Tải tiếng anh 6 unit 9: skills 2

  -  

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 tài năng hết sức cần thiết vào giờ Anh sẽ là Listening (Nghe) và Writing (Viết) trải qua chủ đề Cities of the World. Bài viết là gợi nhắc về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Skills 2 - Unit 9: Cities of the World

Listening

1. Look at the pictures. What vị you see? (Nhìn vào bức ảnh. quý khách thấy gì?)

1. The Royal Palace (Cung điện Hoàng gia)2. Old Town (Phố cổ)3. Nobel museum (bảo tàng Nobel)4. The thành phố of Stockholm (Thành phố Stockholm) 

2. Listen và tichồng (√) True (T) or False (F) (Nghe với tiông xã vào T (True) nếu đúng, F (False) giả dụ sai trong số câu sau.)

The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe. (F)The biggest part of Stockholm is the Old Town. (T)Today, the Old Town doesn"t have sầu any cafés, restaurants or shops. (F)The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm. (F)The Nobel Prize is presented by the Swedish Prime Minister. (F)

Dịch

Cung năng lượng điện Hoàng Gia là 1 giữa những cung điện Khủng nhất ở châu Âu.Khu vực lớn số 1 của Stockholm là Phố cổ.Ngày nay, Phô" cổ là một trong địa điểm với đa số quán café, nhà hàng xuất xắc cửa hàng.Giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao ởStockholm. Giải Nobel được trao bởi vì Thủ tướng tá Thụy Điển 

Giải thích:

1. The oldest, not the biggest, part of Stockholm is the Old Town. (Khu vực cổ độc nhất vô nhị, không pliải lớn nhất của thành phố Stockholm là Phố Cổ.)3. Today, the Old Town is a place with café, restaurants, shops & museums. (Ngày nay, Pliố Cổ là 1 trong những chỗ cùng với phần lớn quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện kho lưu trữ bảo tàng.)4. All Nobel prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded in Stockholm. (Tất cả giải thưởng Nobel, bên cạnh giải thưởng Nobel Hòa Bình, được trao ở Stockholm.)5. It is presented by the Swedish King. (Nó được trao vị bên vua Thụy Điển.)

3. Listen again khổng lồ the talk và fill in the gaps. (Nghe lại để nói cùng điền vào vị trí trông.)

The city of Stockholm covers _____ islands.It has _____ years of history. There are about___________people living in the Old Town today. Nobel prizewinners receive their awards on _____The award consists of a Nobel diploma, a medal, and______Swedish crowns.

Bạn đang xem: Tải tiếng anh 6 unit 9: skills 2

Trả lời:

14 700 3000 10 December 10 million

Dịch:

Thành phố Stockholm bao che 14 quần đảo.Nó gồm lịch sử 700 năm.Ngày ni bao gồm khoảng 3000 người sông ở Phố Cổ.Người đoạt giải Nobel thừa nhận giải thưởng của họ vào ngày 10 mon 12.Trao Giải gồm 1 giấy ghi nhận giành giải Nobel, huy cmùi hương cùng 10 triệu VND Thụy Điển.

Lời vào băng:

Sweden’s capital city is built on 14 islands and has a 700 year-old history. The oldest part of Stockholm is the Old Town. Here you can visit the Royal Palace, one of Europe’s largest và most dynamic palaces. There are about 3000 people living in the Old Town today và it’s a place with café, restaurants, shops và museums, including the Nobel Museum. Stockholm is also the city where Nobel Prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded each year. On the 10 December, the day when Alfred Nobel died, the Nobel Prize winners receive their awards from the Swedish King - a Nobel diploma, a medal, & 10 million Swedish crowns per prize.

Xem thêm: Lưỡi Câu Tôm Càng Xanh 20 Lưỡi, Sơ Nhập Bộ Môn Câu Tôm Càng Xanh

Dịch:

Thủ đô của Thụy Điển bao hàm 14 hòn đảo cùng gồm 700 năm lịch sử. Phần cổ tốt nhất của Stokholm là phố cổ. Taj phía trên chúng ta có thể thăm cung điện Hoàng Gia, một giữa những cung điện lớn nhất với sống động tuyệt nhất của châu Âu. Ngày nay có khoảng 3000 bạn sinh sống nghỉ ngơi phố cổ, và nó là 1 nơi với coffe, nhà hàng, siêu thị cùng các viện bảo tang, bao hàm bảo tang Nobel. Stockholm là thành thị địa điểm giải Nobel, bên cạnh giải Nobel tự do được trao hằng năm. Vào ngày 10 mon 12, ngày mà Alfred Nobel qua đời, những người dân giành giải Nobel đang nhân giải tự Quốc vương vãi Thụy Điển – bao gồm 1 bởi khen, một huy cmùi hương, và 10 triệu Crown Thụy Điển.

Writting

4. Rearrange the words to make sentences. (Sắp xếp các tự nhằm chế tác thành câu hoàn chỉnh.)

Stockholm/fantastic/is/!Da Lat/we"re/in/!a good time/we"re/having/here/!love/l/Disneyland/! must/come/you/!you/wish/I/were/here/!

Trả lời:

Stockholm is fantastic! (Stockholm thiệt giỏi vời!)We’re in Da Lat! (Chúng tôi sinh hoạt Đà Lạt.)We’re having a good time here! (Chúng tôi vẫn hết sức hưng phấn nghỉ ngơi đây!)I love sầu Disneyland! (Tôi yêu Disneyland!)You must come! (Quý khách hàng đề nghị đến!)I wish you were here! (Tôi ước chúng ta sinh hoạt đây!)

5. Write a postthẻ. Use the notes about the city you have sầu chosen in Speaking 4, page 28. ( Viết một bưu thiếp. Sử dụng phần đa ghi chụ về thị trấn em đang lựa chọn trong phần nói 4, trang 28.)

Tokyo is one of the most beautiful thành phố in the world.People in Tokyo are very friendly, nice & beautiful.The air here is quite fresh.The major public transportation is Shinkansen.

Xem thêm: Điểm Lại Kết Cục Của 108 Vị Anh Hùng Lương Sơn Bạc, 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Có Thật Hay Không

Dịch:

Tokyo là 1 trong những thành thị đẹp nhất bên trên quả đât.Con người làm việc Tokyo cực kỳ thân mật, giỏi bụng cùng xinh đẹp.Không khí tại đây khôn xiết trong lành.Pmùi hương luôn thể dịch chuyển chính sinh hoạt đấy là Shinkansen.