Nung 25 28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 25,28 gam tất cả hổn hợp FeCO3 cùng FexOy trong O2 dư cho tới bội nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ trọn vẹn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M chiếm được 7,88gam kết tủa.1) Viết những pmùi hương trình bội nghịch ứng xẩy ra2) Tìm phương pháp phân tử của FexOy.

Bạn đang xem: Nung 25 28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy


*

các bạn coi sống liên kết này ntrằn tất cả giải mã khá chi tiết đấy: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/nung-2528-gam-hon-hop-feco3-va-fexoy-trong-oxi-du-toi-phan-ung-hoan-toan/


*

Nung 25.28 gam tất cả hổn hợp FeCO3 và FexOy vào bầu không khí tới bội phản ứng trọn vẹn, thu được khí A cùng 22,4 gam Fe2O3 là hóa học rắn duy nhất. Cho khí A dung nạp cùng 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết các PTHH xảy ra. Tìm CTPT của FexOy


Nung 23,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3 và FexOy vào không khí tới làm phản ứng hoàn toàn thu được

khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A dung nạp hoàn toàn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được

7,88 gam kết tủa. Mặt không giống, để kết hợp không còn 23,2 gam X bắt buộc trọn vẹn V ml hỗn hợp HCl 2M. Công thức FexOy cùng giá trị của V là

A. Fe3O4 với 360

B. Fe3O4 cùng 250

C. FeO với 200

C. FeO cùng 200


Đáp án A

Số mol CO2 = 0.04 -> Số mol CO3- = 0.04

=> Số mol Fe trong FeCO3=0.04

Số mol Fe2O3=0.14

=> Số mol Fe3+ = 0.28 => Số mol sắt trong FexOy = 0.24 => Số mol FexOy = 0.24/x

Từ cân nặng tất cả hổn hợp X ta có PT: 23.2 - 0.04*116 = (56x + 16y)*0.24/x Từ đó => x/y = 3/4Thể tích

HCL = n/CM = (0.04*2 + 0.08*8)/2 = 0.36l = 360 ml


Nung rét 18,56 gam hỗn hợp X tất cả FeCO3 với FexOy vào bầu không khí tới làm phản ứng hoàn toàn được CO2 và 16 gam một oxit Fe tốt nhất. Cho tổng thể CO2 hấp thụ hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M chiếm được 7,88 gam kết tủa. Để kết hợp hết 18,56 gam X cần ít nhất V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 240

B. 320

C. 480

D. 160


 

Nung 25,28g tất cả hổn hợp FeCO3 cùng FexOy trong oxy dư cho tới lúc pứ dứt thì thu đc khí A và 22,4 g Fe2O3 tốt nhất. Cho khí A dung nạp hoàn toàn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M thu đc 7,88g kết tủa.

1) Viết pthh xảy ra

2) Tìm cách làm phân tử của FexOy


Ta có :4FeCO3 + 02---> 2Fe2O3 + 4CO2 (1)4FexOy + (3x-2y) O2----> 2xFe2O3(2)CO2+ Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (3)BaCO3 +CO2 +H2O ---> Ba(HCO3)2 (4)n BaCO3= 7,88: 197 = 0,04n Ba(OH) 2 = 0,06 * TH1 : CO2 dư --> gồm làm phản ứng 4 , lúc ấy :nFeCO3 = nCO2 nghỉ ngơi (1) = nCO2 sinh hoạt (3) + số mol CO2 sinh hoạt (4)= 0,08Do đó , m FeCO3 = 9,28gkhối lượng O2 tmê say gia P/u 1 với 2 là:25,28 - ( 22,4 + 0,08 . 44)= 0,64 gm O2 tmê say gia p/u 1 là : 0,08:4.32=0,64g ---> FexOy là Fe2O3 * TH2 : Nếu O2 thiếu --> hok có p/u 4---> tính toán ----> ngôi trường thích hợp này loại


Đúng 0
Bình luận (1)

Nung lạnh 18,56 gam các thành phần hỗn hợp A có FeCO3 và một oixt Fe FexOy trong không gian tới lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí CO2 cùng 16 gam một oxit sắt nhất. Cho khí CO2 dung nạp hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 15,76 gam kết tủa. Vậy phương pháp oxit FexOy là:

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe2O3 hoặc FeO


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Các oxit Fe, nung ngoại trừ không gian cho khối lượng ko thay đổi luôn luôn sản xuất thành Fe2O3 16 gam oxit Fe độc nhất là Fe2O3.

