 3 ngày hàng ngày 9giờ đồng hồ thì làm cho được số thành phầm là:

168 x 9 : 8 = 189 (sản phẩm)

Đ/S: 189 sản phẩm

Chúc bạn học giỏi !!!


189 đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn chúng ta ghi nhớ


Dưới đây là một vài ba câu hỏi có thể liên quan cho tới thắc mắc cơ mà các bạn gửi lên. Có thể trong số ấy bao gồm câu trả lời nhưng mà chúng ta cần!

Một tín đồ thợ làm cho trong thời gian 2 ngày mỗi ngày làm 8 tiếng thì có tác dụng được 112 thành phầm. Hỏi fan thợ đó làm cho vào 3 ngày mỗi ngày làm 9h thì được từng nào thành phầm thuộc các loại ?

Đọc tiếp...

Mỗi tiếng bạn thợ kia làm cho được số thành phầm là:

112 : ( 8 × 2 ) = 7 ( sản phẩm ).

Xem thêm: Viì Sao Gái Chặn Facebook, Chính Là Dấu Hiệu Cô Nàng Đang Thích Bạn?

Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả thời gian là :

9 × 3 = 27 ( giờ đồng hồ ).

Xem thêm: Ratna Puspita Pimpin Departemen Kreatif Bates Chi & Partners Jakarta

Trong cha ngày bạn thợ đó được toàn bộ số thành phầm là :

7 × 27 = 189 ( sản phẩm ).

Đáp số : 189 thành phầm .


Một người thợ làm cho trong hai ngày mỗi ngày làm cho 8 giờ đồng hồ thì có tác dụng được 112 thành phầm . Hỏi fan thợ kia làm vào 3 ngày hằng ngày có tác dụng 9h thì được bao nhiêu sản phẩm thuộc nhiều loại ?

Đọc tiếp...

Mỗi tiếng tín đồ thợ kia có tác dụng được số sản phẩm là:

112 : ( 8 x2 ) = 7 ( thành phầm )

Trong tía ngày tín đồ thợ kia làm toàn bộ thời gian là :

9 x3 = 27 ( tiếng )

Trong cha ngày người thợ này được tất cả số sản phẩm là :

7 x27 = 189 ( sản phẩm )

Đáp số : 189 sản phẩm


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