SO SÁNH VỀ BẢN CHẤT GIỮA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VỚI LỢI NHUẬN:

  -  

14. So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng dư với tỷ suất lợi nhuận  a. So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận- Lợi nhuận là giá trị thặng dư Lúc được quan liêu niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước, là kết quả hoạt động của toàn bộ tư bản đầu tư vào sản xuất kinh doanh.Công thức tính lợi nhuận: p = W – k- Lợi nhuận là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư, nó phản ánh không nên lệch bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Cái khác nhau giữa m và p ở chỗ, Lúc nói m là hàm ý so sánh nó với v, còn lúc nói p lại hàm ý so sánh với (c + v); p và m thường không bằng nhau, p có thể bằng, có thể cao hơn hoặc thấp hơn m, phụ thuộc vào giá cả bán hàng hoá vì chưng quan tiền hệ cung cầu quy định.


Bạn đang xem: So sánh về bản chất giữa giá trị thặng dư với lợi nhuận:


Xem thêm: Tăng Cường Truyền Thông, Báo Chí Phục Vụ Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc "Xem thêm: Áo Thái Lan Tại Hà Nội - Lấy Sỉ Quần Áo Thái Lan Ở Đâu

Nhưng xét trên phạm vi toàn xã hội, tổng số lợi nhuận luôn ngang bằng tổng số giá trị thặng dưb. So sánh tỷ suất giá trị thặng dư với tỷ suất lợi nhuận- Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) là tỷ lệ phần trăm giữa sốlượng giá trị thặng dư (m) với tư bản khả biến (v). Công thức: m’= - Tỷ suất lợi nhuận (p’) là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trướcCông thức: p’ = - So sánh + Về lượng, tỷ suất lợi nhuận luôn nhỏ hơn tỷ suất giá trị thặng dư (p’ + Về chất, tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với lao động làm thuê. Còn tỷ suất lợi nhuận chỉ nói lên mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản. Tỷ suất lợi nhuận chỉ mang lại các nhà đầu tư tư bản thấy đầu tư vào đâu thì có lợi hơn. Do đó, tỷ suất lợi nhuận là mục tiêu cạnh tranh mãnh và là động lực thúc đẩy sự hoạt động của các nhà tư bản