Cách 1: Phương pháp đại số

Đặt số mol các chất trong 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m

*

Cách 2: Phương thơm pháp bảo toàn

Đặt số mol các chất trong 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m

*

Cách 3: Bảo toàn nguim tử C và O:

*

⇒ Oxit của sắt là Fe3O4

Cách 4: Bảo toàn nguyên ổn tử cùng kân hận lượng:

*

Đáp án B.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3 với FexOy .Nung 6,96 gam tất cả hổn hợp X vào oxi dư cho tới lúc trọng lượng ko thay đổi chiếm được các thành phần hỗn hợp khí A và 6 gam Fe2O3. Cho khí A vào 1 lit hỗn hợp Ca(OH)2 0,02M thấy có 1 gam kết tủa sinh sản thành. Biết những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định phương pháp phân tử của FexOy


Lớp 9 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Dẫn khí CO dư trải qua 23,2 gam hỗn hợp X tất cả Fe3O4 cùng FeCO3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn chiếm được Fe cùng tất cả hổn hợp khí bao gồm CO2 và CO. Cho tất cả hổn hợp khí này vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa. Đem hoà tan trọn vẹn lượng sắt nhận được vào 400ml dung dịch HNO3 loãng, rét dư thấy thoát ra 5,6 lít khí NO tốt nhất (đktc). Giá trị m là:

A.

Xem thêm: Cước Phí Vận Chuyển Viettel Post, Bảng Giá Cước Viettelpost Trong Nước Mới Nhất

59,1 gam.

B. 68,95 gam.

C. 88,65 gam.

D. 78,8 gam.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn D.

Xem thêm: Hoc Tieng Anh: Piece Of Cake Là Gì, Nghĩa Của Từ Piece Of Cake Trong Tiếng Việt

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Hỗn thích hợp X gồm FeCO3 và 1 oxit Fe. Nung 46.4 gam X trong không gian mang lại khối lượng ko thay đổi. Phản ứng hoàn thành chiếm được khí B với 40 gam Fe2O3 độc nhất. Cho toàn bộ khí B kêt nạp hoàn toàn vào 200gam hỗn hợp NaOH 6% thu được dung dịch C tất cả 2 muối c...
Lớp 9 Hóa học
0
1
Gửi Hủy

Nung 9,28 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm FeCO3 và một oxit sắt vào không gian mang lại trọng lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8 gam một oxit sắt tuyệt nhất cùng khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, ngừng bội nghịch ứng thu được 3,94 gam kết tủa. Tìm công thức hoá học của oxit Fe.

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe2O3


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

Điện thoại tư vấn công thức tổng quát của oxit Fe là FxOy( x, y ∈ N*)

PTHH: 4FeCO3 + O2 → t 0 2Fe2O3 + 4CO2 (1)

2FxOy + 3 x - 2 y 2 O2 → t 0 xFe2O3 (2)

n F e 2 O 3 = 8 160 = 0 , 05 m o l n B a ( O H ) 2 = 0 , 3 . 0 , 1 = 0 , 03 m o l n B a C O 3 = 3 , 94 197 = 0 , 02 m o l

Cho CO2 vào hỗn hợp Ba(OH)2

PTHH: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 (3)

Có thể: 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (4)

Trường phù hợp 1: Xảy ra những bội nghịch ứng 1, 2, 3

Theo PT(1), (3): n F e C O 3 = n C O 2 = n B a C O 3 = 0 , 02 m o l

Theo (1):

n F e 2 O 3 = 1 2 n F e C O 3 = 0 , 01 m o l ⇒ n F e 2 O 3 ( p ư 2 ) = 0 , 05 - 0 , 01 = 0 , 04 m o l

Theo PT(2): n F e x O y = 2 x n F e C O 3 = 2 x . 0 , 04 = 0 , 08 x m o l

Theo bài xích ra: mhỗn hợp = m F e C O 3 + m F e x O y = 9 , 28 g a m

⇔ 0 , 02 . 116 + 0 , 08 x . 56 x + 16 y = 9 , 28 ⇔ x y = 16 31 ( l o ạ i )

Trường đúng theo 2: Xảy ra những phản bội ứng 1, 2, 3, 4

Theo PT (3):

n C O 2 = n B a C O 3 = 0 , 02 m o l n C O 2 ( p ư 4 ) = 2 ( 0 , 03 - 0 , 02 ) = 0 , 02 m o l ⇒ ∑ n C O 2 = 0 , 04 m o l

Theo PT(1), (3): n F e C O 3 = n C O 2 = 0 , 04 m o l

Theo (1): n F e 2 O 3 = 1 2 n F e C O 3 = 0 , 02 m o l

⇒ n F e 2 O 3 ( 2 ) = 0 , 05 - 0 , 02 = 0 , 03 m o l

Theo PT(2): n F e x O y = 2 x n F e 2 O 3 = 2 x . 0 , 03 = 0 , 06 x m o l

Theo bài bác ra: mtất cả hổn hợp = m F e C O 3 + m F e x O y = 9 , 28 g a m

⇔ 0 , 04 . 116 + 0 , 06 x . ( 56 x + 16 y ) = 9 , 28 ⇔ x y = 3 4 ⇒ x = 3 ; y = 4


Chuyên mục: Tổng hợp