Top 18 Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Năm 2021

  -  
Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 gồm 18 đề, giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập thật tốt, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn.

Bạn đang xem: Top 18 Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Năm 2021

Nhờ đó, sẽ nắm chắc kiến thức, các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi vào lớp 6.Bên cạnh đó, những em đang có ý định thi vào các trường chuyên thì có thể tham khảo thêm bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên trên cả nước, để làm quen dần với các dạng câu hỏi, đề thi, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của backlinks.vn:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 1Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 2
Bài 1a) 19,56 - 3,8 : 1,2 x 1,8 = ?b) 3,2 + 4,65 : 1,5 = ?c) 738 phút = ? giờ.d) Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu?Bài 2a) Tìm x, biết
*
b) Tính nhanh
*
.Bài 3a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A là 31. Tìm số A.b) Tìm số tự nhiên ab, biết ab chia cho 5 dư 2 và ab chia hết cho 9.Bài 4Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ hai bán hết trong 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau hai ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ hai hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn.

Xem thêm: Tải Cốc Cốc Browser - Download Up To 8 Times Faster


Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo?Bài 5Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE.a) So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG.b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm2.c) BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 2

Bài 1a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?b) Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu?Bài 2a) Tìm x, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5).b) Tính nhanh
*
.

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Lớp Đảng Viên Mới, 5 Bài Thu Hoạch Lớp Đảng Viên Mới

Bài 3Giá một chiếc ti vi là 6750 000 đ. Để nhanh chóng bán được hàng người ta đã giảm giá bán hai lần: lần thứ nhất giảm 7% giá bán ban đầu, lần thứ hai giảm 8% giá bán của ti vi sau lần giảm giá thứ nhất.Hỏi sau hai lần giảm giá, giá của chiếc ti vi đó là bao nhiêu?Bài 4Tổng số sách của 3 ngăn là 840 cuốn sách. Biết rằng,
*
số sách của ngăn thứ nhất bằng
*
số sách của ngăn thứ hai và bằng
*
số sách của ngăn thứ ba. Tìm số sách của mỗi ngăn.
Bài 5Cho 2 hình chữ nhật ABCD và BCEF, BD = 15 m, AE = 20 m, BD vuông góc AE.