UNIT 5 LỚP 10: LISTENING

  -  

1. Look at the picture và discuss with a partner what this flying car (or aerocar) can và cannot vị.

Bạn đang xem: Unit 5 Lớp 10: Listening

(Nhìn vào bức ảnh và trao đổi với cùng 1 tín đồ các bạn xem mẫu xe cộ bay này có thể với cần thiết làm gì.)

*

2. Listen to an interview with Mr Brown, a spectator at a kiểm tra flight of a flying car. Tichồng the words or phrases that you hear. (Lắng nghe cuộc vấn đáp với ông Brown, một người theo dõi trên buổi bay test của loại xe bay. Đánh lốt từ hoặc nhiều trường đoản cú các bạn nghe được.)

Bài nghe:

https://baosongđần.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-5-skills-listening-ex-2.mp3

Các từ: Traffic jams, collapse, garage, gallon, runway

Nội dung bài bác nghe:

Reporter: Excuse me; I’m from the ABC Discovery Channel. May I ask you a few questions?

Mr Brown: Sure.

Reporter: Your name is ….

Mr Brown: Eric Brown.

Reporter: Yes, Mr Brown. Why are you interested in this demo flight in Thành Phố New York City?

Mr Brown: Well… I’m a businessman here in this city. You see… there are quite a lot of traffic jams during the rush hours. I guess owning a flying car lượt thích this might be a good idea.

Reporter: I see. What bởi vì you lượt thích about this car?

Mr Brown: It’s not… not too big, just a little bit bigger than a normal car. So when its wings collapse, it fits quite well in any garage. Second, it doesn’t use too much gas – just five gallons per hour in the air and one gallon per 50 km on the ground.

Reporter: How about its speed?

Mr Brown: It’s OK. It can reach 120 km per hour on the ground and nearly 200 in the air.

Reporter: Anything you don’t lượt thích about it, Mr Brown?

Mr Brown: Yes. It needs a runway. That’s the biggest problem. What happens if it gets stuchồng in traffic và cannot take off?

Reporter: Yeah… Thank you very much for spending time with us…

Hướng dẫn dịch:

Pđợi viên: Xin lỗi, tôi đến từ kênh ABC Discovery Channel. Tôi có thể hỏi ông vài câu được không?

Ông Brown: Chắc chắn rồi.

Pđợi viên: Tên ông là ….

Ông Brown: Eric Brown.

Xem thêm: Copy Biểu Đồ Từ Excel Sang Word Và Powerpoint, Cách Sao Chép Biểu Đồ Excel Sang Word

Phóng viên: Vâng, ông Brown. Tại sao ông quan tâm cho chuyến cất cánh nghiên cứu sống Thành phố Thành Phố New York này?

Ông Brown: À … Tôi là doanh nhân ở đây. Anh thấy đấy … chứng trạng ùn tắc giao thông vận tải tương đối dày đặc vào giờ du lịch. Tôi đân oán câu hỏi download một cái ô tô cất cánh như thế này hoàn toàn có thể là một trong những ý tưởng phát minh tuyệt.

Pchờ viên: Tôi gọi rồi. Ông ham mê gì về loại ô tô này?

Ông Brown: Nó không … không thực sự béo, chỉ to hơn một chút ít đối với một chiếc xe pháo bình thường. Vì vậy, Lúc cánh động cơ đóng góp lại, nó có thể đứng vừa căn vặn trong bất kỳ chiếc ga-ra như thế nào. Thứ đọng nhì, nó không thực hiện không ít khí đốt – chỉ năm gallon từng giờ đồng hồ cất cánh trong không gian và một gallon cho từng 50 km chạy xe trên mặt khu đất.

Pđợi viên: Tốc độ của nó như vậy nào?

Ông Brown: Khá phù hợp. Nó rất có thể đạt 120 km mỗi tiếng trên mặt đất với sát 200 km vào không khí.

Pchờ viên: Ông không thích hợp điều gì về nó, ông Brown?

Ông Brown: À. Nó cần một đường sân bay. Đó là vụ việc lớn nhất. Điều gì sẽ xảy ra giả dụ nó bị kẹt trong đống ùn tắc cùng quan yếu đựng cánh?

Phóng viên: Vâng … Cảm ơn không hề ít bởi đã dành thời gian mang đến công ty chúng tôi …

3. Listen and answer these questions.(Lắng nghe với trả lời các thắc mắc sau đây.)

https://baosongdại dột.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-5-skills-listening-ex-3.mp3

1. Where is the thử nghiệm flight taking place? (Buổi bay thử diễn ra ở đâu?)

In Thành Phố New York City. (Ở thành thị New York)

2. What does Mr Brown do? (Ông Brown có tác dụng nghề gì?)

He’s a businessman. (Ông ấy là một trong doanh nhân)

3. Why is he interested in the thử nghiệm flight? (Tại sao ông lại quyên tâm tới sự việc test trang bị bay?)

He’s considering owning a flying car to lớn khuyễn mãi giảm giá with the traffic problem. (Ông ấy thấy Việc sử dụng xe hơi bay hoàn toàn có thể xử lý tình trạng ùn tắc giao thông).

4. What does Mr Brown like about the flying car? (Ông Brown thích hợp gì làm việc loại xe pháo bay?)

It’s not too big, so it can be put in a garage. (Nó không quá lớn, vì vậy có thể nhằm vào gara)

5. What is the biggest problem with this flying car? (Vấn đề lớn nhất của mẫu xe pháo cất cánh này là gì?)

This flying car cannot take off without a runway. (Chiếc xe pháo không thể đựng cánh nếu như không có đường băng).

4. Listen again và complete the information about the flying oto. Write one word or number in each gap.

Xem thêm: Giải Toán 5 Luyện Tập Chung Trang 106 Sgk Toán 5, Toán 5 Trang 106

(Lắng nghe lại cùng xong xuôi công bố về chiếc xe pháo bay. Viết một từ bỏ hoặc một trong những trong mỗi khoảng không.)

1. bigger

2. 5 (in the air); 1 (on the ground)

3. 200 (in the air); 1trăng tròn (on the ground)

5. Do you want to own a flying car like Mr Brown? Why or why not? Is there a way khổng lồ solve the problem with the oto that Mr Brown discusses?(quý khách có muốn cài một dòng xe cất cánh nhỏng ông Brown không? Tại sao? Có biện pháp nào giải quyết và xử lý vấn đề của dòng xe cất cánh mà ông Brown nói đến không?)

If possible I definitely would go for such a oto. I will be able to get away from the traffic, which always haunts me every time I go to work. I also like the feeling of flying, seeing the sky và enjoying the landscape from above. I think we should build a runway used only for flying cars. At the same time, roads should be broadened so that the vehicles would be able lớn travel more easily.

(Nếu có thể tôi chắc chắn rằng đang đi một chiếc xe pháo điều đó. Tôi sẽ rất có thể thoát khỏi tình trạng giao thông luôn luôn ám ảnh tôi mỗi khi đi làm việc. Tôi đều thích xúc cảm bay, nhìn khung trời cùng thưởng trọn ngoạn cảnh quan từ bên trên cao. Tôi nghĩ về chúng ta yêu cầu xây một đường băng chỉ cần sử dụng mang lại ô tô bay. Đồng thời, đề nghị mở rộng con đường để các phương tiện đi lại chuyển vận thuận lợi hơn.)