Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều

  -  

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời mình, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa mình, thì hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn mình lắng lại rồi nỗi đau của mình cũng sẽ dần biến mất. Đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn...


sky-full-of-blue:

*

“Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm.”

“Ba ngàn con sông nhưng ta chỉ cần uống một gáo nước.

Thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần duy nhất một mình ngươi.”


x youtube.com/watch?v=76lr10j9uLs"},{"title":"%u1EAE","url":"https://www.youtube.com/watch?v=JEe7HJ_ndbQ"},{"title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=YSqtv-3ijk8"},{"title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=umqzEWyMw2U"},{"title":"%u1ED8","url":"https://www.youtube.com/watch?v=slkCwdwrOZE"},{"title":"T","url":"https://www.youtube.com/watch?v=EUjoLCkJMGw"},{"title":"%u0110","url":"https://www.youtube.com/watch?v=D6uW8qCJT-A"},{"title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=vo9Fja5x04o"},{"title":"%u1EC0","url":"https://www.youtube.com/watch?v=eiUe8MUlZVU"},{"title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=hkxvZvZDqBo"},{"title":"K","url":"https://www.youtube.com/watch?v=WfMofcmjxhM"},{"title":"%CC","url":"https://www.youtube.com/watch?v=XRuDQ6aYeD0"},{"title":"D","url":"https://www.youtube.com/watch?v=VI0oxc4NVHU"},{"title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE"},{"title":"%u1EC6","url":"https://www.youtube.com/watch?v=OXasI7ozPz4"},{"title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=yJu0U8oVYbE"}>}" >
*
*