Tạo nhóm kín trên facebook

  -  

Nội dung bài xích viết

Cách tạo thành một tổ FacebookCài đặt mang đến nhómCách sử dụng các hào kiệt quan trọng của Nhóm

Group Facebook đang trở nên trung tâm điểm trong số những năm vừa mới đây. Trên thực tế, Facebook đang biến đổi Nhóm thành một thành phần cơ bản của nền tảng gốc rễ. Thiết kế mới của Facebook làm cho Nhóm thay đổi một trong những 5 mục đặc biệt quan trọng, bên cạnh Home, Pages, Watch & Marketplace.

Đây là đồ họa mà bạn cũng có thể thuận tiện quan liêu sát:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đấy là toàn cục lý giải của chính bản thân mình, hy vọng chúng ta có thể chế tác chế tác với thành lập cho mình một Nhóm Facebook thành công!