QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP FLASHCARDS

  -  

I. TỔNG HỢP KIẾN THỨC QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

1. Thí nghiệm lai nhị tính trạng

a. Thí nghiệm:lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng khác biệt về tính trạng color phân tử cùng hình dạng hạt

Pt/c: ♀(♂) Hạt kim cương, trót lọt x♂(♀) Hạt xanh, nhăn

F1 : 100% Hạt đá quý, trơn

F1từ bỏ trúc phấn

F2: 315 hạt đá quý, suôn sẻ : 108 hạt đá quý, nhnạp năng lượng : 101 hạt xanh, trơn: 32 phân tử xanh, nhăn

F2 ~9 xoàn, trót lọt : 3 kim cương, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 phân tử xanh, nhăn.

Bạn đang xem: Quy luật phân ly độc lập flashcards

b. Phân tích kết quả

- Phân tích tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng riêng rẽ nghỉ ngơi F2:

Về tính trạng color hạt: Hạt tiến thưởng : phân tử xanh~3:1.Về tính trạng vỏ hạt: Hạt trơn : hạt nhăn~3:1.

=>từng tính trạng phần lớn phân ly theo tỷ lệ~3 trội : 1 lặn.

- MenBlack dùng quy nguyên tắc Xác Suất để tính Xác Suất mỗi giao diện hình ở F2, ông thấy Phần Trăm xuât hiện nay từng thứ hạng hình sống F2bởi tích tỷ lệ của các tính trạng sinh sản thành thứ hạng hình đó:

F2: (3 rubi : 1 xanh) (3 trơn tru : 1 nhăn) = 9 tiến thưởng, trơn : 3 đá quý, nhnạp năng lượng : 3 xanh, trơn: 1 phân tử xanh, nhăn.

- Menblack giới thiệu trả ttiết về sự việc phân ly với tổ hợp của các cặp nhân tố DT xuất xắc giao tử thuần khiết.

c. Quy khí cụ phân ly độc lập

- Nội dung: “Các cặp yếu tố di truyền hình thức những tính trạng khác nhau phân ly chủ quyền trong quá trình hiện ra giao tử.”

- Ký hiệu alen A mức sử dụng hạt kim cương, a vẻ ngoài phân tử xanh; B nguyên tắc hạt suôn sẻ, b giải pháp phân tử nhăn uống. Ta bao gồm sơ thứ lai:

Pt/c: ♀(♂) AABB (Hạt kim cương, trơn) x ♂(♀) aabb (Hạt xanh, nhăn)

F1 : AaBb (100% Hạt kim cương, trơn)

GF1AB, Ab, aB, ab

F2: Khung Penet

GF1

♂ (frac14) AB

♂ (frac14) Ab

♂ (frac14) aB

♂ (frac14) ab

♀ (frac14) AB

(frac116) AABB

(frac116) AABb

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

♀ (frac14) Ab

(frac116) AABb

(frac116) AAbb

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

♀ (frac14) aB

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

(frac116) aaBB

(frac116) aaBb

♀ (frac14)ab

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

(frac116) aaBb

(frac116) aabb

=> Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2:

9/16 vàng, trơn tuột (A-B-) : 3/16 đá quý, nhăn (A-bb) : 3/16 xanh, trót lọt (aaB-) : 1/16 xanh, nhnạp năng lượng (aabb).

=> Về thực ra, phép lai 2 tính trạng được coi là nhì phép lai 1 tính trạng diễn ra chủ quyền với đồng thời.

2. Cửa hàng tế bào học của quy lý lẽ phân ly độc lập

- Các ren vẻ ngoài những tính trạng khác nhau nằm trong những cặp NST tương đương khác nhau thì lúc giảm phân sinh sản giao tử, các cặp NST tương đương phân aly chủ quyền, dẫn tới sự phân ly chủ quyền của những cặp alen.

- Nlỗi vậy:

Sự phân ly chủ quyền và tổng hợp tự do của 2 cặp alen dị phù hợp Aa với Bb của F1tạo nên 4 các loại giao tử tất cả tỷ lệ ngang nhau: AB = Ab = aB = ab = 1/4.Sự phối hợp hốt nhiên giữa 4 các loại giao tử ♂ và 4 nhiều loại giao tử ♀ tạo nên 16 tổng hợp giao tử (16 hình dạng kết hợp giao tử ♂ và giao tử ♀)=>ra đời 4 một số loại thứ hạng hình với tỷ lệ: 9A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1aabb.

Xem thêm: Test 18: Bài Tập Word Form Nâng Cao (Có Đáp Án), Bài Tập Chuyên Đề Word Form: Mức Cho Hs Giỏi

*
*

3. Điều kiện nghiệm đúng và cách làm tổng quát

a. Điều khiếu nại nghiệm đúng của quy nguyên lý phân ly độc lập

- Bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản mang lai.

- Mỗi tính trạng bởi vì một cặp ren dụng cụ, những cặp ren nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau, ảnh hưởng riêng biệt rẽ, trội hoàn toàn.

