Manh thua  ruong hinh thang co day be 26m day lon hon day be 8m day be hon cheu cao 6m trung binh cu 100mvuong thu hoach

 - 
Bài 92. Luyện tập – SBT Toán thù lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vnghỉ ngơi bài bác tập Tân oán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo phù hợp vào ô trống; Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ xíu 26m, lòng lớn hơn lòng bé bỏng 8m, lòng bé nhiều hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ đọng 100mét vuông thu hoạch được 70,5kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó…


Bạn đang xem: Manh thua  ruong hinh thang co day be 26m day lon hon day be 8m day be hon cheu cao 6m trung binh cu 100mvuong thu hoach

1: Viết số đo phù hợp vào ô trống 

 Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

(4 over 5m)

(1 over 2m)

(2 over 3m)

1,8dm

1,3dm

0,6dm

2:

a. Một hình thang gồm diện tích 20m2, đáy lớn 55dm với đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

b.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Văn Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2019 Ở Tp, Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Ngữ Văn Tại Hà Nội

Tính trung bình cùng nhì đáy của một hình thang, hiểu được diện tích hình thang bằng 7mét vuông và chiều cao bằng 2m.

3: Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng 26m, lòng lớn hơn lòng nhỏ nhắn 8m, lòng bé hơn độ cao 6m. Trung bình cứ đọng 100mét vuông thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

4: Viết số thích hợp vào nơi chấm

*

Cho hình chữ nhật ABCD tất cả các kích thước nhỏng hình mẫu vẽ mặt :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

*

1: 

Diện tích hình thang ô trống trước tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống sản phẩm nhị :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống lắp thêm tía :
Xem thêm: Nhận Thiết Kế Logo Chuyên Nghiệp, Sáng Tạo, Thiết Kế Logo Giá Rẻ Chuyên Nghiệp

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m)

(2 over 3m)

(13 over 30m^2)

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2:

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Trung bình cùng nhì đáy hình thang thì bằng diện tích hình thang phân chia mang lại độ cao :

 (day,lon, + ,day,nho over 2 = dien,tich over chieu,cao = 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m


3:

Bài giải

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))


Chuyên mục: Tổng hợp