Unit 16 Lớp 10: Reading

  -  

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below. (Làm bài toán từng team. Nói về Quốc Tử Giám - Văn Miếu, cần sử dụng hồ hết ý đề nghị sau đây.)


READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 10: reading

(Làm việc theo cặp)

1. List some historical places you know in Vietphái nam.

2. Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical place?

3. What bởi vì you know about this place?

Hướng dẫn giải:

1. I know some historical places lượt thích Den Hung Remains (Di tích thường Hùng), Dien Bien phu, Cu Chi Tunnel (Địa đạo Củ Chi), Hue Imperial City (Kinc thành Huế), Co Loa Citadel,...

2. Yes, it is.

3. Van Mieu is the largest và the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Tkhô giòn Tong, and dedicated to Confucius. In the Courtyard of the Stelea you can see 82 Stelea, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the bachồng of a tortoise, but they are arranged in no chronological order.

Tạm dịch:

1. Liệt kê một số địa danh lịch sử cơ mà các bạn biết sinh sống đất nước hình chữ S.

=> Tôi biết một trong những di tích lịch sử hào hùng nlỗi Đền thờ Đền Hùng (Di tích thường Hùng),Điện Biên đậy, Địa đạo Củ Chi, Hoàng thành Huế (Kinc thành Huế), Thành Cổ Loa, ...

2. Văn Miếu Quốc Tử Giám - Quốc Tử Giám có bắt buộc là 1 di tích lịch sử dân tộc không?

=> Có, đúng vậy.

3. quý khách hàng biết gì về vị trí này?

=> Văn Miếu Quốc Tử Giám là ngôi cvào hùa lớn số 1 với đặc biệt quan trọng độc nhất vô nhị tại Thành Phố Hà Nội. Nó được Thành lập và hoạt động năm 1070 vị vua Lý Thánh Tông, và dành cho Khổng Tử. Trong Sảnh của bia đá bạn cũng có thể thấy 82 bia đá, trên này được ghi lại thương hiệu của các học tập đưa đánh giá thành công. Mỗi bên được triển khai trên lưng của một bé rùa, nhưng mà bọn chúng không được sắp xếp theo trang bị trường đoản cú thời hạn.

WHILE YOU READ 

Read the passage, và then vị the tasks that follow.

(Đọc đoạn vnạp năng lượng, với sau đó làm bài tập theo sau.) 

Clichồng tại đây nhằm nghe:

Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical và cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative sầu of Confucian ways of thought & behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 & 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth & achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today & they attract great interest from visitors.

*

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals và examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Dịch bài đọc:

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Văn Miếu Quốc Tử Giám là địa điểm văn hóa lịch sử khét tiếng làm việc Thành Phố Hà Nội. Thứ nhất được gây ra năm 1070 vào triều đại bên Lý, Văn Miếu Quốc Tử Giám đại diện mang lại pmùi hương cách xem xét với hình xử theo Nho giáo. Sáu năm tiếp theo, Quốc Tử Giám, ĐH đầu tiên nghỉ ngơi cả nước, được thành lập bên trên gốc rễ của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Khoảng Một trong những năm 1076 cùng 1779, Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ dạy dỗ hàng ngàn bạn tài bố mang lại non sông. Năm 1842, Quốc Tử Giám trở nên chỗ tôn vinc hồ hết học mang lỗi lạc của dân tộc bản địa. Tên, năm sinh và số đông thành công của rất nhiều thí sinc đỗ đầu trong số những kỳ thi Đình được khắc vào bia đá. Những bia đá này đứng bên trên sống lưng số đông con rùa to con, thời nay vẫn còn đấy với bọn chúng gợi cảm sự để ý của khách thăm.

Sau hơn 900 năm hiện lên. Văn Miếu là mẫu bản vẽ xây dựng truyền thống cuội nguồn Việt Nam được bảo vệ kỹ càng. Cây nhiều làm việc Văn Miếu, tận mắt chứng kiến bao tiệc tùng, lễ hội cùng kỳ thi nhìn trong suốt các triều đại phong loài kiến liên tiếp cách tân và phát triển. Văn Miếu Quốc Tử Giám — Văn Miếu là một trong những địa danh của niềm trường đoản cú hào dân tộc của fan dân Việt.

Task 1: Choose A,B, or C that best suits the meaning of the italicised word.

(Chọn A, B hoặc C cân xứng tốt nhất cùng với nghĩa của tự in nghiêng.)

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.