- Số lượng cá thể thu được của phnghiền lai đầy đủ béo.

b. Công thức tổng quát

- Phxay lai 1 tính trạng: F2phân ly cho 2 = 21nhiều loại hình trạng hình theo Tỷ Lệ : 3:1 = (3:1)1

- Phxay lai 2 tính trạng: F2phân ly đến 4 = 22loại hình dạng hình theo phần trăm : 9:3:3:1 = (3:1)2

- Phnghiền lai những tính trạng:

Số cặp gen dị vừa lòng ở F1

Số các loại giao tử của F1

Số hình trạng vừa lòng tử ngơi nghỉ F2

Số một số loại dạng hình hình làm việc F2

Tỷ lệ phân ly vẻ bên ngoài hìnhnghỉ ngơi F2

Số nhiều loại giao diện gen nghỉ ngơi F2

Tỷ lệ phân ly loại gennghỉ ngơi F2

1

21

41

21

(3:1)1

31

(1:2:1)1

2

22

42

22

(3:1)2

32

(1:2:1)2

3

23

43

23

(3:1)3

33

(1:2:1)3

n

2n

4n

2n

(3:1)n

3n

(1:2:1)n

4. Ý nghĩa của quy quy định phân ly độc lập

- Nếu biết được những gene nguyên tắc các tính trạng như thế nào đó phân ly hòa bình thì có thể dự đoán được kết quả phân ly hình dáng hình sinh sống đời sau.

- Trong chế tạo hữu tính, khi các cặp alen phân ly độc lập sẽ tạo nên ra một vài lượng không nhỏ các nhiều loại giao tử. Sự phối hợp hốt nhiên của các các loại giao tử vào quy trình thụ tinc tạo ra vô số biến tấu tổ hợp=>đây đó là mối cung cấp nguyên liệu của tiến hóa với chọn kiểu như.

II. CÔNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. Xác định nhiều loại giao tử

a. Xác định số giao tử

- Một tế bào sinh dục đực lúc sút phân đã cho ra nhì các loại giao tử

- Một tế bào sinh dục loại bớt phân đã cho ra 1 tế bào trứng

- Một cơ thể dị thích hợp n cặp gene, các ren nằm trong các NST khác biệt thì giảm phân sẽ tạo ra tối nhiều 2n một số loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

- lấy ví dụ như 1:

Kiểu gene Aa có một cặp dị hợp=> 21= 2 các loại giao tử là A, aKiểu gene AaBbDd có 3 cặp dị hợp=>23= 8 loại giao tửKiểu gene AabbDdeeff bao gồm 2 cặp dị hợp=>22= 4 các loại giao tử

b. Cách xác định những giao tử của thể dị hợp

- Xác định nguyên tố các giao tử của thể dị phù hợp bằng cách vẽ sơ thứ lưỡng phân , từng alen xếp về một nhánh , giao tử là tổng các alen của từng nhánh (tính từ bỏ nơi bắt đầu lên ngọn)

- ví dụ như 2 : Xác định các một số loại giao tử của gồm giao diện ren AABbDDEe với AaBbDdEe:

*
*

c.Xác định tỉ lệ giao tử được chế tạo ra

- Trong điểu khiếu nại các gen phân li hòa bình với nhau thì tỉ lệ thành phần từng nhiều loại giao tử bằng tích tỉ lệ của các alen gồm trong giao tử kia.

Xem thêm: Sinh Học 7 Bài 17: Một Số Giun Đốt Khác Và Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Đốt

- Ví dụ3: Cơ thể gồm phong cách gen AaBbccDd giảm phân thông thường không xẩy ra thốt nhiên biến đổi. Không cần viết sơ đồ lai, hãy xác địnhtỉ lệ thành phần các loại giao tử abcd ?

Tỉ lệ giao tử a của cặp gene Aa là(frac12)Tỉ lệ giao tử b của cặp ren Bb là(frac12)Tỉ lệ giao tử c của cặp gen cc là 1Tỉ lệ giao tử d của cặp ren Dd là(frac12)

=>Tỉ lệ giao tử abcd là(frac12cdotfrac12cdot1cdotfrac12=frac18)

2. Tính số tổ hợp – giao diện gen – thứ hạng hình nghỉ ngơi nuốm hệ lai

a. Số thứ hạng tổ hợp:

Số giao diện tổng hợp = số giao tử đực * số giao tử cái

- Lưuý:Khi biết số phong cách tổ hợpàbiết số nhiều loại giao tử đực, giao tử cáihoàn toàn có thể suy ra số cặp gen dị phù hợp vào dạng hình ren của thân phụ hoặc bà bầu hoặc ngược lai

- lấy một ví dụ 4: Xét phxay lai ♂AaBbDDEe x ♀AabbDdee

Xác định số giao tử đực và giao tử loại vào phxay laiỞ đời nhỏ tất cả từng nào thứ hạng tổng hợp nghỉ ngơi đời con

Hướng dẫn giải

- AaBbDDEe tất cả 3 cặp gen dị hòa hợp, 1 cặpgene đồng hòa hợp => có số hình dạng giao tử là 23= 8

- AabbDdee có 2 cặp gene dị hợp, 2 cặpren đồng vừa lòng => có số kiểu dáng giao tử là 22 = 4

=> Số vẻ bên ngoài tổng hợp làm việc đời con là 8*4 = 32 kiểu

b. Số một số loại kiểu hình với số các loại hình dạng gen

- Trong điểu kiện các gene phân li tự do thì ở đời con:

Số nhiều loại mẫu mã gene bởi tích số một số loại phong cách gen của từng cặp genSố nhiều loại dạng hình hình bởi tích số nhiều loại vẻ bên ngoài hình của các cặp tính trạng

lấy một ví dụ 5: Cho biế mỗi tính trạng vì chưng một mẫu mã ren khí cụ trong đóA cách thức hạt vànga luật phân tử xanh, B cơ chế hạt suôn sẻ và b công cụ hạt nhắn, D cách thức thân cao d luật pháp thân thấp. Xét phnghiền lai bao gồm AabbDd x AaBbdd mang lại bao nhiêu đẳng cấp gen với vẻ bên ngoài hình ở đời bé.