UNIT 5 LỚP 10 SKILLS

  -  

Bài viết khuyên bảo bí quyết học và cách giải bài xích tập của phần reading về chủ đề công nghệ và chúng ta, một nhà điểm rất đáng để quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy thuộc điểm qua những từ bỏ vựng, cấu tạo phải lưu giữ và tham khảo lưu ý giải bài bác tập tiếp sau đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

calculate (v) <"kælkjuleit> tính tóanaccuracy (n) <"ækjurəsi> độ chủ yếu xác require (v) yêu cầucentral processing <"prousesiη> unit (CPU) (n) trang bị up load trung tâm 

II. Cấu trúc yêu cầu lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

Task 1: Work in pairs. Ask & answer questions about the uses of modern invertions. (Làm bài toán từng song. Hỏi với vấn đáp những câu hỏi về việc áp dụng phần lớn phát minh sáng tạo hiện đại.)

Could / Can you tell me what the cell phone is used for?(Quý Khách vui lòng nói mang đến tôi biết điện thoại thông minh di động được sử dụng làm cho gì) Well, it is used to lớn talk to lớn people when you are away from trang chủ.(À, nó được sử dụng nói chuyên với tất cả người khi bạn xa đơn vị.)

Now make more conversations lượt thích this, using the prompts below.

(Bây giờ đồng hồ thực hiện hồ hết bài hội thoại nữa kiểu như chũm này. cần sử dụng mọi từ bỏ gợi nhắc tiếp sau đây.)

Gợi ý hội thoại

A:Can you tell me what the radio is used for?B: Well, it"s used to lớn listen lớn the news và various informalion or other forms of entertainment such as music, plays, and learn languages ...etc...A: What about TV?B:It’s used to watch news, performances & shows, và live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective sầu means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.A:And can you tell me the use of a fax machine?B:OK. It’s used lớn send or receive sầu letters và pictures quickly.A:It’s wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?B:They want khổng lồ keep the air in their rooms cool, cold or hot when it’s hot orcold.A:Thanks for your information.B:My pleasure.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 skills

Task 2: Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. You will have sầu khổng lồ use some verbs more lhan once.) (Làm vấn đề từng song. Điền các câu dưới đây. Dùng từ bỏ vào form. - Em đã cần dùng một trong những đụng từ bỏ có tác dụng một lần.)

transmit receive make process store send hold design

Information công nghệ is very useful lo our lives. It allows us to lớn :

1. Store very large amounts of information,2. transmit information quickly,3. process information as soon as we receive sầu it.

With the development of information giải pháp công nghệ we can now:

4.

Xem thêm: Buôn Túi Xách Quảng Châu - Cách Tìm Nguồn Hàng Túi Xách Quảng Châu Giá Sỉ

Send messages from one computer lớn another,5. Store long distance meetings in which participants6. make use of central stores of information7. transmit TV programmes khổng lồ other countries,8. receive TV programmes from other countries.9. design houses, bridges, gardens & buildings.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tình Chị Em Kết Nghĩa, Anh Em Bạn Bè Cực Chất!

Task 3: Look at the ideas in Task 2. then rank them in order of importance. (Nhìn đều ý nghỉ ngơi những bài tập 2, tiếp nối xếp hạng chúng theo sản phẩm tự tính quann trọng.)

The importance of information giải pháp công nghệ can be ranked as follows:

1.Receiving or sending all kinds of information quickly.2.Storing very large amounts of information.3.Processing all information as soon as we receive it4.Managing and holding lonn-disiancc meetings in which the participants can see each other on screen.4.Designing houses, bridges, gardens and buildings.5.Making use of central store of information.6.Sending messages from one computer to lớn another.7.Sending or receiving TV programmes khổng lồ or from other countries.

Task 4: Work in groups. Talk about the uses of information công nghệ. Use the information above sầu. (Nói về các cách sử dụng cứu vớt công nghệ thông tin. Dùng mọi đọc tin sinh hoạt trên.)

I think that information giải pháp công nghệ is very important in our life. We can gain lots of benefit from using computer. For example, it can help us to receiving or sending all kinds of information quickly, or it even can allow us to store a long distance meetings. Computer also help mankind in some career such as designing houses, bridges & buildings. For entertaining, computer can skết thúc or receive TV programmes lớn or from other countries.