A. beautifully B. initially C. finally

2. It is representative of Confucian ways of thought và behaviour.

A. typical B. fond C. traditional

3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.

A. ignore B. gather C. honor

4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations.

A. printed B. carved C. washed

5. The banyan trees in Van Mieu continue to lớn flourish even now.

A. slow down B. fall off C. grow well

Hướng dẫn giải:

1.B 2. A 3. C 4. B 5. C

Tạm dịch:

1. Quốc Tử Giám ban đầu được gây ra vào năm 1070 trong thời đơn vị Lý.

A. rất đẹp B. thuở đầu C. cuối cùng

2. Nó là đại diện cho cách suy xét với hành động của Nho giáo.

A. nổi bật B. thích hợp C. truyền thống

3. Văn Miếu là khu vực tưởng niệm hầu như học đưa xuất nhan sắc tốt nhất của non sông.

A. làm lơ B. thu thập C. vinc danh

4. Các bia đá được khắc tên của những sinch viên bậc nhất vào kỳ thi tôn thất.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Windows 8.1 - Hướng Dẫn Update Windows 8

A. in B. va xung khắc C. cọ sạch

5. Các cây nhiều sinh sống Văn Miếu Quốc Tử Giám liên tiếp cách tân và phát triển mạnh ngay cả hiện nay.

A. làm cho đủng đỉnh B. rơi ra C. cách tân và phát triển tốt

Task 2: Decide whether the following sntences are True (T) or False (F).

(Quyết định hồ hết câu sau đúng (T) giỏi không đúng (F).)

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 và 1779.

2. Quoc Tu Giam is considered lớn be the first university of Vietnam.

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th lớn the 19th century.

4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

5. Festivals & examinations used khổng lồ be held in Van Mieu - Quoc Tu Giam.

6. Visitors can still see some trees which have sầu been in Van Mieu for a long time.

Hướng dẫn giải:

1. F (The consiruction of Van Mieu took place in 1070.)

2. T

3. F (Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 18th centuries.)

4. F (Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnames architecture.)

5. T

6. T

Tạm dịch:

1. Việc tạo ra Văn Miếu ra mắt từ 1076 đến 1779.

2. Quốc Tử Giám được xem là ngôi trường ĐH trước tiên của Việt Nam.

3. Hàng ngàn con người tài năng được đào tạo và giảng dạy trên Quốc Tử Giám tự nuốm kỷ 11 mang đến thay kỷ 19.

4. Văn Miếu Quốc Tử Giám bây chừ đã hết phần đông các phong cách thiết kế truyền thống lịch sử của toàn nước.

5. Lễ hội và kỳ thi thường được tổ chức trên Văn Miếu - Văn Miếu Quốc Tử Giám.

6. Du khách vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy một số cây đã được sinh hoạt Quốc Tử Giám vào một thời gian lâu năm.

AFTER YOU READ  

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below.

(Làm bài toán từng đội. Nói về Văn Miếu Quốc Tử Giám - Văn Miếu, cần sử dụng gần như ý ý kiến đề xuất dưới đây.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?

- When và where were they built?

- What were their functions?

- What is special about the stelae there?

Hướng dẫn giải:

Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.

They were built in Ha Noi by King Ly Tkhô giòn Tong in 1070 & in 1076.

Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place khổng lồ produce the talented for the nation. And 1482, Van Mieu became a place lớn memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students...

On the stone stelea, standing on the backs of giant tortoises, were engraved the names, places of birth and achievements of top students in royal examinations.

Tạm dịch:

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Văn Miếu Quốc Tử Giám là 1 trong khu vực đáng chú ý do nó là một di tích lịch sử lịch sử hào hùng cùng văn hóa truyền thống danh tiếng sinh hoạt TP Hà Nội.

Chúng được xây đắp tại Thành Phố Hà Nội do vua Lý Thánh Tông vào thời điểm năm 1070 cùng năm 1076.

Từ năm 1076 cho năm 1779, Văn Miếu là vị trí đào tạo kỹ năng cho đất nước. Và năm 1482, Văn Miếu trở thành một khu vực tưởng niệm phần lớn học tập mang xuất dung nhan duy nhất của non sông, những người dân đang thành công trong những sinch viên đánh giá hoàng phái ...

Xem thêm: Luận Văn Thực Trạng Việc Làm Của Sinh Viên Sau Khi Ra Trường Hiện Nay

Trên bia đá, đứng trên sườn lưng rùa đẩy đà, đã có được đánh tên, chỗ sinc và thành quả của học viên số 1 trong kỳ thi hoàng gia.