Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chứng minch rằng:

a) Giao điểm của hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

b) Hai con đường thẳng đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.


*

a)

*

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật là trung tâm đối xứng của hình chữ nhật kia.

b) Hai con đường thẳng đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy
Sgk tập 1 - trang 99

Chứng minc rằng :

a) Giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình chữ nhật đó

b) Hai đường thẳng trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó


Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật
2
0
Gửi Hủy

a) Vì hình bình hành nhấn giao điểm hai đường chéo cánh làm trung ương đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 hình bình hành đề nghị giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân dìm con đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì đáy làm cho trục đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một trong hình thang cần phải có lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Vì hình bình hành dìm giao điểm hai tuyến phố chéo cánh làm cho trọng điểm đối xứng, nhưng hình chữ nhật là một trong những hình bình hành cần giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân nặng nhấn con đường thẳng đi qua trung điểm nhị đáy có tác dụng trục đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong hình thang cần có lòng là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.


Đúng 0

Bình luận (0)

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung tâm đối xứng của hình chữ nhật kia.

b) Hai đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật kia.


Lớp 8 Toán thù
3
0
Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành nhấn giao điểm hai đường chéo cánh làm chổ chính giữa đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là 1 trong những hình bình hành nên giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là trung khu đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân thừa nhận đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì lòng có tác dụng trục đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong những hình thang cân tất cả hai lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên haiđường trực tiếp đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Do trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo cánh cắt nhau trên trung điểm từng đường buộc phải giao điểm của hai đường chéo cánh là tâm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nặng dìm con đường thẳng trải qua trung điểm nhị lòng có tác dụng trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cân nặng bao gồm lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật, cho nên vì thế hai tuyến phố trực tiếp đi qua trung điểm nhị cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.


Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do trong hình chữ nhật, hai đường chéo cánh giảm nhau trên trung điểm từng mặt đường yêu cầu giao điểm của hai tuyến phố chéo là tâm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nặng nhận mặt đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cân bao gồm lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật, vì thế hai tuyến phố trực tiếp đi qua trung điểm nhì cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.


Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minc rằng:a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh cuẩ hình chữ nhật là trung ương đối xứng củahình chữ nhật đó.

b) Hai đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

AE OI GIUP M` NHA CM CO HINH NHA CAC BAN ~~~


Lớp 8 Tân oán
3
0
Gửi Hủy

Do hình chữ nhật là hình bình hành nên nhấn giao điểm hai đường chéo làm chổ chính giữa đối xứng.Chứng minhb) Do hình chữ nhật là hình thang cân gồm lòng là hai cặp cạnh đối của chính nó. Do kia hai tuyến phố thẳng trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

XONG RÙI NÀ ^^^^^^^^^^^


Đúng 0

Bình luận (0)

~~~ tuong phai centimet kieu gt kl teo ma`


Đúng 0
Bình luận (0)

a,Vì hình bình hành nhận giao điểm hai tuyến phố chéo có tác dụng trung khu đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là một hình bình hành đề nghị giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân dấn đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị đáy có tác dụng trục đối xứng, mà lại hình chữ nhật là một trong hình thang cân gồm hai lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật cần haimặt đường trực tiếp đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó


Đúng 0
Bình luận (0)
Sách bài xích tập - trang 93

Chứng minh rằng vào hình chữ nhật :

a) Giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh là trung ương đối xứng của hình

b) Hai mặt đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối là hai trục đối xứng của hình


Lớp 8 Tân oán Bài 9: Hình chữ nhật
2
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

*

a. hotline O là giao điểm của hai đường chéo AC cùng BD.

Vì hình chữ nhật là 1 hình bình hành nên điểm O là trung tâm đối xứng của nó.

Xem thêm: Cách Gửi Hàng Qua Viettel Post, Tra Cước Và Thời Gian Vận Chuyển

b. Ta biết vào hình thang cân nặng mặt đường trực tiếp đi qua trung điểm của nhị lòng là trục đối xứng của chính nó.

Theo quan niệm ta bao gồm hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình thang cân. Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng có hai cạnh đáy AB và CD thì mặt đường thẳng d1d1 đi qua trung điểm của AB và CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân bao gồm hai đáy là AD cùng BC cần đường thẳng d2d2 trải qua trung điểm của AD và BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.


Đúng 0

Bình luận (0)

Chứng minc rằng trong hình chữ nhật :

a) Giao điểm của 2 đường chéo là trung tâm đối xứng của hình

b) Hai đường trực tiếp trải qua trung điểm của 2 cạnh đối là 2 trục đối xứng của hình


Lớp 8 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành thừa nhận giao điểm hai đường chéo cánh làm cho tâm đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một trong những hình bình hành cần giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng dìm đường trực tiếp trải qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong hình thang cân nặng bao gồm hai đáy là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên haicon đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó


Đúng 0

Bình luận (0)

a,

A B C D O

Giả sử ABCD là hình chữ nhật. Điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC và BD.

Theo tính chất con đường chéo của hình chữ nhật ta có; hai tuyến đường chéo cánh bằng nhau với cắt nhau trên trung điểm từng đường.

Vậy: OA = OC cùng OB= OD

Do đó, O là chổ chính giữa đối xứng của hình chữ nhật đó.

b,

A B C D

Áp dung tính chất: Đường trực tiếp đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân nặng đó.

ABCD là hình chữ nhật

⇒ ABCD là hình thang cân nặng (nhì lòng AB với CD)

⇒ Đường thẳng đi qua trung điểm AB cùng CD là trục đối xứng ABCD.

Tương từ bỏ vậy: ABCD cũng là hình thang cân nặng với nhị lòng AD cùng BC

⇒ Đường thẳng đi qua trung điểm AD và BC là trục đối xứng của ABCD. ( đpcm )


Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng trong hình chữ nhật:Hai mặt đường thẳng đi qua trung điểm, của hai cạnh đối là trục đối xứng của hình.


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

*

Trong hình thang cân nặng, mặt đường thẳng trải qua trung điểm của nhị đáy là trục đối xứng của nó.

Theo quan niệm ta gồm hình chữ nhật cũng là một hình thang cân nặng. Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân bao gồm nhì cạnh lòng AB cùng CD thì mặt đường thẳng d 1 đi qua trung điểm của AB và CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân gồm nhị cạnh lòng AD cùng BC thì con đường thẳng d 2 đi qua trung điểm của AD với BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.


Đúng 0

Bình luận (0)

Chứng minc rằng trong hình chữ nhật:Giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh là tâm đối xứng của hình.


Lớp 8 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

*

điện thoại tư vấn O là giao điểm hai đường chéo AC cùng BD.

Vì ABCD là hình chữ nhật yêu cầu ABCD cũng chính là hình bình hành.

Do kia, O là trung điểm của AC và BD.

Xem thêm: Không Tag Được Tên Trên Facebook, Sửa Nhanh Lỗi Siêu Đơn Giản

Suy ra, điểm O là trọng tâm đối xứng của chính nó.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình chữ nhật MNPQ

a.Xác định trục đối xứng của hình chữ nhật MNPQ

b.Gọi E là giao điểm hai tuyến phố chéo.Chỉ ra điểm đối xứng điểm N qua điểm E


Lớp 8 Toán thù
0
0
Gửi Hủy
backlinks.vn