Tạo dấu tích xanh trên facebook

 - 

quý khách hàng thấy không hề ít tín đồ có tài năng khoản Facebook tích xanh cùng các bạn cũng muốn gồm như vậy.

Quý khách hàng thấy không hề ít bạn Fanpage Facebook tích xanh và chúng ta vừa livestream vừa chạy PR bên trên Fanpage đó, các bạn vẫn muốn gồm nó mang đến bằng chị bởi em.

Vậy làm sao nhằm hoàn toàn có thể đạt được tích xanh từ Facebook ? 

Bài viết này đang giải đáp cho chính mình không thiếu thốn cả hai cách cùng thủ thuật để sở hữu nhé