Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều

     

Trên đời này không tồn tại gì là duy nhất cả, tình thương chỉ nên cảm hứng tự dưng đi qua cuộc sống bản thân, nhưng nó đã theo thời hạn và lòng tín đồ nhưng mà biến đổi. Nếu nlỗi người kia rời xa mình, thì hãy học tập giải pháp mong chờ. Hãy để thời hạn rửa không bẩn lốt thương thơm, để trung tâm hồn bản thân lắng lại rồi nỗi đau của mình cũng trở thành dần bặt tăm. Đừng mơ ước một tình cảm tuyệt đối hoàn hảo, cũng đừng cường điệu nỗi nhức lúc nó không còn...


sky-full-of-blue:

*

“Nhược tdiệt tam thiên, té chích thủ nhất biều độ ẩm.”

“Ba ngàn con sông tuy vậy ta chỉ cần uống một gáo nước.

Thiên hạ vạn fan tuy vậy ta chỉ việc độc nhất 1 mình ngươi.”


x youtube.com/watch?v=76lr10j9uLs"},"title":"%u1EAE","url":"https://www.youtube.com/watch?v=JEe7HJ_ndbQ","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=YSqtv-3ijk8","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=umqzEWyMw2U","title":"%u1ED8","url":"https://www.youtube.com/watch?v=slkCwdwrOZE","title":"T","url":"https://www.youtube.com/watch?v=EUjoLCkJMGw","title":"%u0110","url":"https://www.youtube.com/watch?v=D6uW8qCJT-A","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=vo9Fja5x04o","title":"%u1EC0","url":"https://www.youtube.com/watch?v=eiUe8MUlZVU","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=hkxvZvZDqBo","title":"K","url":"https://www.youtube.com/watch?v=WfMofcmjxhM","title":"%CC","url":"https://www.youtube.com/watch?v=XRuDQ6aYeD0","title":"D","url":"https://www.youtube.com/watch?v=VI0oxc4NVHU","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE","title":"%u1EC6","url":"https://www.youtube.com/watch?v=OXasI7ozPz4","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=yJu0U8oVYbE">}" >
*
*


Chuyên mục: Tổng hợp